OTVORENI POSTUPAK 12/17

OTVORENI POSTUPAK 12/17

Tenderska dokumentacija 

projektni zadatak 3x 

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 

 

Naziv predmeta ugovora
 

Izrada elaborata:

“Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije – općina Konjic vodotok Baščica“, “Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - općina Čitluk vodotok Lukoč“  i “Određivanje granice vodnog dobra na vodotocima II kategorije - grad Mostar    vodotoci  Jasenica, Radobolja  i Rotimski potok  (dio koji pripada prostoru grada Mostara)“

 

Kompletan sadržaj obavještenja možete preuzeti u dijelu : dokumenti

Tendersku dokumentaciju možete preuzeti u dijelu : dokumenti

Ponedjeljak, 11.09.2017.god.

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17