Objava donesenih odluka o županijskim novčanim potporama

Objava donesenih odluka o županijskim novčanim potporama
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - 
Podizanje novih nasada (šljiva, maslina, vinograd)
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja maline
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - biljna proizvodnja - Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - animalna proizvodnja- Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore - model kapitalnih/investicijskih ulaganja - Subvencioniranje nabave novih motokultivatora i priključaka
Detaljne informacije nalaze se na web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba) i Vlade HNŽ (www.vlada-hnz-k.ba).
 
   

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 4/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača, Konkurentski sporazum 2/19
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Konkurentski postupak 2/19