VETERINARSTVO

VETERINARSTVO

VETERINARSTVO

Instrukcija o funkcioniranju elemenata sustava obilježavanja i kontrole kretanja životinja u Bosni i Hercegovini

20. veljače 2023.

Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla (Sl.g.BiH 10312)

1. listopada 2019.

Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za objekte koji proizvode hranu žvotinjskog podrijetla (Sl.n.FBiH 2213)

12. rujna 2019.

Pravilnik o obveznom označavanju i upisu u jedinstveni registar ovaca,koza i svinja te vođenju evidencije (Sl.n.FBiH 8707)

11. rujna 2019.

Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registra odobrenih i registriranih objekata i načinu dodjele veterinarskih kontrolnih i evidencijskih brojeva u FBiH (SL.n.FBiH 7012, 0814)

11. rujna 2019.

Zakon o zaštiti dobrobiti životinja (Sl.g.BiH 2809)

11. rujna 2019.

Zakon o hrani (Sl.g.BiH 5004)

11. rujna 2019.

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (Sl.g.BiH 10209)

11. rujna 2019.

Zakon o poljoprivridi, prehrani i ruralnom razvoju BiH (Sl.g.BiH 5008)

11. rujna 2019.

Zakon o veterinarstvu FBiH (Sl.n.FBiH 4600)

11. rujna 2019.

Zakon o veterinarstvu u BiH (Sl.g.BiH 3402)

11. rujna 2019.

aa

Scroll to top