Mjesec: ožujak 2020.

Odluka o izboru izvođača radova – vađenje materijala iz vodotoka Trešanica, Bijela i Idbar u općini Konjic

17. ožujka 2020. Pregleda

Odluka o utvrđivanju predmeta koncesije koji će se dodjeljivati putem postupka javnog poziva (N.n.HNŽ 0513)

10. ožujka 2020. Pregleda

Pravilnik o obliku i sadržaju upisnika savjetodavaca (N.n.HNŽ 0115)

10. ožujka 2020. Pregleda

Pravilnik o obliku i sadržaju upisnika pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje privatne savjetodavne djelatnosti (N.n.HNŽ 0115)

10. ožujka 2020. Pregleda

Privremeni kantonalni-županijski operativni plan obrane od poplava HNK-Ž -Poplavno područje Čapljina i Hutovo Blato (N.n.HNŽ 0213)

10. ožujka 2020. Pregleda

Uredba o načelima za utvrđivanje ustrojstva županijskih tijela uprave i upravnih organizacija (N.n.HNŽ 0100)

10. ožujka 2020. Pregleda

Ustav HNŽ-K (N.n.HNŽ 0298), Amandmani I-XII

10. ožujka 2020. Pregleda

    KONTAKTIRAJTE NAS

    aa

    Scroll to top