Izdvojeno

Bruceloza ovaca i koza u Hercegovačko-neretvanskoj županiji

 

Županijska veterinarska inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede završila je s drugom, posljednjom fazom nadzora i kontrole provedbe Programa mjera zdravstvene zaštite životinja od bruceloze i njihovog provođenja u  općinama HNŽ/K za 2020. godinu.

Programom uzorkovanja životinja, koji je trajao od 1. rujna 2020. do 31. prosinca 2020. godine, obuhvaćene su ovce i koze s područja svih općina Hercegovačko-neretvanske županije, a broj od 7458 uzorkovanih grla koza i ovaca određen je sukladno osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu HNŽ/K od strane županijskog poljoprivrednog ministarstva prema jednakom postotku za sve navedene općine.

Nakon postavljene sumnje na postojanje bruceloze kod prijemčivih životinja izvršeno je serološko ispitivanje pod službenim  nadzorom županijskih veterinarskih inspektora gdje je  po završetku laboratorijskih pretraga utvrđeno postojanje bruceloze u četiri općine HNŽ/K.

Sedam slučajeva bruceloze kod ovaca potvrđeno je u Konjicu, dok je jedan slučaj bruceloze kod koza potvrđen u Jablanici. U Stocu je potvrđena bruceloza kod dvije ovce i jedne krave, dok su tri slučaja bruceloze kod ovaca i dvanaest slučajeva bruceloze kod koza potvrđeni u Čitluku. Na imanjima na kojima se pojavila bruceloza ispitana je i ostala prijemčiva stoka koja je bila negativna na brucelozu. Sve pozitivne jedinke su neškodljivo uklonjene bez opasnosti za ostale životinje i ljude.

U srpnju 2020. godine na području općine Neum  potvrđeno je dvanaest slučajeva bruceloze kod koza koje su, također, neškodljivo uklonjene pod nadzorom županijske veterinarske inspekcije.

Kroz mjesec prosinac 2020. godine predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K održali su niz sastanaka s veterinarima i Udruženjima stočara Hercegovačko-neretvanske županije na temu  obilježavanja ovaca i koza te popisa i stvarnog stanje stoke u HNŽ/K.

Na sastancima je dogovorena međusobna bolja suradnja i komunikacija između veterinara, Udruženja stočara i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, točnije, usuglašeno je kako će se kroz prvi kvartal 2021.godine  krenuti s popisivanjem svih stada na terenu te će se dovesti stoka na takozvano „nulto stanje“, odnosno pripremit će se za obilježavanje novim ušnim markicama oznake BA.

Bruceloza je najraširenija zoonoza u svijetu koja je izuzetno opasna kako za životinje tako i za ljude, stoga predstavlja jedan veoma važan javnozdravstveni i gospodarski izazov s kojim se treba uhvatit u koštac na svim razinama kako bi se uspješno sanirala i iskorijenila iz zemlje.

 

15. siječnja 2021. Pregleda

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Interventna mjera – Proširenje stada iz vlastitoga uzgoja – uzgoj janjadi, jaradi, teladi i prasadi u 2020.godini

Odluka Interventna Mjera Proširenje Stada (hrv. Jezik)

Odluka Interventna Mjera Proširenje Stada (bos. Jezik)

28. prosinca 2020. Pregleda

Odluka o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore-Interventna mjera-Ulaganje u izgradnju, proširenje, rekonstrukciju i opremanje građevinskih objekata u vinarstvu

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE HR. JEZIK

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE . BOS. JEZIK

23. prosinca 2020. Pregleda

Odluka o odobravanju isplate novčane potpore klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Interventna mjera- Ulaganje u izgradnju, proširenje i rekonstrukciju građevinskih objekata u stočarstvu

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE GRAĐEVINSKI OBJEKTI U STOČARSTVU HR. J

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE GRAĐEVINSKI OBJEKTI U STOČARSTVU BOS. J.

23. prosinca 2020. Pregleda

Donesena Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – interventna mjera – Potpora otkupu voća povrća i grožđa iz domaće proizvodnje u 2020.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K, donio je Odluku o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Interventna mjera – Potpora otkupu voća, povrća i grožđa iz domaće proizvodnje u 2020. godini. Odluka je dostupna na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici  Ministarstva, upućena   općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE POTPORE INV. SR. OTKUP VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA HR. J

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE PODRŠKE INV. SR. OTKUP VOĆA, POVRĆA I GROŽĐA. BOS. J.

 

 

 

22. prosinca 2020. Pregleda

Odluku o odobravanju isplate novčane potpore – Interventna mjera – Potpora za držanje koka nesilica

ODLUKA ZA DODIJELU NOVČANE POTPORE INV. SR KOKA NESILICA HRVATSKI JEZIK

ODLUKA ZA DODIJELU NOVČANE PODRŠKE INV. SR KOKA NESILICA BOSANSKI JEZIK

22. prosinca 2020. Pregleda

Nastavljeno poribljavanje sliva rijeke Neretve, rame i akumulacijskih jezera

Županijska poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, po završetku ribolovne sezone, nastavila je s provođenjem mjera stručnog inspekcijskog nadzora poribljavanja toka rijeke Neretve i njenih pritoka, rijeke Rame i akumulacijskih jezera te monitoring preuzimanja riblje mlađi iz ovlaštenih ribogojilišta.

Sportsko ribolovno turističko društvo „Ramske vode“ po programu za 2020. godinu je dana 4. studenoga poribilo rijeku Ramu i Ramsko jezero s 1.500 komada jezerske pastrve, dužine 20 cm i 4 000 komada kalifornijske pastrve dužine 10-15 cm. Isti dan je Udruženje sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar pustilo u jezero Salakovac i Grabovicu  9 000 komada kalifornijske pastrve dužine 15-20 cm. Riblja mlađ za ova poribljavanja preuzeta je iz ribogojilišta „Riba Neretva“ d.d. Konjic.

Dana 5. studenoga 2020. godine izvršeno je poribljavanje ribolovnih voda sliva rijeke Neretve nizvodno od Mostara te između brane ha Salakovac i jezera Mostar te njenih pritoka, rijeke Bune, Bunice i Radobolje. Poribljavanje je vršeno s 22.200 komada mekousne pastrve veličine 5-10 cm, a riblja mlađ je preuzeta iz ribogojilišta „Laks“ u Blagaju.

Novčana sredstva za ovo poribljavanje osigurana su od strane JP EP HZ HB d.d. Mostar u skladu s utvrđenim obvezama po odobrenom Godišnjem programu unaprjeđenja ribarstva u ribolovnoj zoni Mostar za 2020. godinu, dok je JP Elektroprivreda BiH, Podružnica HE na Neretvi Jablanica, osigurala sredstva za poribljavanje jezera Salakovac i Grabovica.

  1. studenoga tekuće godine Udruženje sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar poribilo je dva lokaliteta akumulacijskog jezera Grabovica i tri lokaliteta akumulacijskog jezera Salakovac s 5.500 komada šarana veličine 300 g. do 1000 g. Riblja mlađ šarana preuzeta je iz ribogojilišta „Laks Export-Import doo“ Blagaj.

25 000 komada šarana, veličine 250 g. do 1000 g. preuzetih iz ribogojilišta „Laks“ Salakovac dana 27.11. 2020. godine USR „Glavatica“ Jablanica pustilo je u rijeku Neretvu na više lokaliteta, dok je SRTD „Ramske vode“ par dana kasnije poribilo rijeku Ramu s 1.500 komada jezerske pastrve, dužine cca 20 cm. Mlađ za ovo poribljavanje preuzeto je iz ribogojilišta „Modena“d.o.o. u Glogošnici, Jablanica.

Prema važećim ribarskim osnovama i dostavljenim Godišnjim programima za poribljavanje, kao i sporazumima s ribolovnim društvima koja upravljaju slivom rijeke Neretve, JP Elektroprivreda BiH osigurala je novčana sredstva za navedena poribljavanja sliva toka rijeke Neretve i akumulacijskih jezera.

U ribolovnoj zoni Mostar za 2020. godinu na snazi je lovostaj, odnosno zabrana ulova ribe, u vremenskom periodu od 1.11.2020. do 31.3.2020 godine, jer je ovo period kad se riba mrijesti, a budući da se riba tijekom mriještenja pojačano hrani, lovostaj je uveden radi očuvanja prirodnog ribljeg fonda.

 

21. prosinca 2020. Pregleda

Donesene Odluke o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Animalna proizvodnja – Potpora hranidbe u stočarstvu u 2020.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K, donio je Odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Animalna proizvodnja – Potpora hranidbe u stočarstvu u 2020. godini.

Sukladno Programu i Naputku za 2020. godinu odobrena je potpora za animalnu proizvodnju:

Potpora hranidbe u ovčarstvu i kozarstvu, Potpora hranidbe u uzgoju goveda u sustavu krava-tele, Potpora hranidbe u uzgoju krava prvotelki – rasplodne junice i Potpora hranidbe u uzgoju svinja.

Odluke su dostupne na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici  Ministarstva, upućene   općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

ODLUKA POTPORA HRANIDBA U OVČARSTVU I KOZARSTVU HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBA U OVČARSTVU I KOZARSTVU BOS. J.

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE POTPORA HRANIDBE U OVČARSTVU I KOZARSTVU HRV. J.

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNE JUNICE HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNIE JUNICE BOS.J.

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNE JUNICE HRV. J.

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE HRANIDBE U UZGOJU GOVEDA U SUSTAVU KRAVA TELE HRV. J.

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE HRANIDBE U UZGOJU GOVEDA U SISTEMU KRAVA TELE BOS J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU KRAVA PRVOTELKI RASPLODNIE JUNICE BOS.J.

ODLUKA POTPORA HRANIDBE U UZGOJU SVINJA HRV. J.

ODLUKA PODRŠKA HRANIDBE U UZGOJU SVINJA BOS. J.

 

16. prosinca 2020. Pregleda

Donesena Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Oprašivači poljoprivrednih kultura – pčelarstvo u 2020.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K, donio je Odluku o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Animalna proizvodnja u 2020. godini – Oprašivači poljoprivrednih kultura – pčelarstvo.  Sukladno Programu i Naputku za 2020. godinu odobrena je potpora za Animalnu proizvodnju u 2020. godini – Oprašivači poljoprivrednih kultura – pčelarstvo.

Odluka je dostupne na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici Ministarstva, upućene   općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je istovremeno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za novčanu potporu.

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH POTPORA ZA 2020 PČELARSTVO Hrvatski Jezik

ODLUKA O ODOBRAVANJU ISPLATE NOVČANIH PODRŠKI ZA 2020 PČELARSTVO Bosanski Jezik

 

 

 

 

 

 

 

14. prosinca 2020. Pregleda

EU4AGRI : Objavljen javni poziv vrijedan 3,5 milijuna KM

Projekt Europske unije EU4AGRI objavio je javni poziv vrijedan 3,5 milijuna KM za podršku investicijama u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u BiH s ciljem postizanja održive poljoprivrede, kontrolirane uporabe prirodnih resursa i uvođenja dobrih praksi, te stvaranja novih i očuvanja postojećih radnih mjesta. Ovaj javni poziv je treći po redu objavljen kroz projekt EU4AGRI kako bi se podržao ruralni razvoj, pogotovo u razdoblju trajanja COVID-19 pandemije i oporavka od krize prouzrokovane njom.

Na javni poziv se mogu prijaviti fizičke osobe, obrti/poduzetnici, zadruge i poduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u sektorima: proizvodnja mlijeka; proizvodnja mesa; uzgoj žitarica i uljarica; uzgoj voća uključujući vinogradarstvo i masline; uzgoj povrća (povrtlarstvo) i proizvodnja jaja.

Podnositelji mogu podnijeti prijave isključivo samostalno.

Ukupno raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu iznose do 3,5 milijuna KM. Svaki podnositelj prijave može aplicirati za bespovratna sredstva u iznosu od 30.000 KM do 200.000 KM (bez PDV-a). Za svaku investiciju podnositelj prijave mora osigurati vlastito sufinanciranje u iznosu od minimalno 35% od ukupnog iznosa investicije, izuzev za sektor proizvodnje voća i povrća gdje vlastito sufinanciranje iznosi minimalno 20%.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu OVDJE.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. veljače 2021. godine do 15.00 sati.

Okvirnu listu svih javnih poziva projekta EU4AGRI možete preuzeti ovdje.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20.25 milijuna eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

9. prosinca 2020. Pregleda
Scroll to top