JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA

JAVNA NABAVA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22. listopada 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Direktni sporazum, broj: 13/21

18. listopada 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Direktni sporazum 12/21

12. listopada 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – 02/21

5. listopada 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – otvoreni postupak 07/21

15. rujna 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 – kompjuterska oprema

23. kolovoza 2021.

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača 2/21

19. srpnja 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

9. srpnja 2021.

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 4/21

6. srpnja 2021.

Direktni sporazum 3/21

5. srpnja 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

22. listopada 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Direktni sporazum, broj: 13/21

18. listopada 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Direktni sporazum 12/21

12. listopada 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja – 02/21

5. listopada 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – otvoreni postupak 07/21

15. rujna 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača LOT 1 – kompjuterska oprema

23. kolovoza 2021.

Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača 2/21

19. srpnja 2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

9. srpnja 2021.

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 4/21

6. srpnja 2021.

Direktni sporazum 3/21

5. srpnja 2021.

aa

Scroll to top