Poljoprivreda

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog i vinarskog registra (Sl.n.FBiH 10213)

Pravilnik O Sadržaju I Načinu Vođenja Vinogradarskog I Vinarskog Registra Sl.n.FBiH 10213

24. kolovoza 2019. Pregleda

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja vinogradarskog katastra (Sl.n.FBiH 10712)

Pravilnik O Sadržaju I Načinu Vođenja Vinogradarskog Katastra Sl.n.FBiH 10712

24. kolovoza 2019. Pregleda

Pravilnik o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava-gazdinstava i Registra klijenata (Sl.n.FBiH 2308)

Pravilnik O Upisu U Registar Poljoprivrednih Gospodarstava Gazdinstava I Registra Klijenata Sl.n.FBiH 2308

24. kolovoza 2019. Pregleda

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarenja novčanih podrški po modelu ruralnog razvoja (Sl.n.FBiH 4818)

Pravilnik O Uslovima I Načinu Ostvarenja Novčanih Podrški Po Modelu Ruralnog Razvoja Sl.n.FBiH 4818

24. kolovoza 2019. Pregleda

Pravilnik o utvrdivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih tvari u zemljištu i metodi njihova ispitivanja (Sl.nFBiH 7209)

Pravilnik O Utvrdivanju Dozvoljenih Količina štetnih I Opasnih Tvari U Zemljištu I Metodi Njihova Ispitivanja Sl.nFBiH 7209

24. kolovoza 2019. Pregleda

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarenja novčanih potpora po modelu ostalih vrsta potpora (Sl.n.FBiH 9415)

Pravilnik O Uvjetima I Načinu Ostvarenja Novčanih Potpora Po Modelu Ostalih Vrsta Potpora Sl.n.FBiH 9415

24. kolovoza 2019. Pregleda

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati znanst.stručne institucije i laboratoriji za vršenje poslova izradbe projekata, mjerenja i ispitiv. zem.(Sl.n.FBiH 3910)

Pravilnik O Uvjetima Koje Moraju Ispunjavati Znanst.stručne Institucije I Laboratoriji Za Vršenje Poslova Izradbe Projekata Te Mjerenja I Ispitivanja Z

24. kolovoza 2019. Pregleda

Pravilnik o o sadržaju i obliku obrazaca i načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu (Sl.n.FBiH 2809)

Pravilniko O Sadržaju I Obliku Obrazaca I Načinu Vođenja Evidencija O Poljoprivrednom Zemljištu Sl.n.FBiH 2809

24. kolovoza 2019. Pregleda

Program utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji ..za 2019-g- (N.n.HNŽ-K 0319)

Program Utroška Novčanih Sredstava Za Novčane Potpore U Primarnoj Poljoprivrednoj Proizvodnji ..za 2019 G (N.n.HNŽ K 0319)

24. kolovoza 2019. Pregleda

Zakon o morskom ribarstvu hercegovačko-neretvanske županije-kantona (N.n.HNŽ-K 0714)

Zakon O Morskom Ribarstvu Hercegovačko Neretvanske županije Kantona N.n.HNŽ K 0714

24. kolovoza 2019. Pregleda
Scroll to top