ŠUMARSTVO I LOVSTVO

ŠUMARSTVO I LOVSTVO

ŠUMARSTVO I LOVSTVO

Odluka o izboru korisnika sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2019. godinu .. na poziciji „Namjenska sredstva od naknada za lovstvo“

13. prosinca 2019.

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama -sufinanciranje lovstva

20. studenoga 2019.

Cjenik o dopuni cjenika odstrjela i upotrebe divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti (Sl.n. FBiH 8817)

26. kolovoza 2019.

Cjenik odstrjela i upotrebe divljači te drugih usluga u lovištu na bazi tržišne vrijednosti (Sl.n. FBiH 7412)

26. kolovoza 2019.

Odluka o osnivanju lovišta u Hercegovačko-neretvanskoj županiji – kantonu (N.n.HNŽ-K 1113)

26. kolovoza 2019.

Odluka o utemeljenju posebnih lovista na podrucju F BiH (Sl.n.FBiH 8012)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja (Sl.n.FBiH 7412)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o dopuni Pravilnika o banci podataka vrijednih trofeja i kategoriji vrhunskih trofeja (Sl.n.FBiH 8817)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o evidenciji izvršenih radova i provedenih mjera predviđenih lovno gospodarskom osnovom i godišnjim planom gospodarenja lovištem (Sl.n.FBiH 0617)

26. kolovoza 2019.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, načinu i nositeljima izrade.. lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem (Sl.n.FBiH 8817)

26. kolovoza 2019.

aa

Scroll to top