Obavijest poljoprivrednim proizvođačima Hercegovačko – neretvanske županije

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima Hercegovačko – neretvanske županije

Federalno je ministarstvo donijelo Izmjenu i dopunu Pravilnika vezano za federalne novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, u kojem se od dana stupanja na snagu 29.9.2016., od proizvođača koji apliciraju za federalne novčane potpore traži i dokaz od nadležne Porezne uprave F BiH i Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Navedeni dokaz proizvođači su dužni dostaviti uz zahtjev za ostvarenje federalne novčane potpore.

Spomenuta je izmjena propisana člankom 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BiH“, broj: 76/16).

Isti je objavljen i na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (www.fmpvs.gov.ba), putem koje se proizvođači detaljnije mogu upoznati sa izmjenama i dopunama Pravilnika.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Konkurentski postupak 15-17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 15/17, obavjest o nabavci
Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o načinu .. za ostvarenje potpore u primarnoj polj.proizvodnji u HNŽ sa obrascima
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu .. za ostvarenje podrški u primarnoj polj.proizvodnji u HNK sa obrascima
Odluka Vlade HNŽ/K sa izmjename i dopunama Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore
Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora (hr.)
Uputstvo o načinu i uslovima za ostvarenje podrški (bo.)
Tenderska dokumentacija, 14/17

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konk.postupak 14/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2017. godinu, 5.9.2017.godine
Odluka o postupku pokretanja javne nabavke