Danijela Pokrajcic

Ministar Jurica prisustvovao sastanku na temu „Unapređenje i harmonizacija modela novčanih podrški u poljoprivredi u F BiH“

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva organiziralo je sastanak  federalnog ministra Kemala Hrnjića i županijskih ministara iz oblasti poljoprivrede na kojem su razmotrene mogućnosti unapređenja i harmonizacije modela novčanih podrški u poljoprivredi na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Sastanku je prisustvovao i Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije.

Tokom sastanka prezentirani su postojeći modeli novčanih podrški na federalnoj i županijskoj razini vlasti te je ukazano na potrebu kontinuirane suradnje navedenih razina s ciljem harmonizacije modela kroz koje se dodjeljuju budžetska sredstva korisnicima i klijentima u Federaciji BiH.

Savjetnik resornog federalnog ministra, Pejo Janjić, prezentirao je postojeće modele novčanih podrški kao i moguće opcije za novi model novčanih podrški.

Županijski ministri nadležni za oblast poljoprivrede izrazili su zadovoljstvo organiziranim sastankom kao i produktivnom diskusijom o unapređenju i harmonizaciji novčanih podrški u poljoprivredi na području Federacije BiH.

Tokom sastanka zaključeno je da će razgovori o navedenoj temi biti nastavljeni i u idućem razdoblju, s obzirom da se radi o vrlo važnim pitanjima za sektor poljoprivrede.

 

17. srpnja 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica posjetio Alpina Vlake, najveću farmu koza u Hercegovačko-neretvanskoj županiji

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko neretvanske županije Mario Jurica posjetio je farmu Alpina Vlake, najveću farmu koza u županiji.

Osnovana 2015. godine, farmu vodi Rade Dugandžić, čiji su vizionarski pristup i predanost poljoprivrednoj proizvodnji rezultirali izuzetnim dostignućima. Farma je preživjela razdoblje pandemije koronavirusa i postala jedna od najuspješnijih na ovom području.

Alpina Vlake trenutno surađuje s renomiranom Mljekarom Livno, što je omogućilo plasman njihovih proizvoda na šire tržište i stjecanje povjerenja potrošača. Gospodin Dugandžić pokazao je ministru Jurici svaki aspekt svog poslovanja, od uzgoja i brige za koze do procesa proizvodnje visokokvalitetnog kozjeg mlijeka.

„Naša posvećenost kvaliteti i održivosti u proizvodnji ključni su faktori uspjeha i iznimno sam sretan što nam je rad prepoznat. Veliko hvala ministru Jurici na izdvojenom vremenu i na ovoj posjeti“, rekao je Dugandžić.

             

11. srpnja 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica sudjelovao na inicijalnom sastanku poljoprivredno-šumarskih tema

U Novom Travniku je održan inicijalni sastanak poljoprivredno-šumarskih tema na kojem je sudjelovao Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije. Sastanak je održan na poziv predsjednice Federacije Lidije Bradara, a naglasak je stavljen na podijeljene nadležnosti županija i Federacije kao i predloženi Zakon o šumama s razine Federacije.

Nakon inicijalnog sastanka s dijelom županijskih ministara i ljudima iz struke, plan je proširiti tim i konačno predložiti okvirni zakon koji će strateški djelovati prema županijama u cilju uređenja ove važne oblasti.

 

 

5. srpnja 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica sudjelovao na 2. Europskoj Green konferenciji

U Vodicama je održana 2. Europska GREEN konferencija, događaj posvećen jednom od najvažnijih pitanja današnjice – zaštiti okoliša i održivom razvoju. Glavni cilj konferencije bio je naglasiti nužnost multidisciplinarnog pristupa u ostvarivanju održivih ciljeva, osobito u kontekstu Europskog zelenog plana.

Na konferenciji su sudjelovali brojni stručnjaci, znanstvenici, predstavnici vlada i nevladinih organizacija iz cijele Europe, koji su zajedno raspravljali o ključnim temama i izazovima u zaštiti okoliša. Jedan od panelista na panel diskusiji naziva „Kako doprinijeti ostvarenju ciljeva Europskog zelenog plana“ bio je Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije.

Organizatori 2. Europske GREEN konferencije su Međunarodna udruga znanstvenika i stručnjaka za okoliš (IAESP) i Institut za vode Josip Juraj Strossmayer, uz podršku partnerskih institucija, a konferencija je održana pod pokroviteljstvom Vlade RH.

 

24. lipnja 2024. Pregleda

OBAVIJEST O OTVORENIM POZIVIMA U OKVIRU INTERREG EUROPE PROGRAMA S POZIVOM NA PRIJAVU  

U okviru Interreg Europe programa za 2021.-2027. otvoren je 3. Redovni poziv za podnošenje projektnih prijava u razdoblju od 20. ožujka do 7. lipnja 2024. godine. Za ovaj poziv planirano je ugovaranje u iznosu od 130 milijuna Eura (što predstavlja gotovo 40% ukupnih programskih sredstava). Pozivom su otvoreni svi tematski prioriteti Programa koji prate prioritete kohezijske politike EU, odnosno pametniju, zeleniju, povezaniju i socijalnu Europu, kao i građanske i institucionalne politike.

Interreg Europe je međuregionalni, paneuropski program teritorijalne suradnje, u kojem od prošle godine, uz zemlje članice EU te Norvešku i Švicarsku, sudjeluju i zemlje kandidati za članstvo, među kojima je i Bosna i Hercegovina.

S ciljem što jače integracije zemalja kandidata u Program, uz treći poziv otvoren je i restriktivni poziv putem kojeg će se partneri iz zemalja kandidata uključiti u već odobrene projekte prvog i drugog poziva, što također predstavlja priliku za sudjelovanje korisnika iz BiH.

Ograničeni poziv za odobrene projekte otvoren je 20. ožujka i zatvorit će se 7. lipnja 2024. (u podne).

Restriktivni poziv se odnosi na slijedeća 4 projekta:

EMBRACER – svrha unaprjeđenje povezanosti s urbanim područjima i postizanja besprijekorne regionalne i lokalne intermodalne mobilnosti otporne na klimatske promjene.

SPOTLOG – svrha uključiti lokalne zajednice u stvaranje društveno odgovornih logističkih sustava, temeljenih gdje god je to moguće s nultom emisijom ugljika, kroz inteligentno korištenje svih dostupnih resursa i iskorištavanje prednosti digitalizacije usluga prijevoza robe i putnika.

UNICORNQUEST – cilj stvoriti poduzetničke ekosustave promicanjem, privlačenjem i zadržavanjem start-upa (novih tehnoloških tvrtki) s potencijalom da postanu jedinstveni (“to-be-unicorns”).

RENEWAT –cilj usavršiti lokalne i regionalne aktere na partnerskim teritorijima o obnavljanju snage vodenica, tako da je ova obnovljiva energija jasno identificirana i podržana u lokalnim i regionalnim politikama.

Glavna ciljna skupina korisnika u ovim projektima su institucije na svim razinama vlasti koje se bave izradom politika i strateških dokumenata, a sve informacije o pozivu, info sesijama i relevantni dokumenti mogu se naći na programskoj stranici.

30. travnja 2024. Pregleda

Plan integriteta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K

15. ožujka 2024. Pregleda

Plan javnih nabavki za 2024. godinu

15. ožujka 2024. Pregleda

Pokrenut novi Interreg Euro-MED projekt „NaTour4CChange“

U ime Vlade Hercegovačko – neretvanske županije – kantona, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sudjeluje kao projektni partner na novom EU projektu pod nazivom “Governing sustainable tourism in territories with high environmental value: reconnecting tourism and nature for addressing the climate crisis with an ecosystem-based approach” (akronim #NaTour4CChange) koji se financira iz programa Intereg Euro-MED Programme. Glavna tema projekta je upravljanje održivim turizmom na područjima s visokom ekološkom vrijednošću.

Vodeći partner projekta je Institut za turizam Republike Hrvatske. Na istom sudjeluje 10 partnera iz 8 zemalja, i to: Institut za turizam (HR), International Union for Conservation of Nature – IUCN (Španjolska), Plan Bleu (Francuska), Conference of peripheral maritime regions – CPMR (Francuska), Regionalno ministarstvo turizma Andaluzije (Španjolska), Regione Autonoma della Sardegna – RAS (Italija), Natura Jadera (Hrvatska), Region of Crete (Grčka), Grčko društvo za zaštitu prirode (Grčka). Uz navedene projektne partnere, na projekt je uključeno još 18 pridruženih partnera.

Cilj projekta je uspostaviti zajedničke metode, koje će sudionicima omogućiti procjenu vlastitih prioriteta u pravcu prilagodbe klimatskim promjena i ublažavanju istih povezanih s turizmom te provođenje klimatskih mjera putem planova i strategija, uz potporu kooperativnog upravljanja. U obalnim odredištima, međusektorski timovi će kreirati posebne turističke klimatske akcijske planove, usredotočujući se na prilagodbu klimi, gdje će se Rješenja temeljena na prirodi testirati kako bi se osigurala njihova izvedivost, uz potporu inovativnih marketinških i komunikacijskih pristupa. Bitno je istaknuti kako su ciljevi NaTour4CChange projekta u skladu sa ciljevima važećih strateških dokumenata Županije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,98 milijuna eura. Vremenski okvir za implementaciju projekta je 33 mjeseca, a početak provedbe projekta je 01. siječnja 2024. godine.

Implementacija projektnih aktivnosti vršit će se u suradnji sa Ministarstvom turizma, trgovine i zaštite okoliša Hercegovačko – neretvanske županije – kantona, te Općinom Neum koja  sudjeluje kao pridruženi partner.

11. ožujka 2024. Pregleda

Održan sastanak s predstavnicima Agromediteranskog fakulteta

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a održan je sastanak s predstavnicima Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Na sastanku su sudjelovali dr. sc. Alisa Hadžiabolić, dekanica fakulteta te profesori dr. sc. Ahmet Džubur i dr. sc. Elma Temim.

Na početku sastanka profesori su ministru poželjeli uspješan rad u narednom razdoblju obnašanja dužnosti. Upoznali su ga s dosadašnjom suradnjom Agromediteranskog fakulteta i Ministarstva.

Tema sastanka su također bili programi koje Ministarstvo provodi u sklopu svojih redovnih aktivnosti.

Ministar je izrazio zahvalnost za primljene sugestije, a sve u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, s naglaskom na biljnu proizvodnju koja je najzastupljenija u HNŽ-u te se nada još uspješnijoj suradnji s Agromediteranskim fakultetom.

4. ožujka 2024. Pregleda

Održan radni sastanak s općinskim službama za poljoprivredu

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije održan je radni sastanak s općinskim službama za poljoprivredu. Sastanak je organiziran prije usvajanja Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj industriji za 2024. godinu.

Ministar Mario Jurica istaknuo je važnost ovog sastanka kao platforme za izravnu komunikaciju s ljudima koji su direktno angažirani na terenu, budući da su njihova iskustva ključna za razumijevanje stvarnih potreba poljoprivrednika te da nam iznesu svoje prijedloge i sugestije za poboljšanje Programa.

Prijedlozi koji će se usuglasiti su kaznene odredbe Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji koji se navode u člancima 29., 30. i 31.

Klijenti koji dostave netočan transakcijski broj bankovnog računa ili ne ažuriraju promjenu istoga biti će izuzeti od prava na novčanu podršku, prema članku 3. Naputka o načinu i uvjetima za ostvarivanje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu.

Na sastanku se također razgovaralo o poteškoćama s kojima se susreću općinski službenici iz odjela za poljoprivredu te o uključenju općina i gradova u samu problematiku kako bi se pronašao način da se olakša njihov rad.

Ministar je naglasio da će poboljšati suradnju između Ministarstva i općinskih službi za poljoprivredu, a sve u svrhu nesmetanog obavljanja njihovih ključnih djelatnosti.

“Poljoprivrednici su temelj našeg gospodarstva te je ključno da im pružimo potrebnu podršku i resurse kako bi ostvarili svoj puni potencijal. U tom kontekstu, održavanje ovakvih sastanaka omogućuje nam direktno čuti izazove i prijedloge ljudi koji svakodnevno rade na terenu,” zaključio je ministar Jurica.

29. veljače 2024. Pregleda

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top