ŽUPANIJSKE POTPORE - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA VEZANO ZA PRIJAVU PROMJENA (AŽURIRANJE) PODATAKA U RPG/RK DO 31.3.2018. GODINE

ŽUPANIJSKE POTPORE - OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA VEZANO ZA PRIJAVU PROMJENA (AŽURIRANJE) PODATAKA U RPG/RK DO 31.3.2018. GODINE

Obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače na području Hercegovačko-neretvanske županije koji namjeravaju aplicirati za županijske novčane potpore u 2018. godini da su dužni izvršiti ažuriranje podataka u Registru poljoprivrednih proizvođača i Registru klijenata najkasnije do 31.03.2018. godine. Navedeno je propisano federalnim Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata („Službene novine FBiH“, broj: 42/08).

Sve, eventualno nastale promjene, poput: promjene broja bankovnog računa i banke, promjene nositelja poljoprivrednog gospodarstva, broja članova OPG-a, osnovnih podataka (adrese, kontakt telefona, organizacijskog oblika i dr.), raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, površine koja se planira koristiti i planirane kulture, brojnog stanje stoke, košnica i sl., trebaju biti prijavljene i upisane u RPG/RK najkasnije do 31.03.2018.

Također naglašavamo kako se podaci vezani za zemljište prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi korištenja (Detaljni prikaz biljnih usjeva na posjedima), kao i podaci vezani za stočni fond prijavljeni u RPG/RK i evidentirani na Listi stoke (Detaljni prikaz stočnog fonda) moraju slagati sa planiranom poljoprivrednom kulturom, odnosno planiranim brojčanim stanjem stočnog fonda na poljoprivrednom gospodarstvu na terenu.

Poljoprivredni proizvođači, već upisni u RPG/RK, koji nakon navedenog datuma izvrše neku od promjena, neće moći ostvariti županijsku potporu u 2018. godini.

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA SMILJA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA GROŽĐA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA -BILJ.PROIZ,– JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, BRESKVA, ... hr.
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA MALINA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PODIZANJE NOVIH NASADA-VINOGRADA - hr

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 1/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 12/18
Javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove NO JPŠPD Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 13/18
Obvještenje o pokretanju potupka javne nabave, Konkurentski postupak 12/18