Mjesec: lipanj 2023.

Izrađena studija analize zemljišta na području HNŽ/K

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/09), Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja („Službene novine Federacije BiH“, broj 96/22) i Pravilnikom o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednoga zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/11) obavezno je redovno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (trajni monitoring)  kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu, odnosno tlu ( fizikalnih, hemijskih i bioloških) , a posebno sadržaj štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu. Za organizaciju i provođenje praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, između ostalog,  odgovara i županijsko/kantonalno ministarstvo mjerodavno za poslove poljoprivrede. U skladu s tom obavezom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je u skladu Planom javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022.godinu  i Odlukom  Vlade HNŽ/K broj: 01-1-02-1041/22  od 26.04.2022 godine kojom je usvojen Program utroška novčanih sredstava  utvrđenih Proračunom HNŽ za 2022.godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ s pozicije “Namjenska sredstva od naknada prikupljenih po osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta “provelo postupak nabavke usluge-Izrada studije „Analiza zemljišta na području HNŽ/K” u kojem je kao najpovoljniji ponuđač izabran Institut za kvalitetu, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac s kojim je zaključen ugovor broj: 11-01-1250-15/22 od 02.11.2022.godine, te je urađena Studija „Analiza zemljišta na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona“ registracijski broj:10-16/23_rev 1, broj protokola 264/23 od svibnja 2023.godine. Osnovni zadatak monitoringa poljoprivrednog zemljišta na prostoru Hercegovačko-neretvanske županije/kantona bio je uvid u stvarno stanje tla, odnosno njegovu plodnost i eventualni razinu onečišćenosti teškim metalima i organskim polutantima. Glavni cilj ove studije je zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta, kao jednog od strateških resursa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Zaštita tla treba da je bazirana na principu očuvanja njegovih funkcija, sprječavanja degradacije tla, ublažavanja učinaka degradacije i popravljanja degradiranih tala. Povećane potrebe za proizvodnjom hrane, dovode do većeg stupnja iskorištenosti tla. Neodgovornim korištenjem tla u poljoprivrednoj proizvodnji vrlo brzo dolazi do smanjenja njegove plodnosti i onečišćenja. S druge strane, tlo je uvjetno obnovljiv izvor, pri čemu je regeneracija degradiranog tla vrlo spora i često ga je nemoguće vratiti u prvobitno stanje. Uz izražavanje zadovoljstva što je stanje takvo, preporuka Ministarstva je da je najučinkovitiji i najjeftiniji način zaštite tla od onečišćenja prevencija onečišćenja. Pravilan izbor biljnih kultura, plodored, smanjena i precizna upotreba gnojiva (“Nitratna direktiva”) i pesticida samo su neke od mjera. Važan segment je i edukacija poljoprivrednih proizvođača koja je još uvijek nedovoljno prisutna, te i iz tog razloga Studija se javno objavljuje kao doprinos politici održivog i savjesnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem.

Ministarstvo stavlja zainteresiranoj javnosti na uvid Studiju, koja će u cijelosti biti dostupna na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K www.mpsv-hnz-k.ba

Nopomena: Istraživanja su obavljena na području svih općina/gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona-županije, a u analiziranim uzorcima tla, nije utvrđeno postojanje  količina ispitivanih organskih štetnih materija koje prelaze granične vrijednost.

 

 

16 23 Studija Hrvatski

16 23 Studija Bosanski

Rezultati analize_konačna situacija

30. lipnja 2023. Pregleda

Javni poziv za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u BiH

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery, koji financira Evropska unija, objavljen je novi Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za poboljšanje adaptacije na klimatske promjene u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u Bosni i Hercegovini, vrijedan 1 milijun KM.

Cilj ovog Javnog poziva je jačanje otpornosti poslovnih subjekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, investicijom u alate i tehnologije koji doprinose poboljšanju adaptacije na klimatske promjene. Kroz ovaj Javni poziv, Europska unija će podržati poljoprivredno-prehrambene poslovne subjekte koji žele svoje poslovanje učiniti otpornijim na klimatske promjene, s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolirane upotrebe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi.

 

Javni poziv_klimatske promjene

19. lipnja 2023. Pregleda

Produženi krajnji rokovi za prijavu na tri otvorena javna poziva projekta EU4AGRI i EU4BusinessRecovery

EU4Agri i Eu4BusinessRecovery obavještavaju sve zainteresirane kako su produženi rokovi za prijavu na tri otvorena javna poziva. Riječ je o Javnom pozivu potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, Javnom pozivu potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i Javnom pozivu za podršku investicijama namijenjenim ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje.

Detaljnije informacije o svakom od navedenih javnih poziva, način prijave i rokove za prijavu donosim Vam u Dokumentima.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20.25 milijuna eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt
provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

Dokumenti:

– Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

– Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju inovacija i informacijsko-komunikacijskih tehnologija u poljoprivredno-prehrambeni sektor

– Javni poziv za podršku investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje

15. lipnja 2023. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

14. lipnja 2023. Pregleda

Javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje Aktivnosti I. – program mjera antirabične zaštite, identifikacija i antiparazitarna terapija životinja na području epizootiološke jedinice u HNŽ/K za 2023. godinu

9. lipnja 2023. Pregleda

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K za 2023. godinu

7. lipnja 2023. Pregleda

Preporuka poljoprivrednim proizvođačima

Rajčica i krumpir intenzivno rastu, a vremenski uvjeti su povoljni za prve infekcije plamenjačom (Phytophthora infestans) i koncentričnom pjegavosti (Alternaria solani).
Preporučamo kemijsko suzbijanje fungicidima : ACROBAT MZ, RIDOMIL GOLD MZ, RIDOMIL GOLD R, EQUATION PRO, PERGADO MZ, ORVEGO, INFINITO, LEIMAY,
U ekološkoj proizvodnji moguće je koristiti i sredstva na osnovi bakra.

Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu bilja.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

6. lipnja 2023. Pregleda

Preporuka vinogradarima za zaštitu vinove loze

Vremenske prilike pogoduju pojavi plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zbog čega je potrebno, čim to omoguće vremenski uvjeti, izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu se može koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.

*Napomena:

Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu !

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

6. lipnja 2023. Pregleda

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top