Novosti

Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama za unapređenje industrijske resursne efikasnosti i cirkularnih lanaca vrijednosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

2. kolovoza 2022. Pregleda

Odluka o izboru korisnika sredstava „Transfer neprofitnim organizacijama“ utvrđenih Proračunom HNŽ-K za 2022. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na poziciji „Namjenska sredstva od naknada za lovstvo“:

Odluka LD Jarebica Mostar 11 06 22 984 10 22

Odluka JLO Lovac Mostar 11 06 22 984 11 22

Odluka LD Galeb Čapljina 11 06 22 984 12 22

Odluka LD Jarebica Kamenjarka Stolac 11 06 22 984 13 22

20. srpnja 2022. Pregleda

Drosophila suzukii – azijska voćna mušica – velika opasnost za voćarsku i vinogradarsku proizvodnju

U lovkama postavljenim u južnim dijelovima Hercegovačko-neretvanske županije uhvaćena je azijska voćna mušica, Drosophila suzukii Matsumura (DipteraDrosophilidae). To je veoma polifagan, invazivan štetnik porijeklom iz jugoistočne Azije.

Za razliku od većine ostalih vrsta vinskih mušica iz familije Drosophilidae koje u ekonomskom smislu nisu štetne, jer napadaju već ranije oštećene i prijevremena otpale plodove, prezrele plodove kao i one koji se nalaze u fazi raspadanja, štetnost D. suzukii  proizlazi iz činjenice da napada zdrave, neoštećene plodove u fazi zrenja, što čini da je njena kontrola / suzbijanje veoma otežano. Početna oštećenja izaziva ženka prilikom polaganja jaja u plod kada oštrom, testerastom legalicom zasijeca pokožicu. Usljed razvića i ishrane ličinki plodovi postaju mekši i podložni naseljavanju sekundarnih mikroorganizama (gljive i bakterije) koji ubrzavaju propadanje. Napadnuti plodovi gube uporabnu i tržnu vrijednost, a krajnja posljedica su gubici u obimu i kvaliteti prinosa, osobito u  voćarskoj, ali i vinogradarskoj proizvodnji.

  1. suzukii napada plodove velikog broja biljaka spontane flore. U povoljnim uvjetima može razviti i do 15 generacija godišnje.

Osnovni način pojave i širenja  D. suzukii u novim područjima je transport napadnutih plodova. Pored toga, opasnost od ovog štetnika je utoliko veća, što su odrasle jedinke veoma dobri letači  sa izrazitim sposobnostima prirodnog širenja u prostoru.

Kako je već naglašeno, kemijska zaštita protiv ovog štetnika gotovo ne dolazi u obzir. Jedini način koji na terenu daje rezultate su lovke i to vrlo jednostavne i jeftine, koje se lako mogu napraviti od plastičnih boca. Kao atraktant je najbolje koristiti jabučni ili vinski ocat. Jednostavno se ovako pripremljene lovke postave u krošnju voćke neposredno pred zriobu, te se na ovaj način u velikoj mjeri smanji populacija štetnika.

13. srpnja 2022. Pregleda

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa mjera dijagnostičkih ispitivanja životinja na području epizootioloških jedinica u HNŽ/K za 2022. godinu

JAVNI POZIV HR VERZIJA

JAVNI POZIV BIH VERZIJA

ODLUKA HR VERZIJA

ODLUKA BIH VERZIJA

PROGRAM MJERA HR VERZIJA

PROGRAM MJERA HR VERZIJA

4. OBRAZAC PRIJAVE NA POZIV – dijagnostika 2022

24. lipnja 2022. Pregleda

U Konjicu održana konferencija pod nazivom „Poljoprivreda i ruralni razvitak u HNŽ- promjene, inovacije, održivost“

„Budućnost poljoprivrede ostaje ljudima koji razumiju i prihvaćaju promjene u službi razvoja te onima koji su spremni neprestano učiti i ulagati u nova znanja i vještine“ – poruka je današnje konferencije o poljoprivredi koja je pod nazivom „Poljoprivreda i ruralni razvitak u HNŽ- promjene, inovacije, održivost“ održana u Konjicu.

Organizatori konferencije bili su Vlada Hercegovačko – neretvanske županije, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Grada Konjica i Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic  čiji je cilj bio približiti načine za rast i razvoj, kako proizvođačima tako i potrošačima, te pružiti različite oblike podrške i otvaranja potencijala HNŽ poljoprivrednoj zajednici, kako bi poljoprivredu učinili konkurentnom i održivom.

Konferencija je održana u sklopu Dana grada Konjica, obilježavanja 640 godina od prvog spomena Konjica u pisanim dokumentima. Uvodničari na konferenciji bili su Osman Ćatić, gradonačelnik Konjica, Šerif Špago, predsjedavajući Skupštine HNŽ i Nusret Avdibegović, predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Kroz pet panela govorilo se o brendiranju i zaštiti proizvoda, udruživanju poljoprivrednih proizvođača i stvaranje prepoznatljivog proizvoda, povezivanje poljoprivrede i turizma i Strategiji ruralnog razvitka HNŽ-a. Panelisti su bili Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, prof. dr.sc. Elma Temim, dekanica Agromediteranskog fakulteta, Univerziteta Džemal Bijedić, Mostar, dr.sc. Damir Jerković, predsjednik Županijskog odbora za razvitak, doc. dr.sc. Perica Bulić, direktor Zavoda za poljoprivrednu i savjetodavnu službu i zaštitu bilja, i doc.dr. sc. Alisa Hadžiabulić, docent na Agromediteranskom fakultetu, Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar. Tijekom konferencije posebno je bilo riječi o izazovima sa kojima se poljoprivreda i privreda uopće, suočavaju kao posljedicama pandemije i rata na Istoku Europe i kako ih prebroditi.

Zaključci današnje konferencije su:

  1. Problem pandemije i rata na Istoku Europe, jačih i većih razmjera je blisko vezan sa situacijom koja je zadesila poljoprivrednu proizvodnju i poljoprivredne proizvođače na našim područjima, čime se zahtijeva hitna, bliska i djelotvorna suradnja na svim državnim, entitetskim i županijskim razinama, a možda čak i regionalna suradnja u kontroli i zaštiti poljoprivredne proizvodnje na našim područjima. Zbog toga je od ključne važnosti povezanost svih razina vlasti i nadležnosti.
  2. Proširivanje znanja i vještina o digitalizaciji u poljoprivrednoj proizvodnji, provođenjem poljoprivredne politike i ostalih potrebnih politika prilagođavanja u poljoprivredi, zaštita domaće poljoprivrede, zaštite životne okoline, od velike je važnosti za prevenciju i pripravnost za dobre poljoprivredne prakse i dobru poljoprivrednu zakonsku regulativu.
  3. Efektivnije i djelotvornije koordiniranje između nadležnih institucija za poljoprivredu i usklađivanja propisa treba biti u fokusu zalaganja županija i općina/gradova.
  4. Konkretnija područja suradnje između županijskih i viših razina vlasti u prevenciji i pripravnosti za negativne posljedice u poljoprivredi, zajednička izgradnja operativnih kapaciteta, obučavanje, vježbe i zajednička evaluacija mjera, kroz komisije i druge relevantne organe.
  5. Institucije sudionice konferencije će u skladu sa zaključcima interno razmatrati preporuke o rizicima u poljoprivredi, zatim iste dostaviti Ministarstvu na razmatranje i uređivanje u suradnji sa suorganizatorima. U domeni maksimuma dobre, bolje i potpune odgovornosti institucija uz raspoloživost resursa i financijskih sredstava preporuke će biti dostavljene organima za provođenje odluka i kao takve će biti objavljene javnosti.

 

20. lipnja 2022. Pregleda

Preporuka za zaštitu vinove loze od plamenjače

S obzirom da uređaji koje Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja ovog Ministarstva koristi za praćenje stanja na terenu bilježe kontinuiranu opasnost od infekcije vinove loze od plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) , savjetujemo vinogradarima da za zaštitu koriste jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo ili bilo koje drugo sredstvo za ovu namjenu.  Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Postalon SC, Talendo, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Nativo WG, Dynali i sl.

Također napominjemo da poljoprivredni proizvođači koji koriste sistemične fungicide, ne bi smjeli više od dva puta koristiti fungicid sa istom aktivnom tvari ( to znači da nije dostatno samo promijeniti komercijalni naziv sredstva).

Proizvođači mogu  koristiti bilo koje zaštitno sredstvo namijenjeno za zaštitu od spomenutih uzročnika bolesti.

9. lipnja 2022. Pregleda

Javni poziv za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – Namjenska sredstva od naknada za lovstvo

Na temelju Odluke Vlade HNŽ/K o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „Namjenska sredstva od naknada za lovstvo“ za 2022. godinu broj: 01-1-02-1109/22 od 26.04.2022. godine  i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim organizacijama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/kantona broj:11-06-22-984/22 od 25.05.2022. godine Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije/ kantona objavljuje JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava iz tekućeg transfera neprofitnim  organizacijama. Integralni tekst javnog poziva možete pogledati na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko–neretvanske županije/kantona   www.mpsv-hnz-k.ba. Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana posljednje objave u dnevnom glasilu.

 

1. ODLUKA O RASPISIVANJU POZIVA- hr.v jezik iz 2022. godine

1. ODLUKA O RASPISIVANJU POZIVA- bos. jezik iz 2022. godine

2. JAVNI POZIV – hrv.jezik

2. JAVNI POZIV – bos. jezik

4. OBRAZAC PRIJAVE NA POZIV

5. IZJAVA

6. lipnja 2022. Pregleda

Priopćenje Zavoda za zemljište Hercegovačko-neretvanske županije

Na području Hercegovačko-neretvanske županije zaposlenici Federalnog Zavoda za agropedologiju iz Sarajeva planirali su u razdoblju od 20.5.- 1.7. 2022.godine  poduzimati terenske radnje na prikupljanju uzoraka tla/zemljišta i bonitiranju u sklopu realizacije projekta  izrade novelirane Karte upotrebne vrijednosti zemljišta za Hercegovačko-neretvansku županiju/kanton.

Navedene aktivnosti  već su započete na području općine Konjic, a zatim slijede  i ostale općine  u Hercegovačko-neretvanskoj županiji/kantonu.

Mole se  vlasnici  zemljišta i  ostale zainteresirane osobe da pokažu maksimalno razumijevanje  za  ovaj projekt, te dopuste  ulazak  na svoj posjed u svrhu uzimanja i bonitiranja   uzoraka  tla.

Zaposlenici Federalnog Zavoda za agropedologiju će nastojati da uzorkovanje urade  bez  nanošenja bilo kakvog vida oštećenja imovine i unaprijed  zahvaljuju na razumijevanju.

27. svibnja 2022. Pregleda

Poziv za dostavu prijedloga za sufinanciranje projekata zaštite i uređenja poljoprivrednog zemljišta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ/K, postupajući u okviru svojih nadležnosti, prikupilo je određena namjenska sredstva od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, te sredstva od zakupnina poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu koja se troše u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države („Službene novine FBIH“, broj 78/09) i odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu na osnovu kojih se donosi godišnji program utroška  tih sredstava.

Programom utroška ovih sredstava za 2022.godinu planira se prenijeti dio sredstava  jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje projekata  uređenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta.

Iz tog razloga Ministarstvo poziva sve jedinicama lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije/kantona da dostave idejne projekte za provođenje navedenih mjera, a prvenstveno  koji se odnose na :

-uređenje poljoprivrednog zemljišta II i III agrozone (zemljišta lošijeg kvaliteta koja bi se kultivisala)

– uređenje zemljišta  u državnom vlasništvu

-započete  projekte  uređenja poljoprivrednog zemljišta ili projekte koji su sufinancirani  iz drugih izvora

-projekte koji se odnose na veće zemljišne komplekse

-projekte kojim se rekultiviraju degradirana poljoprivredna zemljišta

-provođenje hidrotehničkih  mjera.

Rok  za dostavom  idejnih projekata i prijedloga je  10 dana od  objave  ovog poziva, a ukoliko se u ostavljenom roku ne iskaže interes smatrat će se da nema prijedloga projekata.

 

25. svibnja 2022. Pregleda

Preporuka za vinogradare

Cvasti vinove loze trenutno su u fenofazi kada su posebice otvorene za infekciju od pepelnice, čiji simptomi bi se tek kasnije ispoljili. Stoga je jako bitno upravo sada provesti kvalitetnu (preventivnu) zaštitu od pepelnice. Osim kemijske zaštite jako bitno je uraditi radikalnu pljevidbu, posebice u zoni cvasti. Prozračnost će smanjiti infekciju i u velikoj mjeri doprinijeti oplodnji.

Vremenske prilike pogoduju infekcijama uzročnicima plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) zbog čega je potrebno izvršiti zaštitu vinograda. Za zaštitu od plamenjače može se koristiti jedan od pripravaka: Ridomil Gold MZ Pepite, Forum star, Pergado F, Fantic F, Galben F, Mikal Flash, Mikal Premium F, Alfil Duplo i dr.  Za zaštitu od pepelnice koristiti jedan od pripravaka: Postalon SC, Talendo, Vivando, Stroby DF, Falcon EC 460, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Nativo WG, Dynali i sl.

Napominjemo kako su nabrojana samo neka zaštitna sredstva, te da se mogu koristiti bilo koja ove namjene. Pravovremenost tretiranja je puno bitnija od izbora sredstva za zaštitu bilja.

 

Pripravke koristiti sukladno uputi proizvođača!

 

23. svibnja 2022. Pregleda

aa

Scroll to top