Obavijest poljoprivrednim proizvođačima – aplikantima za županijske novčane potpore

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima – aplikantima za županijske novčane potpore

Obavještavamo poljoprivredne proizvođače koji su ili koji će u 2017. godini aplicirati za županijske novčane potpore da moraju imati točne podatke u RPG/RK.

Kod određenog broja klijenata koji su predali zahtjev za županijske novčane potpore između ostalog uočeno je kako bankovni računi koji se preuzimaju iz Registra poljoprivrednih gospodarstava i Registra klijenata nisu točni (računi nisu aktivni i slično), te nije moguće izvršiti uplatu za već odobrene potpore. Navedeno je uočeno kod realizacije potpore za animalnu proizvodnju – oprašivači poljoprivrednih kultura-pčelarstvo.

Naglašavamo, klijent koji podnosi zahtjev za ostvarenje županijskih novčanih potpora uz zahtjev dostavlja samo dokumentaciju propisanu Naputkom, a svi ostali podaci uključujući i bankovni račun koriste se iz podataka koji su uneseni u RPG/RK i na temelju istih se vrši obrada zahtjeva. U slučaju da podaci nisu točni zahtjev klijenta neće se uzeti u razmatranje i neće biti odobren.  Stoga je neophodno da poljoprivredni proizvođači na vrijeme izvrše svaku promjenu svojih podataka u RPG/RK.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17