Preporuka voćarima: Zaštite voćnjake od breskvinog savijača

U južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama uočen je  ulov prve generacije breskvinog savijača, preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Rotor super, Affirm, Voliam, Decis, Mospilan, Delegate 250 ili  bilo kojim na tržištu dostupnim insekticidom za ovu namjenu.  

Napomena: 

* Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za tretiranje. 

*Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača! 

Preporuka voćarima: Zaštite voćnjake od breskvinog savijača

U južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama uočen je  ulov prve generacije breskvinog savijača, preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Rotor super, Affirm, Voliam, Decis, Mospilan, Delegate 250 ili  bilo kojim na tržištu dostupnim insekticidom za ovu namjenu.  

Napomena: 

* Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za tretiranje. 

*Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača! 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top