Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 16.05.2018

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima 16.05.2018

Preporuka vinogradarima

Zbog izuzetno povoljnih uvjeta za razvoj bolesti vinogradarima preporučujemo da i dalje vrše zaštitu svojih nasada usmjerenu protiv uzročnika plamenjače i pepelnice. U tu svrhu može se upotrijebiti jedan od fungicida: Antracol WG 70, Mikal flash, Mikal premium F,  Galben F ili Fantic F. Za zaštitu od pepelnice može se koristiti bilo koji  od pripravaka kompatibilan sa odabranim za plamenjaču. Napominjemo kako zaštitna sredstva za pepelnicu i plamenjaču treba odabrati na način da se ne koriste iste aktivne supstance koje su se koristile u prethodnim tretiranjima.

Preporuka za voćare

Na nekoliko lokaliteta na postavljenim feromonskim lovkama uočena je povećana brojnost štetnika jabučnog savijača (Cydia pomonella) za čije suzbijanje se koristi na jedan od insekticida: Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 ili Laser SC. Isto tako na pojedinim lokalitetima zamijećena je povećana brojnost prve generacije maslininog moljca (Prays oleae) za čije  suzbijanje se koristi jedan od pripravaka: Baturad WP, Biobit WP ili Imidan 50 WG.

Preporuka za proizvođače povrća

Nestabilne vremenske prilike pogoduju razvoju uzročnika plamenjače krumpira (Phytophthora infestans)  zbog čega je potrebno izvršiti pravodobnu zaštitu nasada jednim od pripravaka: Ridomil Gold MZ, Acrobat MZ WG, Equation Pro WG, Ranman Top SC ili Revus SC. Istim pripravcima se može izvršiti tretiranje nasada rajčice protiv uzročnika plamenjače.

Pored nabrojanih može se koristiti bilo koje zaštitno sredstvo namijenjeno za suzbijanje spomenutih bolesti, ili štetnika.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19