Mjere kontrole zaraznih i parazitarnih Bolesti životinja u HNŽ/K

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona započelo je s Programom  mjera zdravstvene zaštite životinja od bruceloze i njihovom provođenju za 2020. godinu.

Program kontrole i iskorjenjivanja bruceloze kod ovaca i koza provodit će se kontinuirano od 1. rujna do 31.prosinaca 2020. godine, prema jednakom postotku u svim općinama, a cilj Programa je potpuno suzbijanje ove vrlo opasne bolesti.

Navedenim Programom provjerit će se stanje stada nakon poduzetih mjera, izvršiti rano otkrivanje bolesti u rizičnim područjima županije/kantona te će se utvrdit moguća prisutnost bruceloze kod malih preživača i spriječiti njezino daljnje širenje na ljude i okolinu.

Brucelozu ovaca i koza najčešće uzrokuje  bakterija Brucella koja spada u grupu iznimno opasnih zoonoza kako za životinje tako i za ljude te uzrokuje pojavu vrlo teških stanja kod oboljelih ljudi.  Stoga će se mjerama iz ovog Programa osigurati vrlo visoka razina zaštite ljudi, životinja i prirode te omogućiti nesmetana trgovina životinjama i njihovim dobrima, što doprinosi i samom razvoju ekonomije zemlje.

Uzimanje uzoraka krvi ovaca i koza provodit će nadležne Veterinarske stanice, prema dodijeljenim područjima djelovanja na području HNŽ/K, koje su dužne uzete uzorke dostaviti na pretragu odgovarajućem ovlaštenom dijagnostičkom veterinarskom laboratoriju.

Program stupa na snagu danom donošenja, a nadzor i kontrolu nad istim vršit će županijska veterinarska inspekcija.

 

Mjere kontrole zaraznih i parazitarnih Bolesti životinja u HNŽ/K

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona započelo je s Programom  mjera zdravstvene zaštite životinja od bruceloze i njihovom provođenju za 2020. godinu.

Program kontrole i iskorjenjivanja bruceloze kod ovaca i koza provodit će se kontinuirano od 1. rujna do 31.prosinaca 2020. godine, prema jednakom postotku u svim općinama, a cilj Programa je potpuno suzbijanje ove vrlo opasne bolesti.

Navedenim Programom provjerit će se stanje stada nakon poduzetih mjera, izvršiti rano otkrivanje bolesti u rizičnim područjima županije/kantona te će se utvrdit moguća prisutnost bruceloze kod malih preživača i spriječiti njezino daljnje širenje na ljude i okolinu.

Brucelozu ovaca i koza najčešće uzrokuje  bakterija Brucella koja spada u grupu iznimno opasnih zoonoza kako za životinje tako i za ljude te uzrokuje pojavu vrlo teških stanja kod oboljelih ljudi.  Stoga će se mjerama iz ovog Programa osigurati vrlo visoka razina zaštite ljudi, životinja i prirode te omogućiti nesmetana trgovina životinjama i njihovim dobrima, što doprinosi i samom razvoju ekonomije zemlje.

Uzimanje uzoraka krvi ovaca i koza provodit će nadležne Veterinarske stanice, prema dodijeljenim područjima djelovanja na području HNŽ/K, koje su dužne uzete uzorke dostaviti na pretragu odgovarajućem ovlaštenom dijagnostičkom veterinarskom laboratoriju.

Program stupa na snagu danom donošenja, a nadzor i kontrolu nad istim vršit će županijska veterinarska inspekcija.

 

Scroll to top