Prezentacija studijske dokumentacije

Prezentacija studijske dokumentacije

“PROBLEMATIKA   VELIKIH   VODA  NA VODOTOCIMA  II. KATEGORIJE  –  ANALIZA  VELIKIH  VODA  RIJEKE BUNE “

Dana 08.07.2015.god. u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK/Ž upriličena je prezentacija  studijske dokumentacije „Problematika velikih voda na vodotocima II kategorije – analiza velikih voda rijeke Bune„. Prezentaciji  su  pored predstavnika  Ministarstva prisustvovali predstavnici Građevinskog fakulteta  Sveučilišta u Mostaru, Agencije za vodno područje Jadranskog mora Mostar, Grada Mostara,  Ministarstva branitelja HNK/Ž,  JP EPHZ-HB, poduzeća „Hercegovina građevinsko zanatstvo“ d.o.o. Mostar i udruženja  USR NERETVA 1933 Mostar.

Studijska dokumentacija  „Problematika velikih voda na vodotocima II kategorije – analiza velikih voda rijeke Bune„  izrađena je u  skladu sa  Ugovorom o vršenju usluge koji je, nakon provedenog postupka javne nabavke,  dana 13.10.2014.god.  potpisan između  ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede gosp. Donke Jovića kao Naručiitelja i dekana Građevinskog fakulteta  Sveučilišta u Mostaru gosp. Ivana Lovrića kao Izrađivača.

Nakon prezentacije Studije otvorena je rasprava  na kojoj je, od strane svih sudionika, prezentirani materijal ocijenjen visokom ocjenom , te je ukazano na problematiku sustavnog uređenja vodotoka Bune i Bunice i obalnog pojasa istih, a sve u pravcu zaštite od utjecaja velihih voda Bune I Bunice na području Grada Mostara, te stvaranja preduvjeta za razvoj turizma, kao  i neophodnost aktivnijeg učešća svih razina vlasti, kao i udruženja i pravnih subjekata  u  rješavanju problematike projekta „Gornji horizonti“, a u cilju  održavanja povoljnog hidrološkog stanja na području kantona/županije.

Mostar, 09.07.2015.god.

 

 

036 / 445 – 900

Dokumenti

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Podizanje novih nasada
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja grožđa
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja smilja
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja malina
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja povrća u plastenicima
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Proizvodnja presadnica
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu
Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora - Nabava novih motokultivatora i priključaka

Obrazci

Obrazac za cijenu ponude po Javnom oglasu za prodaju motornih vozila
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 17/17
Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2017. godinu, tabelarni prikaz plana
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 21/17
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 20/17