Mjesec: ožujak 2024.

Za poljoprivredu 175 milijuna: Evo tko će ostvariti pravo na podršku države

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na sjednici 28. ožujka 2024. godine usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, utvrđenih Proračunom FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 175.000.000 KM, što je više za 8,5 milijuna KM od prošlogodišnjeg proračuna.

Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvitku za 2024. godinu povećana su sredstva za poticaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji, kao i za mjere u okviru modela ruralnog razvitka  i modela ostalih vrsta potpore. Za novčane podrške u biljnoj proizvodnji osigurano je 27.540.000 KM. Zadržane su sve mjere iz prošlogodišnjeg programa, s tim što su na osnovni iznos od 500 KM po hektaru uvedeni dodaci za osnovno plaćanje kao strateški važne proizvodnje, dodatak za dizel gorivo (100 KM), te dodatak za organsku proizvodnju (200 KM), u ovisnosti od toga radi li se o biljnoj ili animalnoj proizvodnji. U okviru mjere uvedena je i potpora  u iznosu od milijun KM za proizvodnju merkantilnog krumpira, te je izdvojen kukuruz u zrnu iz mjere stočna žita, kao strateška kultura za animalnu proizvodnju.

Podrška proizvođačima mlijeka

Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 97.600.000 KM. Određeno je povećanje iznosa novčanih potpora  za neke proizvodnje kao što su rasplodne junice, tovne svinje, slatkovodnu i morsku ribu, te izvorne zaštićene pasmine životinja, kao i korekcija maksimuma za određene proizvodnje. Podrška proizvođačima mlijeka kao fizičkim osobama povećana je s 0,38 KM po litru na 0,40 KM po litru proizvedenog mlijeka. Pčelarima je ove godine omogućeno da, uz podrške po košnici ostvare dodatnu novčanu podršku od 10 KM po košnici uz uvjet da prodaju minimalno 3 kilograma meda po košnici.

Preostala sredstva su usmjerena u strukturne mjere u okviru modela ruralnog razvitka  i modela ostalih vrsta potpore. Raspoloživi iznos od 49.360.000 KM namijenjen je za strukturne mjere, odnosno mjere ruralnog razvitka.

45 milijuna za OPG-ove i prehrambenu industriju

Novčane potpore  za ruralni razvitak usmjerene su i u mjere za povećanje konkurentnosti i zaštitu ruralnog okoliša. U okviru mjera za povećanje konkurentnosti koje su ključne za opstanak i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i prehrambene industrije, predviđeno je 45.500.000 KM. Riječ je o sredstvima namijenjenim za podršku investicijama u poljoprivredne strojeve i priključne uređaje, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, te nabavku rasplodne stoke, kao i izgradnju, proširenje i opremanje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade. Također, tu spadaju i legalizacija građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, podizanje višegodišnjih nasada, te podrške investicijama u poljoprivredna gospodarstva na izrazito siromašnim područjima s nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom. Ovi projekti financiraju se i putem kreditne linije Razvojne banke FBiH za koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva osiguralo iznos od 5.000.000 KM. Kako je obrazloženo iz Federalnog ministarstva, za navedene mjere dodatnu podršku do 10 %  iznosa prihvatljivih troškova investicije mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva i obrti u vlasništvu poljoprivrednika s troje i više djece (podrška natalitetnoj politici), mladi poljoprivrednici i žene nositelji poljoprivrednog gospodarstva, odnosno poljoprivredna gospodarstva locirana iznad 600 metara nadmorske visine. Potpora ulaganjima u prehrambenu industriju po prvi put uvjetovana su udjelom domaćih sirovina u proizvodnji što će povećati potražnju i olakšati plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda na našem tržištu. Također, u okviru modela ostalih vrsta podrški, izdvojen je iznos od 3.860.000 KM, koji je planiran za podršku sufinanciranju osiguranja od šteta u poljoprivredi, kao i organiziranja stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima. Pored toga, podrške su namijenjene za sufinanciranje organiziranje poljoprivrednika, troškove standardizacije proizvoda, te podršku različitim projektima od značaja za Federaciju BiH. Navedeni iznos podrazumijeva i sufinanciranje distribucije poljoprivrednih proizvoda javnim kuhinjama, sufinanciranje nabave repelenta za zaštitu poljoprivrednih usjeva od divljači, sufinanciranje upotrebe stajskog gnojiva na oranicama, te pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika u FBiH.

Precizirano je da su korisnici Programa novčanih podrški klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata. Svrha ovog programa je da se zadrže prioritetne mjere novčanih podrški iz Zakona o novčanim podrškama u okvirima raspoloživog proračuna, kako bi osigurali njihovu kontinuiranu isplatu u tijekom 2024. godine.

Federalno ministarstvo obrazložilo je kako mjere iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju opsega korištenja poljoprivrednog zemljišta. Cilj je jačanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, te povećanje ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima, uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu s zahtjevima potrošača.

Naglašeno je kako bi predviđena razina sredstava u uvjetima rasta inflacije, poremećaja na tržištu cijena i dostupnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, trebala omogućiti povećanje ili očuvanje dostignute razine poljoprivredne proizvodnje u FBiH, zatim doprinijeti povećanju zasijanih zemljišnih površina i proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s većom dodanom vrijednosti u FBiH, kao i povećanju tehnološke razine farmi i osuvremenjivanju poljoprivrednih gospodarstava, te uvjeta života u ruralnim područjima Federacije BiH – priopćeno je iz Vlade FBiH.

30. ožujka 2024. Pregleda

Obrazac Trajna promjena namjene

26. ožujka 2024. Pregleda

Obrazac Privremena promjena namjene

26. ožujka 2024. Pregleda

ZAHTJEV ZA SAGLASNOST ZA PRIVOĐENJE PAŠNJAKA DRUGOJ KULTURI

26. ožujka 2024. Pregleda

ZAHTJEV ZA SAGLASNOST NA DUGOROČNI PROGRAM KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

26. ožujka 2024. Pregleda

ZAHTJEV ZA SAGLASNOST NA ELABORAT UREĐENJA ZEMLJIŠTAI

26. ožujka 2024. Pregleda

Ministar Jurica razgovarao s federalnim ministrom poljoprivrede Hrnjićem: Unaprijediti postojeću saradnju

Ministar Mario Jurica boravio je u ponedjeljak u Sarajevu gdje se susreo s federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemalom Hrnjićem. Tijekom  sastanka razgovaralo se  o stanju u području  poljoprivrede u Hercegovačko-neretvanskoj  županiji,  problemima s kojima se susreću poljoprivredni proizvođači kao i ograničenju uvoza poljoprivrednih proizvoda u trenutku dolaska tih proizvoda na urod u HNŽ. Izražena je spremnost na bolju suradnju, posebno u kontroli dodijeljenih poticaja koja bi se trebala ogledati u adekvatnim inspekcijskim nadzorima kao i projektima koje bi jedinice lokalne samouprave mogle realizirati u sljedećem razdoblju. Na sastanku je istaknuta potreba  usvajanja Strategije poljoprivrede i ruralnog razvitka  2021-2027. u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine kao i Programa novčanih potpora  za 2024. godinu. Ministar Hrnjić naglasio je da se novim Programom koji je dobio brojne pohvale od predstavnika poljoprivrednih proizvođača te udruženja koja zastupaju poljoprivrednike nastoji poboljšati sektor poljoprivrede te unaprijediti poljoprivredna proizvodnja na području Federacije BiH. Ministar Jurica i suradnici zahvalili su ministru Hrnjiću na konstruktivnom sastanku kojim se nastoji unaprijediti i poboljšati postojeća suradnja između županijskog  i federalnog ministarstva poljoprivrede.

26. ožujka 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica gostovao na Radio televiziji Herceg-Bosne: Pojačati inspekcijski nadzor

Gost otvorenog programa Radija televizije Herceg-Bosne bio je Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a. U razgovoru s  Antom Benderom, ministar Jurica naglasio je  kako mu je glavni cilj borba za istinske poljoprivrednike kojima je ona glavni izvor egzistencije. Također, najavljuje i pojačani inspekcijski nadzor nad dodijeljenim poticajima.

22. ožujka 2024. Pregleda

Plan integriteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

15. ožujka 2024. Pregleda

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

15. ožujka 2024. Pregleda

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top