Projekt PESCAR - Studijska posjeta projektnih partnera i poljoprivrednih proizvođača iz Zadarske županije HNŽ-u

Projekt PESCAR - Studijska posjeta projektnih partnera i poljoprivrednih proizvođača iz Zadarske županije HNŽ-u

U sklopu projekta PESCAR – Pesticide Control and Reduction, koji se financira iz Interreg programa prekogranična suradnja HR-BiH-CG 2014-2020, a koji je s provedbom započeo u srpnju 2017. godine sa ciljem promoviranja smanjene uporabe pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji, kako bi se zaštitili ljudsko zdravlje i okoliš, organiziran je studijski posjet projektnih partnera Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Svrha putovanja bila je projektnim partnerima i poljoprivrednim proizvođačima iz Zadarske županije  predstaviti prognostičke sustave (agrometeorološke i vizualne stanice za praćenje štetnih organizama) postavljene na području Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije, te ukazati na važnost njihova korištenja u poljoprivrednoj proizvodnji.

U razdoblju od 6. do 8. prosinca 2017. godine, posjetitelji iz Zadarske županije, u organizaciji Zadarske županije kao nositelja projekta, obišli su nekoliko lokacija s nasadima vinove loze i voća na južnom području Hercegovačko-neretvanske županije gdje su imali priliku vidjeti i pobliže se upoznati s elektronskim uređajima namijenjenima praćenju štetnika i vremenskih uvjeta za razvoj određenih bolesti. Uređaji funkcioniraju na način da prikupljaju podatke i šalju ih u digitalnom obliku, kao zapise, koje uz pomoć softvera, program obrađuje i daje grafički prikaz  pojavnosti bolesti. Temeljna prednost ovih uređaja je mogućnost pravovremene reakcije, budući da se njihovom upotrebom smanjuje vrijeme obilaska velikih površina (plantaža/nasada).

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko – neretvanske županije,kao domaćin ove studijske posjete ujedno je iskoristilo ovu priliku da, kroz savjetodavne prezentacije, gostima objasne cjelokupni značaj koji opisani prognostički sustavi imaju u poljoprivrednoj proizvodnji ovog područja, te sve prednosti pravilne, pravovremene i ciljane zaštite.

Projekt PESCAR odobren je u sklopu 1. poziva na dostavu projektnih prijedloga iz Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020., a određenim djelom  od ukupne vrijednosti projekta (601.639,26 EUR-a od čega sufinanciranje sredstvima EU iznosi  511.393,35 EUR-a, odnosno 85 %) nabavit će se meteorološke i vizualne stanice koje će poslužiti kao temelj za uspostavljanje prognostičkog sustava za pružanje preporuka

036 / 445 – 900

Dokumenti

Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno - prerađivačkoj proizvodnji za 2019.godinu
Prijava za izlazak na teren - biljna i animalna proizvodnja
Prijava za izlazak na teren - kapitalna-investicijska ulaganja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - biljna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - animalna proizvodnja
Zahtjev za županijsku novčanu potporu - kapitalna - investicijska ulaganja
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - hrvatski j.
Odluka o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore za 2019. god. - bosanski j.

Obrazci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 3/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 5/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Direktni sporazum 4/19
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponudžača, Konkurentski sporazum 2/19
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, Konkurentski postupak 2/19