Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 11.06.2018

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 11.06.2018

 

Preporuka za voćare

Redovitom kontrolom agrometeoroloških stanica i lovki postavljenih na terenu utvrđeno je kako postoje povoljni uvjeti koje će pogodovati razvoju uzročnika čađave krastavosti savjetujemo vlasnicima nasada jabuka da obave preventivnu zaštitu svojih voćnjaka jednim od pripravaka koji suzbijaju krastavost i pepelnicu jabuke kao što su: Score 250 SC, Difcor EC, Argo EC ili Indar 5 EW. Radi produženog djelovanja navedenim fungicidima može se dodati jedan od pripravaka: Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb M-45 ili Star 80 WP. Uz provođenje redovitih tretiranja, radi smanjivanja infektivnog potencijala pepelnice savjetuje se mehaničko odstranjivanje eventualno prisutnih zaraženih izboja. Za suzbijanje jabučnog savijača može se primjeniti jedan od insekticida: Affirm WG, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480.

Preporuka vinogradarima

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika plamenjače i pepelnice. U tu svrhu može se upotrijebiti jedan od fungicida: Antracol WG 70, Mikal flash, Mikal premium F,  Galben F ili Fantic F. Za zaštitu od pepelnice može se koristiti bilo koji od pripravaka kompatibilan sa odabranim za plamenjaču. Napominjemo kako zaštitna sredstva za pepelnicu i plamenjaču treba odabrati na način da se ne koriste iste aktivne supstance koje su se koristile u prethodnim tretiranjima.

Također napominjemo kako se za spomenutu zaštitu može koristiti bilo koje zaštitno sredstvo iste namjene. Puno bitnija je pravovremena zaštita od izbora sredstva.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19