O B A V I J E S T

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve vlasnike pčelinjih zajednica s područja Hercegovačko-neretvanske županije da će tijekom devetog i desetog mjeseca inspektori Inspektorata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K vršiti uzimanje uzoraka saća i mrtvih pčela za potrebe laboratorijskog ispitivanja na zarazne i parazitarne bolesti pčela.

Sukladno Odluci o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ/K za 2017. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „ Subvencije za veterinarstvo“ izdvojena su sredstva za laboratorijske analize tako da vlasnici pčelinjaka ne snose nikakve troškove.

Nakon analize uzoraka u Veterinarskom zavodu HNŽ/K županijska/kantonalna veterinarska inspekcija dostavit će nalaze vlasnicima pčelinjih zajednica.

Mole se svi vlasnici pčelinjih zajednica da inspektorima omoguće uzimanje uzoraka koji će zajedno s predstavnicima udruga pčelara vršiti uzimanje uzoraka kod svih članova udruge kao i kod onih pčelara koji nisu članovi udruge.

Aktivnosti počinju u ponedjeljak 11.09.2017., za područje Konjica, Neuma i Mostara dok će za ostale općine  blagovremeno biti obaviješteni svi pčelari.

 

 M i n i s t a r

Donko Jović

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17