POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE – Nacrt strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNŽ za razdoblje 2021.-2027. godine

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o izradi Strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija). Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvitka ruralnih područja županije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucijski okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i izvješćivanje. Strategija je utemeljena na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.: 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.: 74/19).

Strategija sadrži prioritete ruralnog razvitka županije. Strategiju ruralnog razvitka donosi Skupština županije na prijedlog Vlade županije.

Postupak pripreme Strategije odvijat će se sukladno odredbama Zakona i Uredbe o izradi strateških dokumenata u F BiH, ali će se koristiti i iskustva u pripremi strateških dokumenata u Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja kroz sustavnu  usporedbu s drugim administrativnim regijama, kako bi se u obzir uzeli unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na konkurencijsko pozicioniranje Hercegovačko-neretvanskog županije.

Nositelj izrade Strategije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K. Sudionici u postupku izrade Strategije ruralnog razvitka su jedinice lokalne samouprave, udruge iz oblasti poljoprivrede i ostali socio-ekonomski sudionici. Partner u izradi Strategije je Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

U dosadašnjem postupku izrade Strategije angažirana su četiri konzultanta kroz definirana područja: agroekonomija i ruralni razvoj, poljoprivreda, ruralni turizam i demografija, ruralno okruženje i infrastrukturu.

Sljedeći korak su javne konzultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da prijedloge za izmjenama i dopunama Nacrta strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNŽ dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da ga dostavite najkasnije do 24.04.2021. godine na e-mail adresu[email protected].

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na tel: 036/445-909.

Nacrt Strateške Platforme Strategije Ruralnog Razvitka HNŽ

 

obrazac_za_dostavu_prijedlog_izmjena_i_dopuna_nacrta_strateske_platforme_1

POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE – Nacrt strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNŽ za razdoblje 2021.-2027. godine

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o izradi Strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija). Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvitka ruralnih područja županije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucijski okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i izvješćivanje. Strategija je utemeljena na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.: 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.: 74/19).

Strategija sadrži prioritete ruralnog razvitka županije. Strategiju ruralnog razvitka donosi Skupština županije na prijedlog Vlade županije.

Postupak pripreme Strategije odvijat će se sukladno odredbama Zakona i Uredbe o izradi strateških dokumenata u F BiH, ali će se koristiti i iskustva u pripremi strateških dokumenata u Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja kroz sustavnu  usporedbu s drugim administrativnim regijama, kako bi se u obzir uzeli unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na konkurencijsko pozicioniranje Hercegovačko-neretvanskog županije.

Nositelj izrade Strategije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K. Sudionici u postupku izrade Strategije ruralnog razvitka su jedinice lokalne samouprave, udruge iz oblasti poljoprivrede i ostali socio-ekonomski sudionici. Partner u izradi Strategije je Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

U dosadašnjem postupku izrade Strategije angažirana su četiri konzultanta kroz definirana područja: agroekonomija i ruralni razvoj, poljoprivreda, ruralni turizam i demografija, ruralno okruženje i infrastrukturu.

Sljedeći korak su javne konzultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da prijedloge za izmjenama i dopunama Nacrta strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNŽ dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da ga dostavite najkasnije do 24.04.2021. godine na e-mail adresu[email protected].

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na tel: 036/445-909.

Nacrt Strateške Platforme Strategije Ruralnog Razvitka HNŽ

 

obrazac_za_dostavu_prijedlog_izmjena_i_dopuna_nacrta_strateske_platforme_1

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top