Izrađena studija analize zemljišta na području HNŽ/K

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/09), Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja („Službene novine Federacije BiH“, broj 96/22) i Pravilnikom o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednoga zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/11) obavezno je redovno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (trajni monitoring)  kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu, odnosno tlu ( fizikalnih, hemijskih i bioloških) , a posebno sadržaj štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu. Za organizaciju i provođenje praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, između ostalog,  odgovara i županijsko/kantonalno ministarstvo mjerodavno za poslove poljoprivrede. U skladu s tom obavezom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je u skladu Planom javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022.godinu  i Odlukom  Vlade HNŽ/K broj: 01-1-02-1041/22  od 26.04.2022 godine kojom je usvojen Program utroška novčanih sredstava  utvrđenih Proračunom HNŽ za 2022.godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ s pozicije “Namjenska sredstva od naknada prikupljenih po osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta “provelo postupak nabavke usluge-Izrada studije „Analiza zemljišta na području HNŽ/K” u kojem je kao najpovoljniji ponuđač izabran Institut za kvalitetu, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac s kojim je zaključen ugovor broj: 11-01-1250-15/22 od 02.11.2022.godine, te je urađena Studija „Analiza zemljišta na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona“ registracijski broj:10-16/23_rev 1, broj protokola 264/23 od svibnja 2023.godine. Osnovni zadatak monitoringa poljoprivrednog zemljišta na prostoru Hercegovačko-neretvanske županije/kantona bio je uvid u stvarno stanje tla, odnosno njegovu plodnost i eventualni razinu onečišćenosti teškim metalima i organskim polutantima. Glavni cilj ove studije je zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta, kao jednog od strateških resursa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Zaštita tla treba da je bazirana na principu očuvanja njegovih funkcija, sprječavanja degradacije tla, ublažavanja učinaka degradacije i popravljanja degradiranih tala. Povećane potrebe za proizvodnjom hrane, dovode do većeg stupnja iskorištenosti tla. Neodgovornim korištenjem tla u poljoprivrednoj proizvodnji vrlo brzo dolazi do smanjenja njegove plodnosti i onečišćenja. S druge strane, tlo je uvjetno obnovljiv izvor, pri čemu je regeneracija degradiranog tla vrlo spora i često ga je nemoguće vratiti u prvobitno stanje. Uz izražavanje zadovoljstva što je stanje takvo, preporuka Ministarstva je da je najučinkovitiji i najjeftiniji način zaštite tla od onečišćenja prevencija onečišćenja. Pravilan izbor biljnih kultura, plodored, smanjena i precizna upotreba gnojiva (“Nitratna direktiva”) i pesticida samo su neke od mjera. Važan segment je i edukacija poljoprivrednih proizvođača koja je još uvijek nedovoljno prisutna, te i iz tog razloga Studija se javno objavljuje kao doprinos politici održivog i savjesnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem.

Ministarstvo stavlja zainteresiranoj javnosti na uvid Studiju, koja će u cijelosti biti dostupna na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K www.mpsv-hnz-k.ba

Nopomena: Istraživanja su obavljena na području svih općina/gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona-županije, a u analiziranim uzorcima tla, nije utvrđeno postojanje  količina ispitivanih organskih štetnih materija koje prelaze granične vrijednost.

 

 

16 23 Studija Hrvatski

16 23 Studija Bosanski

Rezultati analize_konačna situacija

Izrađena studija analize zemljišta na području HNŽ/K

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj 52/09), Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja („Službene novine Federacije BiH“, broj 96/22) i Pravilnikom o metodologiji praćenja stanja poljoprivrednoga zemljišta („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/11) obavezno je redovno praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta (trajni monitoring)  kojim se trajno prati stanje svih promjena u poljoprivrednom zemljištu, odnosno tlu ( fizikalnih, hemijskih i bioloških) , a posebno sadržaj štetnih materija u poljoprivrednom zemljištu. Za organizaciju i provođenje praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, između ostalog,  odgovara i županijsko/kantonalno ministarstvo mjerodavno za poslove poljoprivrede. U skladu s tom obavezom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona je u skladu Planom javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2022.godinu  i Odlukom  Vlade HNŽ/K broj: 01-1-02-1041/22  od 26.04.2022 godine kojom je usvojen Program utroška novčanih sredstava  utvrđenih Proračunom HNŽ za 2022.godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ s pozicije “Namjenska sredstva od naknada prikupljenih po osnovu prenamjene poljoprivrednog zemljišta “provelo postupak nabavke usluge-Izrada studije „Analiza zemljišta na području HNŽ/K” u kojem je kao najpovoljniji ponuđač izabran Institut za kvalitetu, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac s kojim je zaključen ugovor broj: 11-01-1250-15/22 od 02.11.2022.godine, te je urađena Studija „Analiza zemljišta na području Hercegovačko-neretvanske županije/kantona“ registracijski broj:10-16/23_rev 1, broj protokola 264/23 od svibnja 2023.godine. Osnovni zadatak monitoringa poljoprivrednog zemljišta na prostoru Hercegovačko-neretvanske županije/kantona bio je uvid u stvarno stanje tla, odnosno njegovu plodnost i eventualni razinu onečišćenosti teškim metalima i organskim polutantima. Glavni cilj ove studije je zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta, kao jednog od strateških resursa Hercegovačko-neretvanske županije/kantona. Zaštita tla treba da je bazirana na principu očuvanja njegovih funkcija, sprječavanja degradacije tla, ublažavanja učinaka degradacije i popravljanja degradiranih tala. Povećane potrebe za proizvodnjom hrane, dovode do većeg stupnja iskorištenosti tla. Neodgovornim korištenjem tla u poljoprivrednoj proizvodnji vrlo brzo dolazi do smanjenja njegove plodnosti i onečišćenja. S druge strane, tlo je uvjetno obnovljiv izvor, pri čemu je regeneracija degradiranog tla vrlo spora i često ga je nemoguće vratiti u prvobitno stanje. Uz izražavanje zadovoljstva što je stanje takvo, preporuka Ministarstva je da je najučinkovitiji i najjeftiniji način zaštite tla od onečišćenja prevencija onečišćenja. Pravilan izbor biljnih kultura, plodored, smanjena i precizna upotreba gnojiva (“Nitratna direktiva”) i pesticida samo su neke od mjera. Važan segment je i edukacija poljoprivrednih proizvođača koja je još uvijek nedovoljno prisutna, te i iz tog razloga Studija se javno objavljuje kao doprinos politici održivog i savjesnog upravljanja poljoprivrednim zemljištem.

Ministarstvo stavlja zainteresiranoj javnosti na uvid Studiju, koja će u cijelosti biti dostupna na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K www.mpsv-hnz-k.ba

Nopomena: Istraživanja su obavljena na području svih općina/gradova Hercegovačko-neretvanskog kantona-županije, a u analiziranim uzorcima tla, nije utvrđeno postojanje  količina ispitivanih organskih štetnih materija koje prelaze granične vrijednost.

 

 

16 23 Studija Hrvatski

16 23 Studija Bosanski

Rezultati analize_konačna situacija

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top