Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 05.07.2018

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 05.07.2018

Preporuka  za voćare

Redovitom kontrolom agroklimatskih  uređaja i lovki postavljenih na terenu utvrđeno je kako je, zbog nestabilnih vremenskih prilika i mogućnosti pojave sekundarne infekcije, potrebno nasade jabuka  preventivno zaštititi od uzročnika čađave krastavosti (Venturia inaequalis) primjenom jednog od pripravaka: Polyram DF, Delan 700 WDG, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Captan 80 WG, Manfil 80 WP ili Merpan 80 WDG. Na postavljenim feromonskim lovkama bilježi se veći ulov jabučnog savijača zbog čega se u narednim danima preporuča primjena jednog od insekticida: Insegar 25 WP, Coragen 20 SC, Runner 240 SC, Affirm ili Mimic SC.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

 Također napominjemo kako se za spomenutu zaštitu može koristiti bilo koje zaštitno sredstvo iste namjene. Puno bitnija je pravovremena zaštita od izbora sredstva.

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19