VODE

VODE

VODE

Obavijest o podnošenju zahtjeva za izdavanje prethodne vodne suglasnosti

12. travnja 2022.

Privremeni kantonalni-županijski operativni plan obrane od poplava HNK-Ž -Poplavno područje Čapljina i Hutovo Blato (N.n.HNŽ 0213)

10. ožujka 2020.

Zahtjev za dodjelu koncesije putem saminicijativne ponude -vodoprivreda i polj.zem.u drž.vlasništvu

26. kolovoza 2019.

Zahtjev za izdavanje prethodne vodne saglasnosti

26. kolovoza 2019.

Zahtjev za izdavanje vodne dozvole

26. kolovoza 2019.

Zahtjev za izdavanje vodne suglasnosti

26. kolovoza 2019.

Zakon o vodama HNŽ-K (N.n.HNŽ-K 0613)

24. kolovoza 2019.

aa

Scroll to top