Izdvojeno

Vlada usvojila Prijedlog Strategije ruralnog razvitka

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Prijedlog Strategije ruralnog razvitka HNŽ za razdoblje 2021. do 2027. godine, koji je upućen u daljnju skupštinsku proceduru. Svrha donošenja ovoga dokumenta je promoviranje i privlačenje domaćih i stranih investicija u poljoprivredno-prehrambeni sektor i ruralna područja.

Strategijom se jasno definiraju ciljevi, prioriteti, fokusi, mjere i aktivnosti, financijski i institucionalni okvir za implementaciju, monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.

Strategija ruralnog razvitka utemeljena je na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH.

Njome su definirana tri strateška pravca (fokusa): stabilnost dohotka i povećanje konkurentnosti u održivoj poljoprivrednoj proizvodnji, održivo upravljanje prirodnim, prostornim i infrastrukturnim resursima ruralnih područja, uravnoteženi ruralni teritorijalni razvitak i poboljšanje uvjeta života i rada ruralnog stanovništva i unaprjeđenje gospodarskog razvitka kroz nepoljoprivredne djelatnosti i ruralni turizam.

Temeljem navedenih fokusa, definirana su tri strateška cilja:

– Poticati konkurentnost poljoprivrede
– Osigurati održivo upravljanje prirodnim resursima i prilagodbu klimatskim promjenama
– Postići uravnotežen teritorijalni razvitak ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

26. siječnja 2022. Pregleda

Poljoprivrednicima u HNŽ ukupno 2.447.550 KM

Poljoprivrednim proizvođačima s područja Hercegovačko-neretvanske županije koji su ispunili uvjete za dodjelu novčanih potpora danas je isplaćen preostali dio novčanih sredstava za mjere obuhvaćene Programom za 2021. godinu u iznosu od 1.406.699,00 KM.

Inače, poticaji u poljoprivredi za 2021. godinu realizirani su u iznosu od 2.447.550,00 KM i veći su za oko 450.000,00 KM u odnosu na 2020. godinu.

 

vlada-hnz-k.ba

13. siječnja 2022. Pregleda

Poljoprivrednim proizvođačima dosad isplaćeno 1.040.851,00 KM

Poljoprivrednim proizvođačima s područja Hercegovačko-neretvanske županije koji su ispunili uvjete za dodjelu novčanih potpora izvršena je isplata za dio mjera obuhvaćenih Programom za 2021. u iznosu od 1.040.851,00 KM.

Također, ovih dana bit će isplaćen i preostali dio u ukupnomu iznosu od 1.406.699,00 KM.

U konačnici, poticaji u poljoprivredi za 2021. godinu bit će realizirani u iznosu od 2.447.550,00 KM i veći su za cca 450.000,00 KM u odnosu na 2020. godinu.

11. siječnja 2022. Pregleda

Donesene odluke o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora za klijente koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore animalna proizvodnja – Hranidba u stočarstvu

 

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ donio je odluke o odobravanju isplate  novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore Animalna proizvodnja – Hranidba u stočarstvu u skladu sa Programom i Naputkom za 2021. godinu. Odluke su dostupne na web stranici Vlade HNŽ i web stranici Ministarstva, upućene općinama/gradovima HNŽ na javnu objavu, što je ujedno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za županijsku novčanu potporu.

Odluka 2021. Potpora Hranidbe U Ovčarstvu Hrv. Jezik

Odluka 2021. Podrška Hranidbe U Ovčarstvu Bos. Jezik

Odluka 2021. Potpora Hranidbe U Kozarstvu Hrv. Jezik

Odluka 2021. Podrška Hranidbe U Kozarstvu Bos. Jezik

Odluka 2021. Potpora Hranidbe U Uzgoju Krava Prvotelki Rasplodne Junice Hrv. Jezik

Odluka 2021. Podrška Hranidbe U Uzgoju Krava Prvotelki Rasplodne Junice Bos. Jezik

Odluka 2021. Potpora Hranidbe U Uzgoju Goveda U Sustavu Krava Tele Hrv. Jezik

Odluka 2021. Podrška Hranidbe U Uzgoju Goveda U Sistemu Krava Tele Bos. Jezik

Odluka 2021. Potpora Hranidbe U Uzgoju Tovnih Svinja Hrv. Jezik

Odluka 2021. Podrška Hranidbe U Uzgoju Tovnih Svinja Bos. Jezik

Odluka 2021. Potpora Hranidbe U Uzgoju Rasplodnih Krmača Hrv. Jezik

Odluka 2021. Podrška Hranidbe U Uzgoju Rasplodnih Krmača Bos. Jezik

Odluka 2021. Potpora Hranidbe Koka Nesilica Hrv. Jezik

Odluka 2021. Podrška Hranidbe Koka Nosilica Bos. Jezik

 

24. prosinca 2021. Pregleda

Donesene odluke o odobravanju isplate županijskih novčanih podrški za klijente koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore biljna proizvodnja- Stari nasad

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ donio je odluke o odobravanju isplate  novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore Biljna proizvodnja- Stari nasad u skladu s Programom i Naputkom  za 2021. godinu.

Odluke su dostupne na web stranici Vlade HNŽ i web stranici Ministarstva, upućene općinama/gradovima HNŽ na javnu objavu, što je ujedno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za županijsku novčanu potporu.

Odluka 2021. Proizvodnja šljive Stari Nasad Hrv.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja šljive Stari Nasad Bos.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Smokve Stari Nasad Hrv.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Smokve Stari Nasad Bos.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja šipka Stari Nasad Hrv.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja šipka Stari Nasad Bos. Jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Breskve I Nektarine Stari Nasad Hrv.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Breskve I Nektarine Stari Nasad Bos.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Masline Stari Nasad Hrv.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Masline Stari Nasad Bos.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Maline Stari Nasad Hrv.jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Maline Stari Nasad Bos.jezik

 

 

 

22. prosinca 2021. Pregleda

Donesene odluke o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Proizvodnja povrća na otvorenom

 

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K, donio je odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore za mjere:  Proizvodnja rajčice na otvorenom, Proizvodnja lubenice na otvorenom, Proizvodnja bijelog luka na otvorenom, Proizvodnja crvenog luka na otvorenom, Proizvodnja krumpira na otvorenom, Proizvodnja graha na otvorenom,  sukladno Programu i Naputku za 2021.

Odluke su dostupne na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici  Ministarstva, upućene  općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

 

Odluka 2021. Rajčica Na Otvorenom Hrv.jezik

Odluka 2021. Rajčica Na Otvorenom Bos.jezik

Odluka 2021. Lubenica Na Otvorenom Hrv.jezik

Odluka 2021. Lubenica Na Otvorenom Bos.jezik

Odluka 2021. Bijeli Luk Na Otvorenom Hrv.jezik

Odluka 2021. Bijeli Luk Na Otvorenom Bos.jezik

Odluka 2021. Crveni Luk Na Otvorenom Hrv.jezik

Odluka 2021. Crveni Luk Otvorenom Bos.jezik

Odluka 2021. Krumpir Na Otvorenom Hrv.jezik

Odluka 2021. Krumpir Na Otvorenom Bos.jezik

Odluka O Izmjeni Odluke 2021. Proizvodnja Krumpira Na Otvorenom Hrv.jezik

Odluka O Izmjeni Odluke 2021. Proizvodnja Krumpira Na Otvorenom Bos.jezik

Odluka 2021. Grah Na Otvorenom Hrv.jezik

Odluka 2021. Grah Na Otvorenom Bos.jezik

22. prosinca 2021. Pregleda

Donesena Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore –proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K, donio je Odluku o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Biljna proizvodnja – Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja, broj: 11-03-20-2485/21.,  sukladno Programu i Naputku za 2021.

Odluka je dostupna na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici  Ministarstva, upućena  općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

Odluka 2021. Proizvodnja Presadnica Povrća I Ljek. Bilja , Hrv. Jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Presadnica Povrća I Ljek. Bilja , Bos Jezik

17. prosinca 2021. Pregleda

Donesena Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – proizvodnja u plasteniku/stakleniku

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K, donio je Odluku o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Biljna proizvodnja – Proizvodnja u plasteniku/stakleniku, broj: 11-03-20-2484/21., sukladno Programu i Naputku za 2021.

Odluka je dostupna na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici  Ministarstva, upućena  općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

Odluka 2021. Proizvodnja U Plasteniku Stakleniku Hrv. Jezik

 

Odluka 2021. Proizvodnja U Plasteniku Stakleniku Bos Jezik

17. prosinca 2021. Pregleda

Donesena Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora za klijente koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore biljna proizvodnja- proizvodnja grožđa –stari nasad

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ  donio je Odluku o odobravanju isplate  novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore  Biljna proizvodnja-proizvodnja grožđa-stari nasad u skladu s Programom i Naputkom za 2021. godinu.

Odluka je dostupna na web stranici Vlade HNŽ i web stranici Ministarstva, upućene općinama/gradovima HNŽ na javnu objavu, što je ujedno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za županijsku  novčanu potporu.

 

Odluka 2021. Proizvodnja Grožđa Stari Nasad Hrv. Jezik

Odluka 2021. Proizvodnja Grožđa Stari Nasad Bos. Jezik

17. prosinca 2021. Pregleda

Donesena Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Potpora otkupu voća, povrća i grožđa iz domaće proizvodnje

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K, donio je Odluku o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Potpora otkupu voća, povrća i grožđa iz domaće proizvodnje,  sukladno Programu i Naputku za 2021.

Odluka je dostupna na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici  Ministarstva, upućena  općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

Odluka Otkup Voća, Povrća I Grožđa Iz Domaće Proizvodnje Hrv. Jezik

Odluka Otkup Voća, Povrća I Grožđa Iz Domaće Proizvodnje Bos. Jezik

Odluka O Izmjeni Odluke Potpora Otkupu Voća, Povrća I Grožđa Iz Domaće Proizvodnje Hrv. Jezik

Odluka O Izmjeni Odluke Podrška Otkupu Voća, Povrća I Grožđa Iz Domaće Proizvodnje Bos. Jezik

9. prosinca 2021. Pregleda

aa

Scroll to top