Izdvojeno

Ministar Mario Jurica sudjeluje na Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu u Splitu

U organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“  u Splitu se održava Međunarodni kongres o ruralnom turizmu na kojemu u izaslanstvu Vlade HNŽ sudjeluje i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Mario Jurica.  Slogan ovogodišnjega, šestoga po redu kongresa je „Ruralni turizam: održiv, digitalan, uključiv“ koji je okupio brojne znanstvenike  i stručnjake iz ovoga područja. Tijekom Kongresa bit će održani  brojni paneli, okrugli stolovi i radionice, a očekuje se više od 300 sudionika iz više europskih zemalja.

Uz predsjednicu Vlade Mariju Buhač i ministra Juricu, u izaslanstvu Vlade su i ministar turizma, trgovine i zaštite okoliša HNŽ-a Emil Balavac, ravnatelj Turističke zajednice HNŽ-a Anđelko Maslać, predsjednik Županijskoga odbora za razvitak HNŽ-a Damir Jerković te pročelnica Studija turizma i zaštite okoliša pri Sveučilištu u Mostaru Mirjana Milićević.

12. travnja 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica za Večernji list: Mlade iz gradova želimo vratiti u ruralna područja i spojiti poljoprivredu s turizmom

Najmlađi ministar u Vladi Hercegovačko-neretvanske županije i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a Mario Jurica za Večernji list govori o programu rada Ministarstva u 2024. godini, zakonu o šumama, stanju i potpori poljoprivrednicima, provedbi Strategije ruralnog razvitka HNŽ-a te ostalim značajnim pitanjima iz svoga djelokruga rada. O dosadašnjem radu Vlade HNŽ-a Jurica ističe kako je ona sastavljena od stručnih ljudi koji svojim znanjem i radom mogu podignuti standard županije na višu razinu.

Večernji list: Županijski proračun za 2024. predvidio je 4,000.000 KM za poticaje u poljoprivredi. Koliki je on u usporedbi s proteklim godinama?

– Proračun je u rangu prošlogodišnjeg, što me na neki način i žalosti, ali me i raduje činjenica da uz to imamo i program prenamjene zemljišta, koji je u iznosu od 1,500.000 KM. On će također ići u ruke poljoprivrednih proizvođača i tako ćemo podignuti dio sredstava za naše poljoprivrednike. Navedeni iznos korisnici novčanih potpora moći će utrošiti na projekte rekultivacije, navodnjavanja i gnojidbe.

Večernji list: Apostrofirali ste borbu za istinske poljoprivrednike kojima je ona izvor egzistencije. Sami ste iz poljoprivredne obitelji i mjesta u kojemu ljudi žive od poljoprivrede. Kako tu prepoznati tko je onaj istinski poljoprivrednik, a tko samo traži financijsku korist u tome svemu?

– Prije dolaska na dužnost ministra u Vladi HNŽ-a radio sam u Službi za poljoprivredu Grada Čapljine te sam imao priliku uvidjeti stvarne probleme poljoprivrednih proizvođača u odnosu na one koji u tome traže financijsku korist.

Programom za 2024. i povećanjem površina poljoprivrednog zemljišta želim na konkretan način odvojiti istinske poljoprivredne proizvođače od lovaca na poticaje. Povećanjem poljoprivredne površine smanjit ćemo broj zahtjeva, a time i manipulativne radnje te sam uvjeren kako ćemo stvoriti bolje uvjete za poljoprivrednike.

Večernji list: Najavljen je i pojačan inspekcijski nadzor. Kako se to može provesti u usporedbi s dosadašnjim aktivnostima?

– Kako sam i prije najavio, jedan od mojih ciljeva u mandatu bit će pojačan inspekcijski nadzor. Što se tiče plana rada, uskladili smo vrijeme vegetacije kulture i izlaska inspekcije na teren te pojačali inspekcijski nadzor, tj. reorganizirali rad. Ovako ćemo uspostaviti jednake kriterije za sve kulture. Kaznene odredbe Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji također će biti značajan mehanizam u sprječavanju bilo kakvih malverzacija.

Istaknuo bih kako smo federalni ministar Hrnjić i ja dogovorili modalitet izlaska naše i federalne inspekcije na teren i uskladili rad.

Večernji list: U 2023. godini postojećim kulturama u biljnoj proizvodnji dodana je mjera proizvodnja jagoda na otvorenom, kao i proizvodnja dinja na otvorenom. Hoće li ove godine biti uvođenja novih mjera ili je ostalo kao na prošlogodišnjoj razini?

– Što se tiče novih kultura, njih nismo mijenjali, samo smo povećali površine starih nasada i povrća na otvorenom. U kapitalnim izdacima u nabavi traktora klijenti koji su ostvarili potporu prethodne tri godine neće moći ostvariti potporu u ovoj godini. U pravo smo uveli i obrtnike mlađe od 35 godina, s 30% maksimalno prihvatljive vrijednosti ulaganja u kupnju traktora ili priključka za traktor, odnosno motokultivatora za nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Uveli smo i novu mjeru koja se odnosi na neprihvatljive troškove: prijevoz, poreze, carinska uvozna davanja i ostale naknade državi, PDV s iznimkom za klijente koji nisu obveznici PDV-a, bankarske troškove, troškove jamstva i slične troškove, troškove konverzije i tečajnih razlika i naknada, nabavu putem leasing kompenzacije te nabave u okviru međunarodnih projekata, donacija i darova.

Večernji list: U 2023. godini usvojena je Strategija ruralnog razvitka HNŽ-a. Koje su to mjere na koje ćete posebno staviti naglasak?

– Strategija ruralnog razvitka HNŽ-a je zaista kvalitetan dokument. Ima tri strateška cilja i već radimo na prva dva. Želimo mlade iz gradova vratiti u ruralna područja, poticati mlade poljoprivrednike i uključiti žene u poljoprivredu i na neki način spojiti poljoprivredu s turizmom. Posebna potpora namijenjena je mladim poduzetnicima (osobe od 18 do 40 godina) koji posjeduju odgovarajuće profesionalne vještine i znanja o poljoprivredi i onima koji su prvi put postavljeni kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva. Nadalje, veliku pozornost dat ćemo i ženama u poljoprivredi, gdje je još primjetna nedovoljna zastupljenost u poduzetničkim aktivnostima na svim razinama. U suradnji s ministrom turizma HNŽ-a ove godine planiramo objaviti jedan poziv i spojiti ruralno područje i turizam. Imamo idealne uvjete, idealne resurse koje nismo u potpunosti iskorištavali te se nadam kako ćemo u sljedećem razdoblju i samim pretpristupnim pregovorima s EU-om ostvariti dodatna sredstva za te mjere.

Večernji list: Jedno od važnijih pitanja je nepostojanje zakona o šumama. Možemo li očekivati u tekućoj godini usvajanje jednoga od najvažnijih zakona iz vašega resora?

– Što se tiče zakona o šumama, on je jedan od prioritetnih zakona novog saziva Vlade. Mi smo više puta išli s prijedlozima prema Vladi, a posljednji je bio 2022. godine, ali nije ugledao svjetlo dana. Trenutačno imamo u fazi nacrt federalnog zakona i mi smo uime našeg Ministarstva priložili primjedbe i prijedloge na taj zakon. Htio bih istaknuti kako smo mi jedina županija koja nema usvojen zakon o šumama i nadam se kako ćemo svi imati dovoljno političke i stručne volje za donošenje zakona koji je u skladu s preporukama Europske unije.

Večernji list: Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a od početka svoga rada osnovao je Izvještajno-prognostičku službu u zaštiti bilja od štetnih organizama, što je od velike pomoći poljoprivrednicima.

Naš zavod je preko međunarodne suradnje Hrvatske i Crne Gore u projektu PESCAR nabavio softvere koji su raspoređeni na svim dijelovima naše županije i rade na načelu praga štetnosti. Ako određeni štetnik ili bolest postignu taj prag štetnosti, mi dobivamo signal te objavljujemo preporuku na našoj stranici i dalje putem medijskog priopćenja obavještavamo naše poljoprivrednike da je vrijeme za tretiranje za određenog štetnika ili bolesti. Tako smo htjeli osigurati tj. racionalizirati njihovo korištenje u poljoprivredi, što nam je i preporuka Europske unije.

Večernji list: Za kraj, ministre, je li se mijenjao broj poljoprivrednika u HNŽ-u i mogu li oni živjeti od te djelatnosti?

– Što se tiče broja poljoprivrednika, imamo informaciju da u odnosu na prošlu godinu imamo 40% više kupnje repromaterijala i samim tim imamo više poljoprivrednih proizvođača. Raduje me ta činjenica i mislim kako imamo idealne uvjete za poljoprivrednu proizvodnju. Na nama je da to iskoristimo na najbolji mogući način. •

 

8. travnja 2024. Pregleda

Za poljoprivredu 175 milijuna: Evo tko će ostvariti pravo na podršku države

Vlada Federacije BiH na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na sjednici 28. ožujka 2024. godine usvojila je Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – Poticaj za poljoprivredu“, utvrđenih Proračunom FBiH za 2024. godinu, u iznosu od 175.000.000 KM, što je više za 8,5 milijuna KM od prošlogodišnjeg proračuna.

Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvitku za 2024. godinu povećana su sredstva za poticaje u biljnoj i animalnoj proizvodnji, kao i za mjere u okviru modela ruralnog razvitka  i modela ostalih vrsta potpore. Za novčane podrške u biljnoj proizvodnji osigurano je 27.540.000 KM. Zadržane su sve mjere iz prošlogodišnjeg programa, s tim što su na osnovni iznos od 500 KM po hektaru uvedeni dodaci za osnovno plaćanje kao strateški važne proizvodnje, dodatak za dizel gorivo (100 KM), te dodatak za organsku proizvodnju (200 KM), u ovisnosti od toga radi li se o biljnoj ili animalnoj proizvodnji. U okviru mjere uvedena je i potpora  u iznosu od milijun KM za proizvodnju merkantilnog krumpira, te je izdvojen kukuruz u zrnu iz mjere stočna žita, kao strateška kultura za animalnu proizvodnju.

Podrška proizvođačima mlijeka

Za animalnu proizvodnju je predviđen iznos od 97.600.000 KM. Određeno je povećanje iznosa novčanih potpora  za neke proizvodnje kao što su rasplodne junice, tovne svinje, slatkovodnu i morsku ribu, te izvorne zaštićene pasmine životinja, kao i korekcija maksimuma za određene proizvodnje. Podrška proizvođačima mlijeka kao fizičkim osobama povećana je s 0,38 KM po litru na 0,40 KM po litru proizvedenog mlijeka. Pčelarima je ove godine omogućeno da, uz podrške po košnici ostvare dodatnu novčanu podršku od 10 KM po košnici uz uvjet da prodaju minimalno 3 kilograma meda po košnici.

Preostala sredstva su usmjerena u strukturne mjere u okviru modela ruralnog razvitka  i modela ostalih vrsta potpore. Raspoloživi iznos od 49.360.000 KM namijenjen je za strukturne mjere, odnosno mjere ruralnog razvitka.

45 milijuna za OPG-ove i prehrambenu industriju

Novčane potpore  za ruralni razvitak usmjerene su i u mjere za povećanje konkurentnosti i zaštitu ruralnog okoliša. U okviru mjera za povećanje konkurentnosti koje su ključne za opstanak i razvoj poljoprivrednih gospodarstava i prehrambene industrije, predviđeno je 45.500.000 KM. Riječ je o sredstvima namijenjenim za podršku investicijama u poljoprivredne strojeve i priključne uređaje, opremu za biljnu i stočarsku proizvodnju, te nabavku rasplodne stoke, kao i izgradnju, proširenje i opremanje objekata u funkciji poljoprivredne proizvodnje i prerade. Također, tu spadaju i legalizacija građevinskih objekata i ispunjavanje okolišnih standarda, podizanje višegodišnjih nasada, te podrške investicijama u poljoprivredna gospodarstva na izrazito siromašnim područjima s nerazvijenom poljoprivrednom proizvodnjom. Ovi projekti financiraju se i putem kreditne linije Razvojne banke FBiH za koju je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva osiguralo iznos od 5.000.000 KM. Kako je obrazloženo iz Federalnog ministarstva, za navedene mjere dodatnu podršku do 10 %  iznosa prihvatljivih troškova investicije mogu ostvariti poljoprivredna gospodarstva i obrti u vlasništvu poljoprivrednika s troje i više djece (podrška natalitetnoj politici), mladi poljoprivrednici i žene nositelji poljoprivrednog gospodarstva, odnosno poljoprivredna gospodarstva locirana iznad 600 metara nadmorske visine. Potpora ulaganjima u prehrambenu industriju po prvi put uvjetovana su udjelom domaćih sirovina u proizvodnji što će povećati potražnju i olakšati plasman domaćih poljoprivrednih proizvoda na našem tržištu. Također, u okviru modela ostalih vrsta podrški, izdvojen je iznos od 3.860.000 KM, koji je planiran za podršku sufinanciranju osiguranja od šteta u poljoprivredi, kao i organiziranja stručnih skupova i sajmova, te izlaganja na sajmovima. Pored toga, podrške su namijenjene za sufinanciranje organiziranje poljoprivrednika, troškove standardizacije proizvoda, te podršku različitim projektima od značaja za Federaciju BiH. Navedeni iznos podrazumijeva i sufinanciranje distribucije poljoprivrednih proizvoda javnim kuhinjama, sufinanciranje nabave repelenta za zaštitu poljoprivrednih usjeva od divljači, sufinanciranje upotrebe stajskog gnojiva na oranicama, te pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika u FBiH.

Precizirano je da su korisnici Programa novčanih podrški klijenti upisani u Registar poljoprivrednih gospodarstava/Registar klijenata. Svrha ovog programa je da se zadrže prioritetne mjere novčanih podrški iz Zakona o novčanim podrškama u okvirima raspoloživog proračuna, kako bi osigurali njihovu kontinuiranu isplatu u tijekom 2024. godine.

Federalno ministarstvo obrazložilo je kako mjere iz Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2024. godinu trebaju doprinijeti unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju opsega korištenja poljoprivrednog zemljišta. Cilj je jačanje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, te povećanje ponude domaćim poljoprivrednim proizvodima, uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda u skladu s zahtjevima potrošača.

Naglašeno je kako bi predviđena razina sredstava u uvjetima rasta inflacije, poremećaja na tržištu cijena i dostupnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, trebala omogućiti povećanje ili očuvanje dostignute razine poljoprivredne proizvodnje u FBiH, zatim doprinijeti povećanju zasijanih zemljišnih površina i proizvodnje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda s većom dodanom vrijednosti u FBiH, kao i povećanju tehnološke razine farmi i osuvremenjivanju poljoprivrednih gospodarstava, te uvjeta života u ruralnim područjima Federacije BiH – priopćeno je iz Vlade FBiH.

30. ožujka 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica gostovao na Radio televiziji Herceg-Bosne: Pojačati inspekcijski nadzor

Gost otvorenog programa Radija televizije Herceg-Bosne bio je Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a. U razgovoru s  Antom Benderom, ministar Jurica naglasio je  kako mu je glavni cilj borba za istinske poljoprivrednike kojima je ona glavni izvor egzistencije. Također, najavljuje i pojačani inspekcijski nadzor nad dodijeljenim poticajima.

22. ožujka 2024. Pregleda

Održan sastanak s predstavnicima Agromediteranskog fakulteta

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a održan je sastanak s predstavnicima Agromediteranskog fakulteta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Na sastanku su sudjelovali dr. sc. Alisa Hadžiabolić, dekanica fakulteta te profesori dr. sc. Ahmet Džubur i dr. sc. Elma Temim.

Na početku sastanka profesori su ministru poželjeli uspješan rad u narednom razdoblju obnašanja dužnosti. Upoznali su ga s dosadašnjom suradnjom Agromediteranskog fakulteta i Ministarstva.

Tema sastanka su također bili programi koje Ministarstvo provodi u sklopu svojih redovnih aktivnosti.

Ministar je izrazio zahvalnost za primljene sugestije, a sve u cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, s naglaskom na biljnu proizvodnju koja je najzastupljenija u HNŽ-u te se nada još uspješnijoj suradnji s Agromediteranskim fakultetom.

4. ožujka 2024. Pregleda

Održan radni sastanak s općinskim službama za poljoprivredu

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije održan je radni sastanak s općinskim službama za poljoprivredu. Sastanak je organiziran prije usvajanja Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj industriji za 2024. godinu.

Ministar Mario Jurica istaknuo je važnost ovog sastanka kao platforme za izravnu komunikaciju s ljudima koji su direktno angažirani na terenu, budući da su njihova iskustva ključna za razumijevanje stvarnih potreba poljoprivrednika te da nam iznesu svoje prijedloge i sugestije za poboljšanje Programa.

Prijedlozi koji će se usuglasiti su kaznene odredbe Zakona o novčanim podrškama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno prerađivačkoj proizvodnji koji se navode u člancima 29., 30. i 31.

Klijenti koji dostave netočan transakcijski broj bankovnog računa ili ne ažuriraju promjenu istoga biti će izuzeti od prava na novčanu podršku, prema članku 3. Naputka o načinu i uvjetima za ostvarivanje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu.

Na sastanku se također razgovaralo o poteškoćama s kojima se susreću općinski službenici iz odjela za poljoprivredu te o uključenju općina i gradova u samu problematiku kako bi se pronašao način da se olakša njihov rad.

Ministar je naglasio da će poboljšati suradnju između Ministarstva i općinskih službi za poljoprivredu, a sve u svrhu nesmetanog obavljanja njihovih ključnih djelatnosti.

“Poljoprivrednici su temelj našeg gospodarstva te je ključno da im pružimo potrebnu podršku i resurse kako bi ostvarili svoj puni potencijal. U tom kontekstu, održavanje ovakvih sastanaka omogućuje nam direktno čuti izazove i prijedloge ljudi koji svakodnevno rade na terenu,” zaključio je ministar Jurica.

29. veljače 2024. Pregleda

Održan sastanak s dekanom Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta

U prostorijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a održan je sastanak na kojem su prisustvovali dr. sc. Ivan Ostojić, dekan Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta, dr.sc. Mladen Zovko i Antonela Bebek, ravnateljica Veterinarskog zavoda Hercegovačko-neretvanske županije.

Glavna tema sastanka je potreba pronalaska novog prostora za Veterinarski zavod, kako bi se osiguralo nesmetano obavljanje njihovih ključnih djelatnosti. Naši eminentni gosti izrazili su želju da, putem suradnje i razumijevanja, pronađu optimalno rješenje koje će omogućiti Zavodu da efikasno odgovori na sve zahtjeve i izazove suvremene veterinarske prakse. Ova inicijativa nije samo korak prema poboljšanju uvjeta rada Veterinarskog zavoda HNŽ-a, već i važan doprinos unapređenju cjelokupnog sustava zdravstvene zaštite životinja u našoj regiji.

„Sugestije i prijedlozi koji su se iznijeli na susretu svjedoče o predanosti stručnjaka da se pronađe najbolje rješenje za Veterinarski zavod, kako bi se osiguralo kontinuirano pružanje vrhunske usluge dijagnostike zaraznih i parazitarnih bolesti domaćih životinja te kontrola higijenske ispravnosti namirnica životinjskog porijekla“, kazala je Antonela Bebek.

Drugi dio sastanka odnosio se na suradnju Ministarstva i Agronomskog i prehrambeno-tehnološkog fakulteta koja se planira još više unaprijediti kroz razne projekte.

„Ministarstvo je uvijek njegovalo svoju suradnju s Agronomskim i prehrambeno-tehnološkim fakultetom. Danas želimo naglasiti važnost te veze i našu odlučnost da je unaprijedimo. Naša glavna briga je podržati mlade u bavljenju poljoprivrednom djelatnošću. Ministarstvo kroz Program utroška novčanih sredstava mladima nudi veće poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji. Na taj način ih želimo motivirati na bavljenje poljoprivredom i njihovim ostankom u ruralnim područjima, što je prioritet Ministarstva“, naglasio je ministar Jurica.

 

           

28. veljače 2024. Pregleda

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ Mario Jurica posjetio općinu Ravno

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  HNŽ  Mario Jurica sa svojim suradnicima je  danas boravio  u radnom posjetu općini Ravno. Tom prigodom sastao se  s načelnikom  Andrijom Šimunovićem i njegovim suradnicima. Ministar je upoznao nazočne  s planiranim projektima ovoga Ministarstva u oblasti vodoprivrede i poljoprivrede, kao i tekućim poslovima. Načelnik je govorio o aktualnim općinskim projektima koji se implementiraju ili se planiraju kroz iduće  razdoblje, a usko su vezani za ovo ministarstvo.

Posebno je istakao važnost nastavka projekta okrupnjavanja poljoprivrednog  zemljišta, koje općina Ravno kao prva jedinica lokalne samouprave u BiH uspješno implementira zadnjih 15-ak godina. Načelnik se zahvalio ministru i njegovim suradnicima na dosadašnjoj dobroj suradnji u svim oblastima, istakao vjeru u buduću dobru suradnju i pohvalio ministra na otvorenosti za suradnju pri izradi Programa ministarstava.

 

 

28. veljače 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica na radnom sastanku s gradonačelnikom Mostara

Mario Jurica, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije i Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, održali su radni sastanak na kojem su razmatrane zajedničke aktivnosti u cilju unaprjeđenja stanja u sektoru voda i poljoprivrede.

„Razlog dolaska mojih suradnika i mene je upoznavanje jedinice lokalne samouprave s projektima koje ćemo provoditi, razgovor o planiranim aktivnostima i o zajedničkoj suradnji. Želimo upoznati gradonačelnika s Programom utroška sredstava od vodnih naknada i s Programom utroška sredstava od rekultivacije te na koji način planiramo utrošiti ta sredstva“, kazao je ministar Jurica.

Mario Kordić, gradonačelnik Mostara, naglasio je važnost ovoga sastanka te se zahvalio predstavnicima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a na dolasku i otvorenosti za suradnju pri izradi programa Ministarstva.

27. veljače 2024. Pregleda

Ministar Mario Jurica posjetio Općinu Neum

Ministar Mario Jurica boravio je sa svojim suradnicima u radnom posjetu općini Neum gdje se susreo s Draganom Jurkovićem, načelnikom Općine Neum i Božom Mustapićem, općinskim agronomom.

Ovim posjetama želi se poboljšati i unaprijediti suradnja resornog ministarstva sa svim općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanske županije.

„Razlog moga dolaska je upoznavanje načelnika Općine Neum s Programom utroška sredstava od vodnih naknada i Programom utroška sredstava od rekultivacije. S načelnikom Jurkovićem sam se već neslužbeno sastao i imamo odličnu suradnju. Općina Neum pretežito je obuhvaćena maslinarstvom i pčelarstvom pa smo na to stavili poseban naglasak, a prioritet smo stavili i na poljske putove“, kazao je ministar Mario Jurica nakon sastanka.

Danas smo u službenoj posjeti općini Neum imali ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Maria Juricu sa suradnicima. Razgovarali smo o stanju poljoprivrede na prostoru općine Neum, specifičnom stanju i problematikom s kojom se susrećemo i planovima za iduće razdoblje“, izjavio je Dragan Jurković, načelnik Općine Neum.

Načelnik je dodao kako mu je drago da su na ovaj način krenuli u zajednički projekt i da Ministar razgovara s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, što je pohvalno i što će pridonijeti boljoj suradnji.

Danas smo razgovarali o projektima koje Općina Neum preko ministarstva poljoprivrede realizira, zadovoljni smo učinjenim i nadamo se najavama za buduće projekte. Ovom prilikom još jednom ću se zahvaliti ministru Jurici na dolasku i što je uvijek dostupan za potrebe Općine Neum kroz resor na čijem je čelu“, zaključio je Jurković.

 

22. veljače 2024. Pregleda

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top