Dokumenti

Dokumenti

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Javni oglas za prodaju motornih vozila u vlasništvu MPŠV HNŽ/K
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
036 / 445 – 900

Dokumenti Menu