OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Preporuka voćarima

Zbog intenzivnog porasta lisne mase potrebno je izvršiti zaštitu nasada jabuka protiv uzročnika čađave krastavosti primjenom jednog od pripravaka: Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP ili Delan 500 SC. Umjesto navedenih mogu se koristiti pripravci za preventivnu zaštitu od pepelnice i krastavosti kao što su Score 250 EC ili Indar 5 EW. Ukoliko se krajem cvatnje u nasadima uoči pojava lisnih ušiju može se primijeniti jedan od insekticida Actara 25 WG, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP koji ujedno djeluju i na voćnu osicu.

Osim toga, velike količine oborina tijekom zime i proljeća pogodovale su razvoju uzročnika gljivične bolesti masline, poznate pod nazivom paunovo oko. Zbog velike vjerojatnoće kako su učestale kiše isprale ranije aplicirane bakrene pripravke, preporuča se primjena jednog od fungicida: Nativo 75 WG, Stroby WG ili Difcor.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17