Obavijest klijentima, potencijalnim korisnicima federalnih novčanih potpora

Obavijest klijentima, potencijalnim korisnicima federalnih novčanih potpora

Upoznajemo klijente s područja Hercegovačko-neretvanske županije, potencijalne korisnike federalnih novčanih potpora u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenim Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

Pored navedenog, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je izradilo Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarenja novčanih potpora po Modelu ostalih vrsta potpora. Zahtjev za ostvarenje prava na novčanu potporu sukladno ovom Pravilniku dostavlja se Federalnom ministarstvu u roku od 8 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika. Zahtjevi sa obrascima u privitku su Pravilnika.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa novčanih potpora, kao i navedeni Pravilnik objavljeni su u Službenim novinama Federacije BiH, broj: 95/15, a također i na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K (www.mpsv-hnz-k.ba), kao i na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (www.fmpvs.gov.ba).

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17