Mjesec: travanj 2024.

Obavijest o županijskim potporama: Usvojen Program za 2024. godinu i donesen Naputak za 2024. godinu

Vlada HNŽ-K donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu i Program utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno – prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu.

Odluka, Program i Naputak su dostupni na  web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba).

Odluka O Usvajanju I Program Utroška Novčanih Sredstava Za Novčane Potpore 2024. Godine Hrv. Jezik

Odluka O Usvajanju I Program Utroška Novčanih Sredstava Za Novčane Potpore 2024. Godine Bos. Jezik

 

Naputak O Načinu I Uvjetima Za Ostvarenje Potpora U Poljoprivredi 2024. G. Hrv.jezik

Obrasci, hrv.jezik

 

Uputstvo O Načinu I Uslovima Za Ostvarenje Potpora U Poljoprivredi 2024. G. Bos. Jezik

 

obrasci, bos.jezik

30. travnja 2024. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

30. travnja 2024. Pregleda

OBAVIJEST O OTVORENIM POZIVIMA U OKVIRU INTERREG EUROPE PROGRAMA S POZIVOM NA PRIJAVU  

U okviru Interreg Europe programa za 2021.-2027. otvoren je 3. Redovni poziv za podnošenje projektnih prijava u razdoblju od 20. ožujka do 7. lipnja 2024. godine. Za ovaj poziv planirano je ugovaranje u iznosu od 130 milijuna Eura (što predstavlja gotovo 40% ukupnih programskih sredstava). Pozivom su otvoreni svi tematski prioriteti Programa koji prate prioritete kohezijske politike EU, odnosno pametniju, zeleniju, povezaniju i socijalnu Europu, kao i građanske i institucionalne politike.

Interreg Europe je međuregionalni, paneuropski program teritorijalne suradnje, u kojem od prošle godine, uz zemlje članice EU te Norvešku i Švicarsku, sudjeluju i zemlje kandidati za članstvo, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

S ciljem što jače integracije zemalja kandidata u Program, uz treći poziv otvoren je i restriktivni poziv putem kojeg će se partneri iz zemalja kandidata uključiti u već odobrene projekte prvog i drugog poziva, što također predstavlja priliku za sudjelovanje korisnika iz BiH.

Ograničeni poziv za odobrene projekte otvoren je 20. ožujka i zatvorit će se 7. lipnja 2024. (u podne).

Restriktivni poziv se odnosi na slijedeća 4 projekta:

EMBRACER – svrha unaprjeđenje povezanosti s urbanim područjima i postizanja besprijekorne regionalne i lokalne intermodalne mobilnosti otporne na klimatske promjene.

SPOTLOG – svrha uključiti lokalne zajednice u stvaranje društveno odgovornih logističkih sustava, temeljenih gdje god je to moguće s nultom emisijom ugljika, kroz inteligentno korištenje svih dostupnih resursa i iskorištavanje prednosti digitalizacije usluga prijevoza robe i putnika.

UNICORNQUEST – cilj stvoriti poduzetničke ekosustave promicanjem, privlačenjem i zadržavanjem start-upa (novih tehnoloških tvrtki) s potencijalom da postanu jedinstveni (“to-be-unicorns”).

RENEWAT –cilj usavršiti lokalne i regionalne aktere na partnerskim teritorijima o obnavljanju snage vodenica, tako da je ova obnovljiva energija jasno identificirana i podržana u lokalnim i regionalnim politikama.

Glavna ciljna skupina korisnika u ovim projektima su institucije na svim razinama vlasti koje se bave izradom politika i strateških dokumenata, a sve informacije o pozivu, info sesijama i relevantni dokumenti mogu se naći na programskoj stranici.

30. travnja 2024. Pregleda

Usvojen Program utroška novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj je 17. sjednici usvojila Program utroška novčane potpore  u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2024. godinu u iznosu od 4.000.000,00 KM.

Svrha donošenja ovoga Programa je podizanje razine proizvodnje na razinu samoodrživosti, povećanja poljoprivredne proizvodnje, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i razvoj poljoprivrede koja je od značaja za turizam i ekologiju i ruralni razvitak. Programom je obuhvaćeno poticanje biljne proizvodnje, animalne i organske proizvodnje te subvencije kapitalnih/investicijskih ulaganja.

29. travnja 2024. Pregleda

Preporuka vinogradarima: Zaštita vinograda od plamenjače

Uređaji na terenu pokazuju kako još uvijek postoje iznimno povoljni uvjeti za razvoj plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) zbog čega je potrebno ponovno, čim to omoguće vremenski uvjeti, izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu se može koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold R, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F,  Orondis ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.  Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju plamenjačom, što može prouzročiti njihovo potpuno propadanje.  Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu.

*Napomena:

Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu!

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

 

26. travnja 2024. Pregleda

Preporuka voćarima: Zaštite voćnjake od breskvinog savijača

U južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama uočen je  ulov prve generacije breskvinog savijača, preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Rotor super, Affirm, Voliam, Decis, Mospilan, Delegate 250 ili  bilo kojim na tržištu dostupnim insekticidom za ovu namjenu.  

Napomena: 

* Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za tretiranje. 

*Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača! 

23. travnja 2024. Pregleda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22. travnja 2024. Pregleda

Preporuka za nasade stradale od mraza

Obzirom da je posljednjih dana došlo do naglog pada temperatura zraka primijećena su oštećenja na mladim  izdancima, pa i cvastima. Za oporavak biljke preporučuje se koktel hranjiva i aminokiselina na lokalitetima na kojima je bilo oštećenja od mraza. Ovo se može sinkronizirati sa redovitom zaštitom, ali zaštitno sredstvo, aminokiseline i hranjiva moraju biti međusobno kompatibilni.

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

22. travnja 2024. Pregleda

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila Program utroška namjenskih sredstava vodnih naknada za 2024. godinu u iznosu od 8.892.961,25 KM

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na svojoj je 16. sjednici usvojila Program utroška novčanih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a utvrđenih županijskim Proračunom za 2024. godinu s pozicije „Namjenska sredstva vodnih naknada” u ukupnomu iznosu od 8.892.961,25 KM. Riječ je o jednoj od prioritetnih aktivnosti ministarstva u tekućoj godini, s ciljem unaprjeđenja stanja u sektoru voda. Putem Programa vodnih naknada, Grad Mostar je podržan sa šest projekata, od kojih ističemo nastavak projekta „Vodosnabdjevanje naselja Kosor”. Uz navedeni projekt, sufinancirat će se izvođenje radova na projektima vodovoda Salakovac – Željuša, trasportni cjevovod fi 600 – dionica Sv. Matej – Orlac, proširenje vodovoda Gubavica na naselje Boškovića kuće te zamjena azbest cementne cijevi transportnog cjevovoda za južne zone grada. U Programu vodnih naknada u općini Konjic planirana je provedba projekata koji se odnose na rekonstrukciju gradskog vodovoda, dok će u susjednoj Jablanici ovim Programom biti sufinanciran nastavak izgradnje sekundarnog gradskog vodovoda u naselju Glogošnica te rekonstrukcije vodovoda Gornja kolonija 2024. i u naseljima Ostrožac i Sovići. Grad Čapljina obuhvaćen je kroz projekte izmjena vodovodnih cijevi, oborinska odvodnja, sanacija kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava u ulici Ruđera Boškovića te čišćenje odvodnih kanala u Trebižatu. Općina Čitluk putem ovoga Programa utroška podržana je kroz dva projekta, i to za izgradnju sekundarne mreže kanalizacijskog voda K1 u naseljima Međugorje – Bijakovići, te za izgradnju sekundarnih mreža i izrade kućnih priključaka na području općine. Programom vodnih naknada u općini Prozor-Rama sufinancirat će se izgradnja vodovoda u gospodarskoj zoni Izlaz – Varvara, a u općini Ravno izvođenje radova na glavnom dovodnom cjevovodu Trebinje – Ivanica na  dionici Orah – Zaplanik – Uskoplje – Ivanica. Općina Neum dobila je potporu za realizaciju projekta vodovodni sustav na poluotoku Klek, a Grad Stolac za dogradnju vodovodnog sustava.

 

19. travnja 2024. Pregleda

Obavijest o javnom pozivu jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-K transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe)

Vlada HNŽ-K donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2024. godinu Transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda jedinicama lokalne samouprave (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe). Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-K sa kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2024. godinu Transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe). Cjeloviti tekst Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave u HNŽ-K sa kriterijima za raspodjelu novčanih sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2024. godinu Transferi drugim razinama vlasti-poljoprivreda (za poljoprivredne sajmove, manifestacije, izložbe) i Obrazac Prijave na Javni poziv  može se preuzeti na službenoj stranici Ministarstva i Vlade HNŽ-K.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave Obavijesti o raspisanom Javnom pozivu u dvije tiskane dnevne novine.

Dana 19.4.2024. godine Obavijest je objavljena u Večernjem listu i Dnevnom avazu.

Obavijest O Raspisanom Javnom Pozivu Objavljena 19.04.2024.

Javni Poziv JLS Hrv. Jezik

Javni Poziv JLS Bos. Jezik

OBRAZAC PRIJAVE – hrv. jezik

OBRAZAC PRIJAVE – bos.jezik

Obrazac Prijave, Hrv. Jezik

Obrazac Prijave, Bos. Jezik

Odluka O Raspisivanju Javnog Poziva JLS Hrv. Jezik

Odluka O Raspisivanju Javnog Poziva JLS Bos. Jezik

Odluka O Usvajaju Programa I Program Hrv.jezik

Odluka O Usvajaju Programa I Program Bos.jezik

19. travnja 2024. Pregleda

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top