VAŽNE POVEZNICE

VAŽNE POVEZNICE

VAŽNE POVEZNICE

Vlada HNŽ/K

Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Agronomski i prehrambeni fakultet Mostar, Sveučilište u Mostaru

Agromediteranski fakultet, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Federalni agromediteranski zavod Mostar

Agencija za vodno područje Jadranskog mora

Agencija za sigurnost hrane

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa – Ured za veterinarstvo BiH

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije –propisi

Interreg IPA CBC- Agro prognoza

SVJETSKA BANKA

Projekat USAID/Sweden FARMA II

Swedish International Development Cooperation Agency - SIDA

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu – Savjetovanje u oblasti pravne reforme

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top