Poziv na Okrugli stol: Zagađenje pesticidima – kako umanjiti štetne posljedice rastuće poljoprivredne proizvodnje na programskom području

Poštovani,

čast i zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Hercegovadko-neretvanske županije, u sklopu provedbe projekta PESCAR –
Pesticide Control and Reduction, koji se provodi u okviru Interreg IPA programa prekogranidne
suradnje HR-BH-CG 2014-2020 organizira Okrugli stol na temu

,,Zagađenje pesticidima – kako umanjiti štetne posljedice rastuće
poljoprivredne proizvodnje na programskom području”

Okrugli stol ie se održati 25. listopada 2019. godine u 10,30 sati u prostorijama za posebne
prigode u sklopu restorana Romanca u Mostaru (Konjusi bb).
Okruglom stolu će nazočiti stručnjaci i kolege iz Zadarske županije, Sveudilišta u Zadru,
Zapadnohercegovadke županije, te uvaženi profesori sa Agronomskog i prehrambenotehnološkog
fakulteta i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveudilišta u
Mostaru.

Ovaj dogadaj je zamišljen na način da ponudi osvrt na dosadašnju praksu na
programskom području, kada je u pitanju korištenje pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji, te sa
stajališta struke, ponudi odgovore na odredena pitanja koja proizlaze iz tradicije poljoprivredne
proizvodnje, odnosno suvremenih znanstvenih dostignuća u ovoj oblasti.
Održavanje ovog Okruklog stola financira se iz sredstava Europske Unije, odnosno projekta
PESCAR -Pesticide Control and Reduction, koji se provodi od srpnja 2017. godine u sklopu
Interreg programa prekograniine suradnje HR-BiH-CG 2014-2020.

Ministar

Donko Jović

Poziv na Okrugli stol: Zagađenje pesticidima – kako umanjiti štetne posljedice rastuće poljoprivredne proizvodnje na programskom području

Poštovani,

čast i zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede Hercegovadko-neretvanske županije, u sklopu provedbe projekta PESCAR –
Pesticide Control and Reduction, koji se provodi u okviru Interreg IPA programa prekogranidne
suradnje HR-BH-CG 2014-2020 organizira Okrugli stol na temu

,,Zagađenje pesticidima – kako umanjiti štetne posljedice rastuće
poljoprivredne proizvodnje na programskom području”

Okrugli stol ie se održati 25. listopada 2019. godine u 10,30 sati u prostorijama za posebne
prigode u sklopu restorana Romanca u Mostaru (Konjusi bb).
Okruglom stolu će nazočiti stručnjaci i kolege iz Zadarske županije, Sveudilišta u Zadru,
Zapadnohercegovadke županije, te uvaženi profesori sa Agronomskog i prehrambenotehnološkog
fakulteta i Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveudilišta u
Mostaru.

Ovaj dogadaj je zamišljen na način da ponudi osvrt na dosadašnju praksu na
programskom području, kada je u pitanju korištenje pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji, te sa
stajališta struke, ponudi odgovore na odredena pitanja koja proizlaze iz tradicije poljoprivredne
proizvodnje, odnosno suvremenih znanstvenih dostignuća u ovoj oblasti.
Održavanje ovog Okruklog stola financira se iz sredstava Europske Unije, odnosno projekta
PESCAR -Pesticide Control and Reduction, koji se provodi od srpnja 2017. godine u sklopu
Interreg programa prekograniine suradnje HR-BiH-CG 2014-2020.

Ministar

Donko Jović

Scroll to top