Izdvojeno

Ministar Jović boravio u radnom posjetu Općini Jablanica

Ministar  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K Donko  Jović boravio je u utorak u radnom posjetu Općini Jablanica. Na sastanku, čiji je domaćin bio načelnik Damir Šabanović, razgovaralo se o raspodjeli namjenskih sredstava-vodnih doprinosa, o projektima koje će kandidirati Općina Jablanica, koncesijama, programu korištenja poljoprivrednog zemljišta  i poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji. Poseban naglasak  ministar Jović je  stavio na Strategiju ruralnog razvitka koja je u fazi izrade, kao jednoga  od važnijih planskih dokumenata ove županije/kantona. Ministar Jović predstavio je  tri zakona koja su u proceduri usvajanja u HNŽ/K: Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu  i  Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Sastanku je nazočila i stručna savjetnica u Upravi za vode,  gđa Amra Dervišbegović.

 

5. svibnja 2021. Pregleda

Preporuke vinogradarima i voćarima za zaštitu biljaka

Preporuka vinogradarima 

Ovisno o sortimentu i lokalitetu, u lovkama je već uočen ulov prve generacije grozdovog moljca. Preporučamo suzbijanje ove generacije kako bi se u znatnoj mjeri smanjio potencijal štete od druge, znatno štetnije generacije. Može se primijeniti bilo koji, na tržištu dostupan, insekticid za ovu namjenu, a preporučamo što selektivniji, kako ne bi narušili populaciju prirodnih neprijatelja, odnosno korisnih organizama.

Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi potrebno je izvršiti tretiranje vinograda jednim od pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol ili Universalis.

 Preporuka voćarima

Obzirom da je u južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama uočen ulov prve generacije jabučnog savijača, preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Metch, Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 , Laser,  ili  bilo kojim na tržištu dostupnim insekticidom za ovu namjenu.

 

* Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za tretiranje.

*Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

30. travnja 2021. Pregleda

Obavijest o županijskim potporama – Usvojen Program i donesen Naputak za 2021. godinu

Vlada HNŽ-K, na prijedlog Ministarstva, donijela je Odluku o usvajanju Programa  utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2021. godinu. Nakon usvajanja Programa, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donio je Naputak o načinu i uvjetima za ostvarenje potpora u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2021. godinu. Program i Naputak  dostupni su  na  web stranici Ministarstva (www.mpsv-hnz-k.ba).

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA ŽUPANIJSKIH POTPORA ZA 2021. (hrv.jezik)

ODLUKA O USVAJANJU PROGRAMA KANTONALNIH PODRŠKI ZA 2021. (bos. Jezik)

Program županijske Potpore Za 2021 Hrvatski Jezik

PROGRAM KANTONALNIH PODRŠKI ZA 2021(bos. Jezik)

NAPUTAK O IZMJENI I DOPUNI NAPUTKA ZA 2021. (hrv.jezik)

UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA ZA 2021. (bos.jezik)

OBRASCI – NAPUTAK 2021.

OBRASCI – UPUTSTVO 2021.

 

23. travnja 2021. Pregleda

Obavijest za vinogradare

Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju razvoju i infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi, potrebno je u fazi pojave i razvoja mladih listića izvršiti tretiranje vinograda jednim od pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Polyram DF, Solofol,  Universalis ili bilo kojim drugim sredstvom namijenjenim za suzbijanje spomenute bolesti.

Tretiranje je potrebno izvršiti prije najavljenih oborina!

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

16. travnja 2021. Pregleda

POZIV ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNE RASPRAVE – Nacrt strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNŽ za razdoblje 2021.-2027. godine

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o izradi Strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije 2021.-2027. (u daljnjem tekstu: Strategija). Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvitka ruralnih područja županije, način njihova ostvarivanja, financijski i institucijski okvir za implementiranje, monitoring, evaluiranje i izvješćivanje. Strategija je utemeljena na odredbama Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvitkom u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.: 32/17) i Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br.: 74/19).

Strategija sadrži prioritete ruralnog razvitka županije. Strategiju ruralnog razvitka donosi Skupština županije na prijedlog Vlade županije.

Postupak pripreme Strategije odvijat će se sukladno odredbama Zakona i Uredbe o izradi strateških dokumenata u F BiH, ali će se koristiti i iskustva u pripremi strateških dokumenata u Federaciji BiH, Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja kroz sustavnu  usporedbu s drugim administrativnim regijama, kako bi se u obzir uzeli unutarnji i vanjski čimbenici koji utječu na konkurencijsko pozicioniranje Hercegovačko-neretvanskog županije.

Nositelj izrade Strategije je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K. Sudionici u postupku izrade Strategije ruralnog razvitka su jedinice lokalne samouprave, udruge iz oblasti poljoprivrede i ostali socio-ekonomski sudionici. Partner u izradi Strategije je Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

U dosadašnjem postupku izrade Strategije angažirana su četiri konzultanta kroz definirana područja: agroekonomija i ruralni razvoj, poljoprivreda, ruralni turizam i demografija, ruralno okruženje i infrastrukturu.

Sljedeći korak su javne konzultacije na Nacrt Strateške platforme, koji je dostupan za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Pozivamo Vas da prijedloge za izmjenama i dopunama Nacrta strateške platforme Strategije ruralnog razvitka HNŽ dostavite putem Obrasca, koji je u prilogu ovog poziva, te da ga dostavite najkasnije do 24.04.2021. godine na e-mail adresu[email protected]

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na tel: 036/445-909.

Nacrt Strateške Platforme Strategije Ruralnog Razvitka HNŽ

 

obrazac_za_dostavu_prijedlog_izmjena_i_dopuna_nacrta_strateske_platforme_1

24. ožujka 2021. Pregleda

Održana druga radna sjednica Odbora za ruralni razvitak HNŽ

Pod predsjedanjem koordinatora Damira Jerkovića održana je druga radna sjednica  Odbora za ruralni razvitak Hercegovačko-neretvanske županije. Uz članove Odbora iz općina/gradova, predstavnika UNDP-a Nasira Nalića i članove konzultantskog tima, na sjednici je sudjelovao  i ministar  poljoprivede, šumarstva i vodoprivrede  Donko Jović koji se u svome govoru osvrnuo  na strateške ciljeve i strateški focus te  pozvao jedinice lokalne samouprave da se uključe u proces izrade strategije.
Na sjednici je predstavljen Nacrt Strateške platforme koji je jednoglasno usvojen, te će biti upućen na javnu raspravu. Za daljnje korake u procesu izrade usvojen je zaključak o radu na prioritetima i tri  strateška cilja, te zajedničko definiranje mjera koje će biti provedive.

23. ožujka 2021. Pregleda

Obavijest o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegovačko neretvanske županije/kantona

Obavještavamo da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona pripremilo i stavlja na uvid Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu Hercegovačko neretvanske županije/kantona. Uvid u Nacrt Zakona moguć je na  web stranici  Ministarstva www.mpsv-hnzk.ba  i na web stranici  Vlade HNŽ/K  www.vlada-hnz-k.ba . S tim u vezi, pozivaju se  zainteresirana lica  da  svoje sugestije, primjedbe i prijedloge na tekst Nacrta Zakona dostave  najkasnije do 06.04.2021.godine na e-mail Ministarstva [email protected] ili pisanim putem na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, Ul. Hrvatske mladeži b.b.,88000 Mostar.

Sve sugestije, primjedbe i prijedlozi sa javnih rasprava kao i sugestije, primjedbe i prijedlozi dostavljeni putem-mail ili adresu ovog Ministarstva u ostavljenom roku,  bit će razmotreni pri izradi teksta Prijedloga Zakona.

Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ

Obrazac za dostavljanje komentara na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu HNŽ

Zakon O Slatkovodnom Ribarstvu HNŽ K N.n.HNŽ K 0414

Program Javne Rasprave

22. ožujka 2021. Pregleda

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovne zone za obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije

 

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA (HRVATSKI JEZIK)

OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA (BOSANSKI JEZIK)

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA NA DIJELU RIBOLOVNOG PODRUČJA (HRVATSKI JEZIK)

JAVNI KONKURS ZA DODJELU RIBOLOVNOG PRAVA NA DIJELU RIBOLOVNOG PODRUČJA (BOSANSKI JEZIK)

OBRAZAC PRIJAVE ZA NATJEČAJ

OBRAZAC PRIJAVE ZA KONKURS

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA

 

23. veljače 2021. Pregleda

Preporuka za zimsku zaštitu voćnjaka

Zimska zaštita predstavlja obveznu mjeru koja se provodi u voćnjacima. Nakon završetka rezidbe u nasadima koštićavog voća (breskva, marelica, šljiva, trešnja, višnja i dr.), a prije kretanja vegetacije (do otvaranja pupova) treba pristupiti preventivnom zimskom tretiranju koje se obavlja pripravcima na osnovi bakra (Cuprablau-Z, Champion, Champion Flow SC, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP i dr.). Radi istodobnog suzbijanja prezimljujućih oblika štetnika navedenim pripravcima poželjno je dodati mineralno ulje (Bijelo ulje EC ili Mineralno svijetlo ulje EC). Moguće je koristiti i gotove tvorničke kombinacije bakra i mineralnog ulja trgovačkih naziva Crveno ulje ili Modro ulje. Poglavito je važno pravodobno zaštititi nasade bresaka od uzročnika kovrčavosti lista (Taphrina deformans). Tretiranje treba obaviti u danima bez oborina i vjetra, uz povećani utrošak škropiva, odnosno većom koncentracijom (plavo kupanje voćaka).

Preporuka maslinarima

Nakon obavljene rezidbe maslinarima preporučamo zaštitu od uzročnika bolesti paunovo oko (Spilocea oleagina). U tu svrhu može se koristiti jedan od dozvoljenih pripravaka na osnovi bakra: (Cuprablau-Z, Champion, Champion Flow SC, Bordoška juha 20 WP, Neoram WG, Nordox 75 WG, Cuprocaffaro 50 WP i dr.).  Ukoliko su listovi masline već zaraženi paunovim okom može doći do pojave „šoka bakra“, što se manifestira otpadanjem zaraženih listova. Tretiranje samo ubrzava otpadanje zaraženih i oslabljenih listova, što u stvari i ne predstavlja neku štetu.

Sredstva treba koristiti prema uputama proizvođača!

16. veljače 2021. Pregleda

Intervju ministra Donke Jovića za Fenu: U 2020. u HNŽ-u podignuto 155 hektara novih nasada

U 2020. godini u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ) zabilježen je značajan porast zahtjeva za poticajima u poljoprivredi što je izravan rezultat nesigurnosti koje je sa sobom donijela epidemija koronavirusa. Po riječima županijskog ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Donke Jovića, u Registru poljoprivrednih gazdinstava i klijenata HNŽ-a upisano je oko 5.500 gazdinstava od kojih je aktivna polovica.

”U 2020. godini oko 2.800 gazdinstava podnijelo je zahtjeve za poticajima sa županijske razine, što je za oko 800 više u odnosu na godinu ranije, dok je između 400 i 600 zahtjeva podneseno za poticaje s federalne razine” kazao je ministar Jović u razgovoru za Fenu. Dodao je kako to nije konačan broj poljoprivrednika u HNŽ-u jer postoji značajan broj ljudi koji žive od poljoprivrede, a iz raznih razloga nisu dio sustava. Ministar je podsjetio da Vlada HNŽ-a protekle četiri godine izdvaja sredstva za poticaje u poljoprivredi, a kroz taj sustav subvencionira se i podizanje novih nasada tako da je u spomenutom razdoblju HNŽ dobila 155 hektara novih nasada od čega 70 u protekloj, 2020. godini. Istaknuo je kako se tu uglavnom radi o fizičkim osobama i malim površinama do 0,4 hektara.

Poticaji i za organsku proizvodnju

U županijskom proračunu za prošlu godinu za poticaje prvotno je bilo planirano 1,3 milijuna maraka, da bi rebalansom taj iznos bio povećan na dva milijuna. Pored toga, u HNŽ je u 2020. godini došlo i oko 450.000 maraka poticaja s federalne razine. Od dva milijuna iz županijskog proračuna oko 1,5 plasirano je kroz klasične poticaje za biljnu i animalnu proizvodnju, dok je pola milijuna usmjereno u tzv. covid-mjere pomoći za proširenje stada, za nadogradnju štalskih objekata, za pomoć proizvođačima jaja i koka nesilica, za vinogradare te za otkupljivače povrća i voća. – Za ovu godinu u proračunu HNŽ-a planirano je 1,8 milijuna za poljoprivredu s tim da bi taj iznos mogao biti povećan ako se ostvari aranžman s Međunarodnim monetarnim fondom ili dotacija s viših razina – kazao je Jović. Ministar poljoprivrede najavio je kako bi u 2021. godini dio poticaja mogao biti usmjeren i na organsku proizvodnju što do sada nije bio slučaj. Otkup viškova i zaštita domaće proizvodnje Sustav poticaja dobro je funkcionirao u protekloj godini, ocijenio je ministar Jović, no dodao je kako nije dovoljno učinjeno na rješavanju problema viška proizvodnje. ”Nikada više novca nije usmjereno u poljoprivredu kako sa županijske tako i sa federalne razine, poticale su se izvozno orijentirane firme i sve je to dobro, ali isto tako mislim da se s federalne razine trebao dio novca odvojiti prema robnim rezervama za otkup viškova i osobno smatra da smo trebali bolje reagirati”, smatra ministar. Po njegovim riječima, to je stari problem koji se mora rješavati na višim razinama. ”Treba se povesti računa o zaštiti domaće proizvodnje. To je pitanje prvenstveno za Vijeće ministara BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kako u špici domaće proizvodnje, to može biti mjesec dana maksimalno, zaštititi domaće proizvode, a ne prepustiti ih nelojalnoj konkurenciji proizvođača iz Europske unije i drugih zemalja. To ne da se može učiniti nego se mora učiniti”, poručio je Jović.

Ima li uzgoj smilja budućnost u Hercegovini?

Proteklih godina uzgoj smilja i drugog ljekovitog bilja postao je pravi hit u Hercegovini no nakon početnog uzleta došlo je do velikog pada. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a smatra kako je do zasićenja tržišta došlo zbog stihijskog ponašanja proizvođača i vjere u laku zaradu. ”Mi smo 2017. poticali oko 5,5 milijuna sadnica, a u 2020. godini 2,5 milijuna sadnica. Radi se o drastičnom padu do kojeg je došlo zbog prezasićenja tržišta tim proizvodom što je dovelo do naglog pada cijene otkupa. Ipak, prema nekim neslužbenim saznanjima, ima nekih indicija da će se ta proizvodnja polako stabilizirati”, ocijenio je ministar Jović. Po njegovim riječima, na ovim prostorima slične stvari se često ponavljaju, pa je tako prije rata sličan scenarij u Bosni i Hercegovini bio sa sadnjom kivija i uzgojem činčila. ”Takve se stvari događaju kada ljudi koji imaju novac uđu u poljoprivredu misleći da je to sigurna investicija. No poljoprivreda je specifična. Kad sve izračunaš i staviš na papir, uvijek moraš vidjeti šta će na kraju biti, jer od tebe ne ovisi ni krupa, ni mraz, ni suša. U cijeloj toj priči značajno je što su ogromne površine kultivirane i te će površine na kraju doći u funkciju prema onome što prirodno gravitira danom podneblju”, zaključio je Jović.

Gradnja minihidroelektrana

Ministar se osvrnuo i na temu koja u zadnje vrijeme dobiva sve veću pažnju javnosti, a to je gradnja minihidroelektrana, ustvrdivši da će se Bosna i Hercegovina teško odreći te vrste ulaganja u obnovljive izvore energije. ”Austrija je dala oko 7.000 koncesija za obnovljive izvore energije svih vrsta, od toga skoro 5.000 za male hidroelektrane, Češka ima oko 2.000 koncesija za male hidroelektrane, slične brojke su u Italiji i Sloveniji, dok ja imam informaciju da je u Bosni i Hercegovini između 400 i 500 zahtjeva, a od toga je 70 ili 80 realizirano”, kazao je Jović. Po njegovim riječima, Bosna i Hercegovina ima ogromne potencijale za ulaganje u obnovljive izvore energije i “teško će bilo koja vlada i bilo koje ministarstvo odbiti sve te zainteresirane investitore”. ”Ja nisam za ono što su investitori planirali na Neretvici gdje se na toku od 25 kilometara planira gradnja 15 hidroelektrana. To je ekstreman primjer kako ne treba raditi. Mislim da se nitko ne bi bunio da su u pitanju dvije ili tri hidroelektrane. Međutim, to ne znači da svaki projekt treba staviti u isti koš i zabraniti sve”, smatra ministar Jović. Kada je u pitanju projekt gradnje mini hidroelektrana na Bunskim kanalima, južno od Mostara, koji je trenutno zaustavljen nakon što je Kantonalni sud u Sarajevu poništio okolišnu dozvola koju je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma, ministar je kazao kako je u tom slučaju ispoštovana sva zakonska procedura. ”Procedura za izdavanje koncesije jako dugo traje i jako je zahtjevna. Velika su ograničenja i veliki su zahtjevi, a mi vodimo računa o svemu tome. Ovdje se dosta povika diglo na Bunske kanale, mi smo ispoštovali svu predviđenu proceduru. E sad, pitanje je je li ta lokacija za izgradnju najbolja. Investitor je tražio te lokacije, a mi smo tražili sve suglasnosti što je investitor na kraju ispoštovao i nije bilo razloga da se odbije zahtjev za koncesijom”, kazao je na kraju razgovora ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Donko Jović.

 

29. siječnja 2021. Pregleda
Scroll to top