Marko

Zahtjev za izdavanje vodne suglasnosti 2023

20. listopada 2023. Pregleda

Zahtjev za izdavanje vodne dozvole 2023

20. listopada 2023. Pregleda

Zahtjev za izdavanje prethodne vodne suglasnosti 2023

20. listopada 2023. Pregleda

Pravilnik o uvjetima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta HNŽ NN 3-20

19. listopada 2023. Pregleda

Pravilnik o uslovima, kriterijima, postupku i načinu vrednovanja ponuda za dodjelu privredno-sportskih lovišta u zakup SN HNK 3-20

19. listopada 2023. Pregleda

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST ZA TRAJNU PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

19. listopada 2023. Pregleda

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST ZA PRIVREMENU PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

19. listopada 2023. Pregleda

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST ZA PRIVOĐENJE PAŠNJAKA DRUGOJ KULTURI

19. listopada 2023. Pregleda

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST NA DUGOROČNI PROGRAM KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

19. listopada 2023. Pregleda

aa

Scroll to top