Obavijest poljoprivrednim proizvođačima Hercegovačko – neretvanske županije

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima Hercegovačko – neretvanske županije

Federalno je ministarstvo donijelo Izmjenu i dopunu Pravilnika vezano za federalne novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji, u kojem se od dana stupanja na snagu 29.9.2016., od proizvođača koji apliciraju za federalne novčane potpore traži i dokaz od nadležne Porezne uprave F BiH i Uprave za neizravno oporezivanje BiH.

Navedeni dokaz proizvođači su dužni dostaviti uz zahtjev za ostvarenje federalne novčane potpore.

Spomenuta je izmjena propisana člankom 3. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu poticaja proizvodnji („Službene novine F BiH“, broj: 76/16).

Isti je objavljen i na web stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (www.fmpvs.gov.ba), putem koje se proizvođači detaljnije mogu upoznati sa izmjenama i dopunama Pravilnika.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Javni oglas za prodaju motornih vozila u vlasništvu MPŠV HNŽ/K
Konkurentski postupak 17/17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 17/17, obavijest o nabavci
Odluka o odobravanju isplate novčanih podrški, oprašivači -pčele, HNŽ
Odluka o odobravanju isplate novčanih podrški, oprašivači -pčele, HNK
Konkurentski postupak 11/17, tenderska dokumentacija
Konkurentski postupak 11/17, obavijest o nabavci
Konkurentski postupak 15/17, tenderska dokumentacija

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17