Objava donesenih odluka o županijskim novčanim potporama

Objava donesenih odluka o županijskim novčanim potporama
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - 
Podizanje novih nasada (šljiva, maslina, vinograd)
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja maline
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - animalna proizvodnja- Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - model kapitalnih/investicijskih ulaganja - Subvencioniranje nabave novih motokultivatora i priključaka
Detaljne informacije nalaze se na web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba) i Vlade HNŽ (www.vlada-hnz-k.ba).
 
   

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17