36. sjednica Vlade HNŽ/K

36. sjednica Vlade HNŽ/K

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada HNŽ/K je na održanoj 36. sjednici, utvrdila Nacrt Zakona o vodama HNŽ, te usvojila Prijedlog Zakona o novčanim potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj industriji. Prihvatila je Izvješće o žetvi strnih žita u 2012. godini, te donijela Odluku o dodjeli sredstava transfera-granta Gradu Mostaru u svrhu potpore korisnicima u poljoprivredi, Odluke o odobravanju utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2012. godinu s pozicije subvencija za veterinarstvo i s pozicije naknada štete u veterinarstvu, Odluku o odobravanju utroška dijela novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ za 2012. godinu s pozicije subvencija za veterinarstvo za JU „Veterinarski zavod HNŽ“ Mostar, te Odluku o odobravanju plaćanja izrade „Strategije poljoprivrednog razvitka i razvitka poljoprivrede u ruralnim područjima HNŽ (2012.-2017. godina). Također, Vlada se izjasnila u svezi Zaključka Skupštine HNŽ koji se odnosi na Odluku o osnivanju lovišta u HNŽ, te je prihvatila izmjene i dopune koje je predložilo ovo Ministarstvo.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17