Poziv pravnim i fizičkim osobama za evidentiranje u svezi Zakona o koncesijama H-NŽ/K, datum: 5.4.2013. godine

Poziv pravnim i fizičkim osobama za evidentiranje u svezi Zakona o koncesijama H-NŽ/K, datum: 5.4.2013. godine

Pozivaju se sve pravne i fizičke osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona o koncesijama („Narodne novine H-NŽ/K“,1/13) koristile po bilo kom osnovu predmete koncesije iz članka 7. stavka 1. točke b), f) i i) Zakona, da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona izvrše evidentiranje u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ/K sukladno članku 62. navedenog Zakona, uz dostavu relevantne dokumentacije (ugovori, sporazumi, rješenja, odluke i dr.).

Za sve dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti službama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ/K.

 

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17