Potpisivanje Ugovora sukladno Redovnom Programu radova u vodoprivredi

Potpisivanje Ugovora sukladno Redovnom Programu radova u vodoprivredi

Dana,19.12.2012. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, gosp. Donko Jović i  načelnik općine Prozor-Rama gosp. Jozo Ivančević, potpisali su Ugovore o sufinanciranju radova sukladno Redovnom Programu radova u vodoprivredi za 2012. godinu, u vrijednosti od 140.000,00 KM.

Ovom prigodom potpisani su :

  1. Ugovor o sufinanciranju projekta  “Vodoopskrbni sustav oko Ramskog jezera” projektovanje – Izrada glavnog projekta “Kanalizacija otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u mjestu Prozor”

Ministarstvo sufinancira 75.000,00 KM, a preostali dio sufinancira općina.

  1. Ugovor o  sufinanciranju projekta  “Vodoopskrbni sustav oko Ramskog jezera” projektovanje – Sanacija i rekonstrukcije vodovodne mreže i proširenje vodovodne mreže mjesta Prozor” 

Ministarstvo sufinancira 49.000,00  KM, a preostali dio sufinancira općina.

  1. Ugovor o o sufinanciranju projekta “Vodoopskrbni sustav oko Ramskog jezera” projektovanje –“Vodosprema Čukur”

Ministarstvo sufinancira 16.000,00  KM, a preostali dio sufinancira općina.

 

Sutra 20.12.2012. godine planirano je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju radova u vodoprivredi, a sukladno Redovnom Programu radova u vodoprivredi za 2012. godinu sa Općinom Konjic u vrijednosti od 300.000,00 KM.

Tom prigodom ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K gosp. Donko Jović i načelnik općine Konjic gosp. Emir Bubalo potpisat će :

  1. Ugovor o sufinanciranju nastavka izvođenja radova na projektu

“Kanalizaciona mreža grada Konjica sa uređajem za prečišćavanje “ I dionica.

Ministarstvo sufinancira 300.000,00 KM, a preostali dio sufinancira općina.

 

 

 

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17