O B A V I J E S T

O B A V I J E S T

Obavještavamo sve vlasnike pčelinjih zajednica s područja Hercegovačko-neretvanske županije da će tijekom devetog i desetog mjeseca inspektori Inspektorata Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K vršiti uzimanje uzoraka saća i mrtvih pčela za potrebe laboratorijskog ispitivanja na zarazne i parazitarne bolesti pčela.

Sukladno Odluci o odobravanju utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ/K za 2017. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „ Subvencije za veterinarstvo“ izdvojena su sredstva za laboratorijske analize tako da vlasnici pčelinjaka ne snose nikakve troškove.

Nakon analize uzoraka u Veterinarskom zavodu HNŽ/K županijska/kantonalna veterinarska inspekcija dostavit će nalaze vlasnicima pčelinjih zajednica.

Mole se svi vlasnici pčelinjih zajednica da inspektorima omoguće uzimanje uzoraka koji će zajedno s predstavnicima udruga pčelara vršiti uzimanje uzoraka kod svih članova udruge kao i kod onih pčelara koji nisu članovi udruge.

Aktivnosti počinju u ponedjeljak 11.09.2017., za područje Konjica, Neuma i Mostara dok će za ostale općine  blagovremeno biti obaviješteni svi pčelari.

 

 M i n i s t a r

Donko Jović

036 / 445 – 900

Dokumenti

Konkurentski postupak 15-17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 15/17, obavjest o nabavci
Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu .. za ostvarenje potpore u primarnoj polj.proizvodnji u HNŽ sa obrascima
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu .. za ostvarenje podrški u primarnoj polj.proizvodnji u HNK sa obrascima
Odluka Vlade HNŽ/K sa izmjename i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore
Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora (hr.)
Uputstvo o načinu i uslovima za ostvarenje podrški (bo.)
Tenderska dokumentacija, 14/17

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konk.postupak 14/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu, 5.9.2017.godine
Odluka o postupku pokretanja javne nabavke