TELEFON, e-MAIL, ADRESA

TELEFON, e-MAIL, ADRESA

TELEFON, e-MAIL, ADRESA

Ministar: Mario Jurica, magistar agronomije

Adresa: Ulica Hrvatske mladeži bb
Telefonski brojevi: 036/445-904, Fax: 036/445-901

Kabinet ministarstva

Tajnik Ministarstva: Dijana Drmać, dipl. iur.

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-905, Fax: 036/445-906

Sektor za poljoprivredu

Pomoćnik ministra: Gordana Bošnjak, dipl. ing. polj.

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-911, Fax: 036/445-911

Sektor za veterinarstvo

Pomoćnik ministra: Adnan Habota, dr .vet. med.

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-918 036/445-919, Fax: 036/445-921

Uprava za vode

Ravnatelj uprave: Prof. dr. Svjetlana Stanić - Koštroman

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-937, Fax: 036/445-937

Uprava za šumarstvo

Zavod sa zemljište

Direktor zavoda: Amela Alikadić, dip.iur.

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-934, Fax: 036/445-934

 

Zavod za ZPSS

Ravnatelj zavoda: dr.sc. Perica Bulić, dipl. ing. polj.

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-924, Fax: 036/445-924

Zavod za inspektorat

Glavni županijski inspektor: Lenka Herceg, dr. vet. med.

Adresa: Ul. Hrvatske mladeži bb 88 000 Mostar
Telefonski brojevi: 036/445-951, Fax: 036/445-901

aa

Scroll to top