OSTALI PROPISI I AKTI

OSTALI PROPISI I AKTI

OSTALI PROPISI I AKTI

Obavijest o županijskim potporama – donesen naputak za 2023. godinu

6. travnja 2023.

Obavijest o županijskim potporama – usvojen program za 2023. godinu

6. travnja 2023.

Odluka o utvrđivanju predmeta koncesije koji će se dodjeljivati putem postupka javnog poziva (N.n.HNŽ 0513)

10. ožujka 2020.

Poslovnik o radu Vlade Hercegovačko-neretvanske županije-kantona (N.n.HNŽ 0804, 0105)

10. ožujka 2020.

Uredba o načelima za utvrđivanje ustrojstva županijskih tijela uprave i upravnih organizacija (N.n.HNŽ 0100)

10. ožujka 2020.

Ustav HNŽ-K (N.n.HNŽ 0298), Amandmani I-XII

10. ožujka 2020.

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj djelatnosti HNŽ-K (N.n.HNŽ-9/13)

24. veljače 2020.

Uredba o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (N.n.HNŽ 0112, 0114)

20. veljače 2020.

Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH (Sl.n.FBiH 4905)

11. rujna 2019.

Zakon o državnoj službi u FBiH(Sl.n.FBiH 2903, 2304, 3904, 5404, 6705, 0806, 0412)

11. rujna 2019.

aa

Scroll to top