Marinko Pranjić, dipl.ing.građ., ravnatelj Uprave

  • Uprava za vode
Marinko Pranjić, dipl.ing.građ., ravnatelj Uprave

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar 036/445-937 036/445-937 pranjic.marinko@mpsv-hnz-k..ba
Opis poslova:

Uprava za vode nalazi se u sastavu ministarstva i obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti, a osobito:
pripremanje strategija i razvojnih politika upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom (iz oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda i praćenje stanja voda); predlaganje razvojnih dokumenata integralnog upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan odbrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata; pripremanje stručnih podloga za izradu zakona, podzakonskih i drugih općih akata u oblasti voda; učestvovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Uprave; pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Uprave; koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama; provođenje postupaka za dodjelu koncesija u skladu sa nadležnostima Ministarstva; obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i drugim propisima.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Konkurentski postupak 15-17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 15/17, obavjest o nabavci
Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu .. za ostvarenje potpore u primarnoj polj.proizvodnji u HNŽ sa obrascima
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu .. za ostvarenje podrški u primarnoj polj.proizvodnji u HNK sa obrascima
Odluka Vlade HNŽ/K sa izmjename i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore
Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora (hr.)
Uputstvo o načinu i uslovima za ostvarenje podrški (bo.)
Tenderska dokumentacija, 14/17

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konk.postupak 14/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu, 5.9.2017.godine
Odluka o postupku pokretanja javne nabavke