Preporuka za vinogradare 29.07.2019.

Preporuka za vinogradare 29.07.2019.

Uređaji postavljeni na terenu alarmiraju kako je, čim to vremenske prilike dopuste, potrebno zaštiti mlade vinograde od plamenjače (Plasmopara viticola), kao i vinograda u rodu zbog očuvanja lisne mase od napada kasne plamenjače. Naime lisna masa je „tvornica" šećera, a oni su u ovom razdoblju možda i najpotrebniji.

U svrhu zaštite može se koristiti jedan od pripravaka na bazi bakra:Neoram WG, Cuprablau Z, Nordox 75 WG, Kupropin, Champion , Bordoška juha i sl.

Napominjemo kako su pobrojani samo neki od zaštitnih sredstava kojih ima na tržištu. Mogu se koristiti bilo koji namijenjeni za suzbijanje spomenutih bolesti.

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 11-01-455-6/19
Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede H-NŽ za 2019. godinu
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabavki Ministarstva PŠV HNŽ/K za 2019.god.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19