Novosti

Više od 7 milijuna KM za vodoprivredne projekte u HNŽ

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih Proračunom HNŽ za 2021. godinu s pozicije „Namjenska sredstva vodnih naknada“ za 2021. godinu u iznosu od 7.181.908,64 KM.

U suradnji s gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina u Hercegovačko-neretvanskoj županiji  odabrani su projekti koji su tehnički spremni za realiziranje u ovoj godini i za koje je realno očekivati da se može zatvoriti financijska konstrukcija. Također, uzeti su u obzir: princip solidarnosti, udjel u prikupljenim vodnim naknadama, broj stanovnika i veličina jedinice lokalne samouprave,  te značaj određenog projekta.

Program utroška sredstava možete pogledati u priloženim dokumentima.

Namjenska Sredstva Vodnih Naknada Hnz

https://www.vlada-hnz-k.ba/

8. srpnja 2021. Pregleda

Javni poziv za sudjelovanje u provedbi druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja

Objavljen je  Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za sudjelovanje  u provedbi druge faze Projekta općinskog okolišnog upravljanja (MEG) u BiH.

Sve informacije  o načinu prijave, kao i uvjeti  Javnog poziva, se nalaze na linku ispod:

https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/javni-poziv-jedinicama-lokalne-samouprave-u-bosni-i-hercegovini-.html

7. srpnja 2021. Pregleda

Javne konzultacije o Nacrtu Strategije ruralnog razvitka Hercegovačko-neretvanske županije 2021.-2027.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je pokrenulo proces izrade Strategije ruralnog razvitka HNŽ-K 2021.-2027.g., prvenstveno s ciljem pozicioniranja poljoprivredno-prehrambenog sektora na domaćem i međunarodnom tržištu, uravnotežen teritorijalni razvoj, produktivniju proizvodnju usklađenu s potrebama tržišta.

U postupku izrade Strategije ruralnog razvitka zajedno s konzultatima sudjelovale su i jedinice lokalne samouprave, udruge iz oblasti poljoprivrede i ostali socio-ekonomski akteri. Partner u izradi Strategije je Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).

Proces izrade Strategije ruralnog razvitka odvijao se u nekoliko faza. U prvom koraku izrađeni su Socio-ekonomska analiza i Strateška platforma,a u drugom koraku definiran je programski okvir – prioriteti, mjere i projekti.

Nacrt Strategije ruralnog razvitka  Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2027., predviđen za konzultacije, te dostupan za Vaše komentare, sugestije i primjedbe.

Kroz proces konzultacija planirano je da se Nacrt dokumenta korigira i dopuni informacijama, mjerama i projektima koji nedostaju, razradi indikativni financijski okvir i očekivane vrijednosti pokazatelja, te da isti budu obuhvaćeni konačnom verzijom Strategije ruralnog razvitka.

Vaše prijedloge i komentare na Nacrt Strategije ruralnog razvitka  Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2027. možete unijeti na obrascu (u prilogu) , a isti je potrebno dostaviti najkasnije do 30.7.2021. godine na e-mail adresu: [email protected]

Nacrt Strategije  ruralnog razvitka  Hercegovačko-neretvanske županije i obrazac možete pogledati u priloženim dokumentima.

Za sva dodatna pitanja, kontaktirajte nas na tel: 036/445-909.

 

Nacrt Strategije Ruralnog Razvitka HNŽ K 280621

 

obrazac_za_dostavu_prijedlog_izmjena_i_dopuna_nacrta_strategije

29. lipnja 2021. Pregleda

Izaslanstvo Vlade HNŽ u radnom posjetu Općini Stolac

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, zajedno s ministrima Donkom Jovićem i Stjepanom Krasićem, boravio je danas u radnom posjetu Općini Stolac.

Posjet je započeo susretom sa Stjepanom Boškovićem, načelnikom Općine, Kazimirom Ragužem, dopredsjednikom Općinskog vijeća, te Marijom Bošković i Đurom Prkačinom, zastupnicima u Skupštini HNŽ.

Tijekom sastanka istaknuta je dobra suradnja Općine i Županije, a posebno je istaknut projekt izgradnje vodoopskrbnog sustava “Dubravska visoravan”  koji dijelom obuhvaća i općinu Stolac, kao i  poboljšanje prometne infrastrukture s posebnim naglaskom na izgradnji magistralne ceste Stolac – Neum.

Također, naglašene su aktivnosti koje se u Stocu provode u sklopu Projekta energetske učinkovitosti, obnove, izgradnje i rekonstrukcije javnih objekata u HNŽ.

„Spremnost za suradnjom s općinskim strukturama vlasti, a na dobrobit svih građana Stoca, na konkretan način pokazali smo brojnim aktivnostima, poput odluke kojom je izgradnja magistralne ceste Stolac – Neum proglašena projektom od javnog interesa za našu županiju, ali i kroz niz drugih projekata iz područja vodoprivrede, obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, pri čemu posebno mislim na Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba. Na osobit način ponosni smo na Projekt energetske učinkovitosti u sklopu kojega smo obnovili brojne javne objekte na području HNŽ. Nakon obnove škole u Crnićima i izgradnje školske dvorane, izdvojili smo pola milijuna KM za „utopljavanje“ zgrade srednje škole u Stocu“, kazao je predsjednik Herceg koji je s domaćinima posjetio osnovnu i srednju školu, te  JU Radimlja.

„Vlada je na sebe preuzela i  obvezu financiranja prijevoza učenika,  što je Općini Stolac, ali i drugim općinama u Županiji,  ranijih godina predstavljalo ozbiljan financijski teret“, dodao je predsjednik Herceg naglasivši  kako će Vlada nastaviti podupirati manifestacije koje su od značaja za Općinu, kao što su: srednjovjekovni sajam ”Stolačka tarča” te  sajam Hercegovački plodovi Mediterana, koji prepoznaje i snažno zagovara povezivanje domaće poljoprivredne proizvodnje i turizma.

Načelnik Bošković zahvalio je predsjedniku Hercegu na posjetu, potpori i razumijevanju koje iskazuje za potrebe Općine Stolac, izrazivši uvjerenje u to kako će se dobra suradnja, s ciljem realiziranja ključnih općinskih projekata, nastaviti i u vremenu pred nama.

vlada-hnz-k.ba

9. lipnja 2021. Pregleda

Obavijest o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na dijelu ribolovnog područja – ribolovne zone za obavljanje športsko-rekreacijskog ribolova na području Hercegovačko-neretvanske županije-kantona

Obavijest O Raspisivanju Javnog Natječaja Hrv.jezik

Obavijest O Raspisivanju Javnog Konkursa Bos.jezik

Javni Natječaj Za Dodjelu Ribolovnog Prava Hrv.jezik

Javni Konkurs Za Dodjelu Ribolovnog Prava Bos.jezik

OBRAZAC PRIJAVE NA NATJEČAJ

OBRAZAC PRIJAVE NA KONKURS

 

 

4. lipnja 2021. Pregleda

Preporuka za zaštitu vinove loze od plamenjače i pepelnice

Vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) zbog čega je potrebno izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo i dr.  Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Postalon SC, Talendo, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Nativo WG, Dynali i sl.

Treba naglasiti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju od pepelnice, čiji simptomi bi se tek kasnije ispoljili. Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu od pepelnice. Osim kemijske zaštite jako bitno je uraditi radikalnu pljevidbu, posebice u zoni cvasti. Prozračnost će smanjiti infekciju i u velikoj mjeri doprinijeti oplodnji.

Napominjemo kako su nabrojana samo neka zaštitna sredstva, te da se mogu koristiti bilo koja ove namjene. Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu bilja.

 

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

25. svibnja 2021. Pregleda

Kontrola provedbe epidemioloških mjera

S obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije i eventualni prijenos bolesti COVID-19  u proteklih nekoliko mjeseci, a radi prilagođavanja epidemioloških mjera na način ostvarenja najveće moguće razine zaštite zdravlja i života stanovništva, Vlada HNŽ/K je 12. ožujka 2021. godine donijela  Zaključak  broj 01-1-02-651/21 i Rješenje o ovlaštenju za postupanje u predmetima sanitarnog inspektora kojim su se ovlastili inspektori Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K da vrše kontrolu provedbe epidemioloških mjera u svim općinama na području Hercegovačko-neretvanske županije.

U razdoblju od dana donošenja Rješenja 24. ožujka 2021. godine pa do 14. svibnja 2021. godine županijski inspektori MPŠV HNŽ/K izvršili su kontrolu provedbe epidemioloških mjera nad 237 poslovnih subjekata.  Županijski inspektori MPŠV su u tom periodu izvršili nadzor u svim općinama Hercegovačko-neretvanske županije u poslovnim subjektima iz svoje nadležnosti.

Inspekcijskim  nadzorom utvrđeno je da su se kontrolirani subjekti u većini slučajeva pridržavali svih preporučenih epidemioloških mjera. Međutim, u pojedinim poslovnim subjektima preporučene mjere nisu bile u potpunosti poštivane. Naime, zatečeni su djelatnici koji nisu nosili maske za lice ili su ih nosili nepravilno te dezinfekcijska sredstva za kupce nisu bila na dovoljno uočljivom mjestu. Svi poslovni subjekti koji su zatečeni u nepoštivanju naredbi i preporuka Kriznog stožera usmeno su opomenuti te im je naloženo da otklone navedene nedostatke i u potpunosti počnu poštivati preporučene epidemiološke mjere.

Također, od strane građana, odnosno gostiju/kupaca koji su se zatekli u kontroliranim objektima, bilo je kršenja epidemioloških mjera u više navrata. To su najčešće bile situacije gdje gosti/kupci uopće nisu nosili masku za lice ili su je nosili nepravilno te preporučena fizička distanca od dva metra u zatvorenom prostoru između ljudi nije bila zadovoljena. Stoga je usmenim putem vlasnicima naloženo da se moraju strogo pridržavati svih propisanih mjera te da ne smiju puštati goste/kupce u objekt ukoliko isti ne poštuju sve epidemiološke mjere.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K još jednom poziva sve građane da se savjesno i odgovorno ponašaju te da poštuju sve propisane mjere  Kriznog stožera Ministarstva zdravstva kako bi se širenje korona virusa u potpunosti spriječilo te kako bi sačuvali svoje zdravlje ali i zdravlje svojih bližnjih.

 

14. svibnja 2021. Pregleda

Preporuka vinogradarima za zaštitu vinove loze

Nestabilne vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola), zbog čega je potrebno, čim to vremenski uvjeti dozvole, izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu se može koristiti jedan od sljedećih pripravaka: Ridimol Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu. Treba napomenuti kako su cvasti vinove loze u ovoj fenofazi posebice otvorene za infekciju od plamenjače, što može prouzročiti njihovo potpuno propadanje. Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu.

Napomena:

Pravovremenosti tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu!

Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača! 

 

12. svibnja 2021. Pregleda

Ministar Jović boravio u radnom posjetu Općini Jablanica

Ministar  poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K Donko  Jović boravio je u utorak u radnom posjetu Općini Jablanica. Na sastanku, čiji je domaćin bio načelnik Damir Šabanović, razgovaralo se o raspodjeli namjenskih sredstava-vodnih doprinosa, o projektima koje će kandidirati Općina Jablanica, koncesijama, programu korištenja poljoprivrednog zemljišta  i poticajima u poljoprivrednoj proizvodnji. Poseban naglasak  ministar Jović je  stavio na Strategiju ruralnog razvitka koja je u fazi izrade, kao jednoga  od važnijih planskih dokumenata ove županije/kantona. Ministar Jović predstavio je  tri zakona koja su u proceduri usvajanja u HNŽ/K: Zakon o šumama, Zakon o poljoprivrednom zemljištu  i  Zakon o slatkovodnom ribarstvu. Sastanku je nazočila i stručna savjetnica u Upravi za vode,  gđa Amra Dervišbegović.

 

5. svibnja 2021. Pregleda

Preporuke vinogradarima i voćarima za zaštitu biljaka

Preporuka vinogradarima 

Ovisno o sortimentu i lokalitetu, u lovkama je već uočen ulov prve generacije grozdovog moljca. Preporučamo suzbijanje ove generacije kako bi se u znatnoj mjeri smanjio potencijal štete od druge, znatno štetnije generacije. Može se primijeniti bilo koji, na tržištu dostupan, insekticid za ovu namjenu, a preporučamo što selektivniji, kako ne bi narušili populaciju prirodnih neprijatelja, odnosno korisnih organizama.

Zbog povoljnih uvjeta koji pogoduju infekcijama uzročnikom crne pjegavosti rozgve (Phomopsis viticola) na vinovoj lozi potrebno je izvršiti tretiranje vinograda jednim od pripravaka: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Futura 50 WP, Solofol ili Universalis.

 Preporuka voćarima

Obzirom da je u južnim općinama Hercegovačko-neretvanske županije, u elektronskim lovkama uočen ulov prve generacije jabučnog savijača, preporučamo kemijsko suzbijanje insekticidima: Metch, Affirm, Imidan 50 WG, Reldan 22 EC, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480 , Laser,  ili  bilo kojim na tržištu dostupnim insekticidom za ovu namjenu.

 

* Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za tretiranje.

*Pripravke treba koristiti prema uputama proizvođača!

30. travnja 2021. Pregleda
Scroll to top