Marinko Pranjić, dipl.ing.građ., ravnatelj Uprave

  • Uprava za vode
Marinko Pranjić, dipl.ing.građ., ravnatelj Uprave

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi Fax E-mail
Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar 036/445-937 036/445-937 [email protected]
Opis poslova:

Uprava za vode nalazi se u sastavu ministarstva i obavlja upravne i druge stručne poslove iz svoje nadležnosti, a osobito:
pripremanje strategija i razvojnih politika upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima i javnim vodnim dobrom (iz oblasti korištenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda i praćenje stanja voda); predlaganje razvojnih dokumenata integralnog upravljanja vodama (planovi upravljanja riječnim bazenima, programi mjera, plan odbrane od poplava, plan zaštite voda od zagađivanja, planovi za incidentne situacije, suše i erozije i drugi dokumenti po važećoj zakonskoj regulativi) i praćenje provođenja ovih dokumenata; pripremanje stručnih podloga za izradu zakona, podzakonskih i drugih općih akata u oblasti voda; učestvovanje u izradi prijedloga proračuna Ministarstva iz nadležnosti Uprave; pripremanje i realizacija ugovora iz nadležnosti Uprave; koordiniranje praćenja stanja vodnih resursa i priprema informacija iz oblasti upravljanja vodama; provođenje postupaka za dodjelu koncesija u skladu sa nadležnostima Ministarstva; obavljanje i drugih poslova sukladno zakonu i drugim propisima.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA SMILJA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA GROŽĐA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA -BILJ.PROIZ,– JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, BRESKVA, ... hr.
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA MALINA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PODIZANJE NOVIH NASADA-VINOGRADA - hr

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 1/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 12/18
Javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove NO JPŠPD Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 13/18
Obvještenje o pokretanju potupka javne nabave, Konkurentski postupak 12/18