Mjesec: ožujak 2021.

POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE – Nacrt strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNŽ za razdoblje 2021.-2027. godine

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o izradi Strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija). Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvitka ruralnih područja županije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucijski okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i izvješćivanje. Strategija je utemeljena na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.: 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.: 74/19).

Strategija sadrži prioritete ruralnog razvitka županije. Strategiju ruralnog razvitka donosi Skupština županije na prijedlog Vlade županije.

Postupak pripreme Strategije odvijat će se sukladno odredbama Zakona i Uredbe o izradi strateških dokumenata u F BiH, ali će se koristiti i iskustva u pripremi strateških dokumenata u Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja kroz sustavnu  usporedbu s drugim administrativnim regijama, kako bi se u obzir uzeli unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na konkurencijsko pozicioniranje Hercegovačko-neretvanskog županije.

Nositelj izrade Strategije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K. Sudionici u postupku izrade Strategije ruralnog razvitka su jedinice lokalne samouprave, udruge iz oblasti poljoprivrede i ostali socio-ekonomski sudionici. Partner u izradi Strategije je Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

U dosadašnjem postupku izrade Strategije angažirana su četiri konzultanta kroz definirana područja: agroekonomija i ruralni razvoj, poljoprivreda, ruralni turizam i demografija, ruralno okruženje i infrastrukturu.

Sljedeći korak su javne konzultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da prijedloge za izmjenama i dopunama Nacrta strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNŽ dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da ga dostavite najkasnije do 24.04.2021. godine na e-mail adresu[email protected]

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na tel: 036/445-909.

Nacrt Strateške Platforme Strategije Ruralnog Razvitka HNŽ

 

obrazac_za_dostavu_prijedlog_izmjena_i_dopuna_nacrta_strateske_platforme_1

24. ožujka 2021. Pregleda

Održana druga radna sjednica Odbora za ruralni razvitak HNŽ

Pod predsjedanjem koordinatora Damira Jerkovića održana je druga radna sjednica  Odbora za ruralni razvitak Hercegovačko-neretvanske županije. Uz članove Odbora iz općina/gradova, predstavnika UNDP-a Nasira Nalića i članove konzultantskog tima, na sjednici je sudjelovao  i ministar  poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede  Donko Jović koji se u svome govoru osvrnuo  na strateške ciljeve i strateški focus te  pozvao jedinice lokalne samouprave da se uključe u proces izrade strategije.
Na sjednici je predstavljen Nacrt Strateške platforme koji je jednoglasno usvojen, te će biti upućen na javnu raspravu. Za daljnje korake u procesu izrade usvojen je zaključak o radu na prioritetima i tri  strateška cilja, te zajedničko definiranje mjera koje će biti provedive.

23. ožujka 2021. Pregleda

Obavijest o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegovačko neretvanske županije/kantona

Obavještavamo da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pripremilo i stavlja na uvid Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegovačko neretvanske županije/kantona. Uvid u Nacrt Zakona moguć je na  web stranici  Ministarstva www.mpsv-hnzk.ba  i na web stranici  Vlade HNŽ/K  www.vlada-hnz-k.ba . S tim u vezi, pozivaju se  zainteresirana lica  da  svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta Zakona dostave  najkasnije do 06.04.2021.godine na e-mail Ministarstva [email protected] ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, Ul. Hrvatske mladeži b.b.,88000 Mostar.

Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi sa javnih rasprava kao i sugestije, primjedbe i prijedlozi dostavljeni putem-mail ili adresu ovog Ministarstva u ostavljenom roku,  bit će razmotreni pri izradi teksta Prijedloga Zakona.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ

Obrazac za dostavljanje komentara na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ

Zakon O Slatkovodnom Ribarstvu HNŽ K N.n.HNŽ K 0414

Program Javne Rasprave

22. ožujka 2021. Pregleda

Plan javnih nabavki za 2021. godinu

 

Odluka O Utvrđivanju Plana Javnih Nabavki 2021.

Odluka

 

 

 

 

Plan Javnih Nabavki 1 Rotated

PLAN JAVNIH NABAVKI 2021.G.

8. ožujka 2021. Pregleda
Scroll to top