Konferencija- Voda i održivi razvoj

Iznimno vodno bogatstvo našega područja je komparativna pogodnost koja održivim načinima upravljanja može biti konkurentska prednost na dobrobit svih nas. Stoga, u svrhu promicanja učinkovitog korištenja i zaštite vodnih resursa i s njima povezanih ekosustava te širenja znanja i razmjene dobrih praksi relevantnih za ciljeve održivoga razvoja, a s osobitim fokusom na cilj održavanja čiste vode i sanitarnih uvjeta, kao i umrežavanja, unaprjeđenja suradnje i učinkovitosti korištenja postojećih fondova za učinkovitiju provedbu ciljeva održivoga razvoja koji se odnose na vodu, 24. veljače 2023. godine, u Neumu, održat će se Međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom: Voda i održivi razvoj – Izazovi i mogućnosti u vodoopskrbi i odvodnji.
Konferencija će okupiti relevantne dionike iz sektora voda, vodeće stručnjake i predstavnike akademske zajednice te predstavnike vlasti na različitim razinama kako bi razmotrili sve mogućnosti održivoga razvoja i integriranog upravljanja u sektoru voda, s naglaskom na SDG 6: Čista voda i sanitarni uvjeti.

 

Konferencija- Voda i održivi razvoj

Iznimno vodno bogatstvo našega područja je komparativna pogodnost koja održivim načinima upravljanja može biti konkurentska prednost na dobrobit svih nas. Stoga, u svrhu promicanja učinkovitog korištenja i zaštite vodnih resursa i s njima povezanih ekosustava te širenja znanja i razmjene dobrih praksi relevantnih za ciljeve održivoga razvoja, a s osobitim fokusom na cilj održavanja čiste vode i sanitarnih uvjeta, kao i umrežavanja, unaprjeđenja suradnje i učinkovitosti korištenja postojećih fondova za učinkovitiju provedbu ciljeva održivoga razvoja koji se odnose na vodu, 24. veljače 2023. godine, u Neumu, održat će se Međunarodna znanstveno-stručna konferencija pod nazivom: Voda i održivi razvoj – Izazovi i mogućnosti u vodoopskrbi i odvodnji.
Konferencija će okupiti relevantne dionike iz sektora voda, vodeće stručnjake i predstavnike akademske zajednice te predstavnike vlasti na različitim razinama kako bi razmotrili sve mogućnosti održivoga razvoja i integriranog upravljanja u sektoru voda, s naglaskom na SDG 6: Čista voda i sanitarni uvjeti.

 

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top