Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 11.06.2018

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 11.06.2018

 

Preporuka za voćare

Redovitom kontrolom agrometeoroloških stanica i lovki postavljenih na terenu utvrđeno je kako postoje povoljni uvjeti koje će pogodovati razvoju uzročnika čađave krastavosti savjetujemo vlasnicima nasada jabuka da obave preventivnu zaštitu svojih voćnjaka jednim od pripravaka koji suzbijaju krastavost i pepelnicu jabuke kao što su: Score 250 SC, Difcor EC, Argo EC ili Indar 5 EW. Radi produženog djelovanja navedenim fungicidima može se dodati jedan od pripravaka: Dithane DG Neotec, Pinozeb M-45, Mankozeb M-45 ili Star 80 WP. Uz provođenje redovitih tretiranja, radi smanjivanja infektivnog potencijala pepelnice savjetuje se mehaničko odstranjivanje eventualno prisutnih zaraženih izboja. Za suzbijanje jabučnog savijača može se primjeniti jedan od insekticida: Affirm WG, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SP ili Calypso SC 480.

Preporuka vinogradarima

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika plamenjače i pepelnice. U tu svrhu može se upotrijebiti jedan od fungicida: Antracol WG 70, Mikal flash, Mikal premium F,  Galben F ili Fantic F. Za zaštitu od pepelnice može se koristiti bilo koji od pripravaka kompatibilan sa odabranim za plamenjaču. Napominjemo kako zaštitna sredstva za pepelnicu i plamenjaču treba odabrati na način da se ne koriste iste aktivne supstance koje su se koristile u prethodnim tretiranjima.

Također napominjemo kako se za spomenutu zaštitu može koristiti bilo koje zaštitno sredstvo iste namjene. Puno bitnija je pravovremena zaštita od izbora sredstva.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Plan javnih nabavki za 2019. godinu
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA SMILJA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA GROŽĐA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA -BILJ.PROIZ,– JABUKA, KRUŠKA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, BRESKVA, ... hr.
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA PRESADNICA POVRĆA I LJEKOVITOG BILJA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE – BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA POVRĆA U PLASTENICIMA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PROIZVODNJA MALINA - hr
ODLUKU O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA KLIJENTIMA KOJI SU ISPUNILI UVJETE ZA DODJELU NOVČANE POTPORE - BILJNA PROIZVODNJA - PODIZANJE NOVIH NASADA-VINOGRADA - hr

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 1/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 12/18
Javni oglas za utvrđivanje prijedloga kandidata za članove NO JPŠPD Šume Hercegovačko-neretvanske d.o.o. Mostar
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 13/18
Obvještenje o pokretanju potupka javne nabave, Konkurentski postupak 12/18