Obrazac

Obrazac

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 19/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 11/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 9.11.2017.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, 16/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 15/17
036 / 445 – 900

Dokumenti Menu