Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Preporuka vinogradarima

Zbog novonastalog porasta vinove loze i iznimno povoljnih uvjeta za razvoj uzročnika bolesti, vinogradare upozoravamo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv plamenjače i pepelnice. Protiv plamenjače se može koristiti jedan od pripravaka: Ridomil gold combi 45 WG, Antacol combi WP 76, Fantic F, Galben F, Acrobat MZ, Forum star ili Pergado MZ. Ili bilo koje sredstvo za ovu namjenu, a protiv pepelnice se preporuča koristiti jedan od pripravaka: Domark 40 ME, Nativo 75 WG, Vivando, Talendo EC, Falcon EC 460, Crystal, Stroby DF, Collis ili Topas 100 EC.

Još nije uočena pojava grozdovog moljca.

Preporuka za  voćare

Uočen je let jabučnog savijača. Na feromonskim mamcima zabilježen je ulov ovog štetnika preko kritičnog praga brojnosti, zbog čega je poželjno izvršiti njegovo suzbijanje jednim od insekticida: Insegar 25 WP, Runner 240 SC, Mospilan SP ili Calypso SC 480. Također je u feromonskim lovkama postavljenim u nasadima bresaka uočen veliki ulov breskvinog moljca, za čije se suzbijanje može upotrijebiti jedan od insekticida: Rogor 40 EC, Chromogor, Perfekthion, Runner 240 SC, ili bilo koji insekticid za ovu namjenu.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

Ovim putem još jednom napominjemo da su svi uzgajivači bilja koji koriste sredstva za zaštitu bilja, sukladno čl. 30. Zakona o mjerama za unaprjeđenje stočarstva FBiH (“Sl. novine FBiH” br.23/98), dužni da ne upotrebljavaju sredstva za zaštitu bilja koja su opasna za pčele u vrijeme kada postoji najveća opasnost za trovanje pčela (za vrijeme cvjetanja biljaka) i da najkasnije 48 sati prije uporabe sredstava na pogodan način o tome obavijeste držaoce pčela.

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17