POSTAVLJENE AGROMETEOROLOŠKE STANICE

POSTAVLJENE AGROMETEOROLOŠKE STANICE

Iako poljoprivredna proizvodnja ima dugu tradiciju i od značajne je gospodarske važnosti za Hercegovačko-neretvansku županiju, veliki dio i dalje se odvija na konvencionalan način koji podrazumijeva upotrebu pesticida. Upravo je, sa ciljem smanjenja štetnih utjecaja koje prekomjerna i često nepotrebna primjena pesticida imaju na ljudsko zdravlje i okoliš, Hercegovačko-neretvanska županija u srpnju 2017. godine započela s provedbom projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction. Jedna od glavnih aktivnosti na ovom projektu je unaprjeđenje postojećeg sustava za kontrolu i smanjenje upotrebe pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji.

Glavnu infrastrukturu postojećih prognostičkih sustava čine agrometeorološke stanice za čiju je nabavu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije raspisalo natječaj u veljači ove godine. Krajem travnja 2018. godine završen je postupak kojim je nabavljeno 10 agrometeoroloških stanica u vrijednosti nešto više od 45.000,00 KM. Stanice su početkom svibnja postavljene na deset odabranih lokacija u svim općinama Hercegovačko-neretvanske županije nakon čega će biti u funkciji.

Radi se o uređajima koji očitavaju i mjere klimatske parametre poput relativne vlažnosti zraka, količine padalina, temperaturu tla i sl., te ih šalju u digitalnom obliku, kao zapise, koje potom pripadajući računalni program obrađuje i daje grafički prikaz pojavnosti bolesti. Na temelju prikupljenih podataka, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja HNŽ, izdavat će priopćenja za poljoprivredne proizvođače u sklopu kojih će im sugerirati trebaju li izvršiti preventivnu zaštitu ili ne. Smanjenje troška uslijed smanjene upotrebe zaštitnih sredstava, jedna je od značajnijih prednosti korištenja ovih uređaja za poljoprivredne proizvođače.

Osim već spomenutih agrometeoroloških stanica, u sklopu provedbe projekta PESCAR pokrenuta je  nabavka elektronskih lovki i feromonskih lovki za procjenu pojavnosti biljnih štetnika što će poljoprivrednim proizvođačima omogućiti da, odmah po prvim ulovima i dosegu kritičnog broja na terenu, ciljano suzbijaju štetnike.

Projekt PESCAR – Pesticide Control and Reduction odobren je u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a zajednički ga provode Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije, ZADRA NOVA, Sveučilište u Zadru, Zavod za poljoprivredu Zapadnohercegovačke županije i Zadarska županija kao vodeći partner. Ukupna vrijednost projekta iznosi 601.639,26 EUR od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi 511.393,35 EUR-a, odnosno 85%.

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19