Novosti

Donijeta odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora za klijente koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Biljna proizvodnja – Proizvodnja u plasteniku/stakleniku

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K donio je Odluku o odobravanju isplate  novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore Biljna proizvodnja – Proizvodnja u plasteniku/stakleniku u skladu sa Programom i Naputkom za 2022. godinu.

Odluka je dostupna na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici Ministarstva, upućena općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je ujedno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za županijsku novčanu potporu.

Odluka 2022. Proizvodnja U Plateniku Stakleniku, Hrv.jezik

Odluka 2022. Proizvodnja U Plasteniku Stakleniku, Bos.jezik

2. prosinca 2022. Pregleda

Donijete odluke o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora za klijente koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore Biljna proizvodnja – Stari nasad

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K donio je odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore Biljna proizvodnja – Stari nasad u skladu sa Programom i Naputkom za 2022. godinu.
Odluke su dostupne na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici Ministarstva, upućene općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je ujedno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za županijsku novčanu podršku.

 

Odluka 2022. Proizvodnja Voća Stari Nasad Hrv. Jezik

Odluka 2022. Proizvodnja Voća Stari Nasad Bos. Jezik

Odluka 2022. Proizvodnja Grožđa Stari Nasad, Hrv.jezik

Odluka 2022. Proizvodnja Grožđa Stari Nasad, Bos.jezik

Odluka 2022. Proizvodnja Maslina Stari Nasad Hrv. Jezik

Odluka 2022. Proizvodnja Maslina Stari Nasad Bos. Jezik

Odluka 2022. Proizvodnja Malina Stari Nasad, Hrv.jezik

Odluka 2022. Proizvodnja Malina Stari Nasad, Bos.jezik

28. studenoga 2022. Pregleda

Donijete odluke o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora za klijente koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore Biljna proizvodnja – Novi nasad

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-K donio je odluke o odobravanju isplate  novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore Biljna proizvodnja – Novi nasad u skladu sa Programom i Naputkom za 2022. godinu.

Odluke su dostupne na web stranici Vlade HNŽ-K i web stranici Ministarstva, upućene općinama/gradovima HNŽ-K na javnu objavu, što je ujedno i obavijest svim podnositeljima zahtjeva za županijsku novčanu podršku.

 

Odluka 2022. Podizanje Novog Nasada Voća, Hrv. Jezik

Odluka 2022. Podizanje Novog Nasada Voća, Bos Jezik

Odluka 2022. Podizanje Novog Nasada Maslina, Hrv. Jezik

Odluka 2022. Podizanje Novog Nasada Maslina, Bos. Jezik

Odluka 2022. Podizanje Novog Nasada Vinograda, Hrv. Jezik

Odluka 2022. Podizanje Novog Nasada Vinograda, Bos. Jezik

24. studenoga 2022. Pregleda

U Međugorju održana konferencija “Za žene povezane znanjem i iskustvom”

U organizaciji Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Općine Čitluk i Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ u Međugorju je u srijedu održana konferencija „Za žene povezane znanjem i iskustvom“.

Konfereciju je otvorio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-a Donko Jović koji je u izjavi za medije  kazao  kako je ugodno iznenađen statističkim podacima koliko žena je uključeno u ruralni razvoj. Istaknuo je kako je na području HNŽ-a u registru poljoprivrednih gazdinstava upisano oko 6.000 klijenata, a od toga je trećina žena, što je, po njegovim riječima, vrlo dobar pokazatelj.

”Činjenica je da svih tih 6.000 gazdinstava nisu aktivna svake godine, to je dosta varijabilno. Jedan pokazatelj je da smo u 2021. godini u sustavu poticaja imali 10 posto žena, od onih koje su evidentirani. Dakle, mnogo manje je onih aktivnih i odnosi se samo na županijske poticaje starosti do 50 godina i vjerojatno toga ima više, pogotovo kada se uzmu u obzir i federalni poticaji, ali i ovo je jako dobar pokazatelj” – zaključio je ministar Jović.

Nazočnima  su se još obratili Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk i mr.sc. Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“.

Kroz šest panela razgovaralo se o statusu žena u ruralnim područjima, institucionalnoj podršci i aktivnostima u HNŽ-u, ruralnom turizmu te o konkretnim rutama kao poticaju za poduzetničke inicijative žena u ruralnim područjima.

23. studenoga 2022. Pregleda

Konferencija “Za žene povezane znanjem i iskustvom” u srijedu u Međugorju

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Općina Čitluk i Hrvatska udruga za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“ zajednički organiziraju konferenciju “Za žene povezane znanjem i iskustvom”.

Konferencija će biti održana u srijedu 23. studenog 2022. godine, u Konferencijskoj dvorani HERCEG Etno sela u Međugorju, s početkom u 10:00 sati.

Cilj konferencije je prikazati načine povećanja iskoristivosti postojećih resursa ruralnih područja, te pružiti različite oblike podrške koji imaju za cilj razvoj poljoprivrede i turizma u ruralnim područjima HNŽ. Projektom „ZaŽene – povezane znanjem i iskustvom“ koji će trajati 12 mj., uključit će se i poticati žene u državama Jugoistočne Europe (Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija i Srbija) u sferi obrazovanja, učenja, zapošljavanja i poduzetništva što će u konačnici rezultirati revitalizaciji ruralnih područja

Otvaranje konferencije i pozdravne govore održat će dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade HNŽ-a, Marin Radišić, načelnik Općine Čitluk i mr.sc. Dijana Katica, Predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“.

Kroz šest panela razgovarat će se o statusu žena u ruralnim područjima, institucionalnoj podršci i aktivnostima u HNŽ, ruralnom turizmu, te o kulturnim rutama kao poticaju za poduzetničke inicijative žena u ruralnim područjima. Nakon pauze predviđene su tri radionice pod nazivima „Znam koliko vrijedim“, „Nova znanja u sigurne ruke“ i „Radim, dakle mijenjam“ pod vodstvom dr.sc. Marijane Miličević i Paule Jurjević, mag.ing.agr.

Panelisti će biti Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ, mr.sc. Dijana Katica, predsjednica Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova Selo“, dr.sc. Mirjana Miličević, Institut za regionalni razvoj BiH, Aida Zubčević,mr.ph., Udruženje poslovnih žena u BiH, dr.sc.Dejan Tubić, dekan Veleučilišta u Virovitici i Robert Baćac, mr.oec., predsjednik Hrvatske udruge za turističke i kulturne rute „Tur Kultur“.

Tijekom konferencije naglasak će biti na međunarodnoj razvojnoj suradnji kako bi se osigurali uvjeti za dugoročni rast i razvoj te osnažile žene u preuzimanju odgovornosti za vlastiti napredak.

Kroz sektorske i tematske cjeline (gospodarstvo, turizam, održivo življenje i razvoj, poljoprivreda i ruralni razvoj, socijalna uključenost i ljudski potencijal) povezat će se doprinosi pružatelja razvojne suradnje u jedinstveni odgovor za dugoročni održivi razvoj i ispunjavanje Agende 2030 (globalni razvojni program Ujedinjenih naroda).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
– Osnaživanje sposobnosti prijavitelja i hrvatskog partnera (GTF – IOR) za provedbu projekta u svrhu međunarodne suradnje
– Stvaranje i osnaživanje partnerstva između OCD-ova u Hrvatskoj i projektnom području
– Ojačana demokratska kultura, građanska svijest i građanski angažman (podržana edukacija za građanska i ljudska prava)
– Sustavno pružena podrška ženama kao ranjivim skupinama u ruralnim područjima i njihovo osnaživanje
– Promocija prioriteta i vidljivosti hrvatske i međunarodne razvojne suradnje
– Povećani kapacitet i održivost civilnog društva (izgrađeni kapaciteti OCD-ova)
– Podržana partnerstva između nacionalnih i međunarodnih OCD-ova
– Osvještavanje osobnih resursa projektnih partnera i svih sudionika
– Osnaživanje žena i drugih ranjivih skupina u ruralnim područjima kroz: razvijanje osobnih vještina, jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i proaktivnosti, razvijanje organizacijske kulture i upoznavanje s tehnikama rada, usavršavanje administrativnih i financijskih vještina, razvijanje timskog rada, usavršavanje organiziranja raznovrsnih aktivnosti, upravljanje vremenom i osnaživanje za javno djelovanje u zajednici.

21. studenoga 2022. Pregleda

Vlada HNŽ: 3.475.000,00KM poljoprivrednim proizvođačima

Vlada Hercegovačko-neretvanske županiji je, na današnjoj 154. sjednici  usvojila Odluku o usvajanju Programa o izmjeni Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu, te Program o izmjeni Programa utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu. Izmjenama ovog programa, novčane potpore u primarnoj  poljoprivrednoj i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2022. godinu osigurane su u iznosu od 3.475.000,00 KM.

16. studenoga 2022. Pregleda

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

Poljoprivrednim proizvođačima preporuča se da na svojim parcelama urade jesenju gnojidbu zemljišta kako bi u narednoj godini imali obiman, zdrav i kvalitetan prinos. Sam postotak pojedinih makro i mikro elemenata ovisi o postojećem stanju na parceli pa se prije svega preporuča obavljanje analize zemljišta i u skladu s njezinim rezultatima odredi optimalna osnovna gnojidba.

Prihvatljiv je i način da se u jesenskoj fazi mirovanja doda jedna, u praksi uobičajena, formulacija namijenjena pojedinim vrstama tla, odnosno pojedinim vrstama proizvodnje, s tim da se analiza tla obavi početkom vegetacije te, temeljem iste, provedu korekcije odnosno dopune prihrane. Ova druga opcija je čak i prihvatljivija, obzirom da su neka gnojiva (poput dušika) lako topiva i njihovo dodavanje u jesen bio bi čisti gubitak jer bi do početka vegetacije u velikom postotku bila isprana s parcele, pa čak i slučaju kad se radi o sporo topivim gnojivima. Uobičajena količina nekih ustaljenih formulacija je 400-600 kg/ha. Naravno, radi se samo o jednoj grubo određenoj količini, koja će biti korigirana nakon analize tla u proljeće, a sve u ovisnosti o vrsti proizvodnje.

Analiza tla je obvezna mjera u sustavima integrirane i ekološke proizvodnje. Sama analiza je skup više različitih kemijskih postupaka kojima se utvrđuje kako razina hranjivih elemenata u uzorku tla, tako i njegova kemijsko-fizikalno-biološka svojstva značajna za ishranu bilja. Rezultati analize tla daju odgovor na pitanje da li obaviti gnojidbu određene kulture, kojim gnojivom i u kojoj količini. Nadalje, analiza tla može ukazati na probleme koji se javljaju pri uzgoju uslijed nepovoljne reakcije tla, nakupljanja vodotopivih soli ili određenih hranjiva.

Što se tiče  organske komponente hranjiva, tu se preporuča obični zreli stajnjak u količini 25t/ha, ili peletirani u količini od 500-700 kg/ha. I jedna i druga opcija su dobar izbor, ali svaka od njih ima svojih prednosti i nedostataka.

3. studenoga 2022. Pregleda

Obavijest o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva s kriterijima raspodjele sredstava

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva sa kriterijima raspodjele sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije – kantona broj: 11-03-20-1150-8/22 od 17.10.2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije – kantona objavljuje obavijest o  raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unaprjeđenje ribarstva sa kriterijima raspodjele sredstava. Integralni tekst Javnog poziva možete pogledati na službenoj stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije-kantona   www.mpsv-hnz-k.ba. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana javne objave ove Obavijesti u dvije tiskane dnevne novine  i objave Javnog poziva na  web stranici Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba.

Obavijest O Raspisivanju Javnog Poziva Za Raspodjelu Namjenskih Sredstava Za Zaštitu I Unaprjeđenje Ribarstva Sa Kriterijima Raspodjele Sredstava Hrv. Jezik

Obavijest O Raspisivanju Javnog Poziva Za Raspodjelu Namjenskih Sredstava Za Zaštitu I Unaprjeđenje Ribarstva Sa Kriterijima Raspodjele Sredstava Bos. Jezik

 

Odluka O Raspisivanju Javnog Poziva Za Raspodjelu Namjenskih Sredstava Za Zaštitu I Unaprjeđenje Ribarstva Sa Kriterijima Raspodjele Sredstava Hrv. Jezik

Odluka O Raspisivanju Javnog Poziva Za Raspodjelu Namjenskih Sredstava Za Zaštitu I Unaprjeđenje Ribarstva Sa Kriterijima Raspodjele Sredstava Bos. Jezik

Javni Poziv Za Raspodjelu Namjenskih Sredstava Za Zaštitu I Unaprjeđenje Ribarstva Sa Kriterijima Raspodjele Sredstava Hrv. Jezik

Javni Poziv Za Raspodjelu Namjenskih Sredstava Za Zaštitu I Unaprjeđenje Ribarstva Sa Kriterijima Raspodjele Sredstava Bos. Jezik

Obrazac prijave za Javni poziv Hrv jezik 2022

 

Obrazac prijave za Javni poziv bos jezik 2022

 

25. listopada 2022. Pregleda

Preporuka za maslinare: Zaštite svoje nasade od bolesti “paunovo oko”

Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu i zaštitu bilja HNŽ/K obavještava maslinare da je nakon završene berbe potrebno zaštititi svoje nasade od bolesti „paunovo oko“, kako bi se što više smanjio infektivni, prezimljujući potencijal bolesti te ujedno dezinficirale i zaštitile rane i oštećenja na stablima uzrokovane berbom. U tu svrhu od kemijskih pripravaka mogu se koristiti oni na bazi bakra (Cuprablau Z, Champion WP, Kocide DF, Nordox i dr.). Osim pripravaka na osnovi bakra mogu se koristiti i neki organski pripravci na bazi krezoksim-metila (Stroby WG), ali posve dobru zaštitu daju prije spomenuti fungicidi. Bakreni fungicidi preporučuju se za korištenje, jer dobro djeluju i na neke druge bolesti masline, kao što je „bakterijski rak“ i „patula“.

Što se tiče vegetacijskog razdoblja iza nas, kada je zaštita maslinika u pitanju, ove godine najvažniji štetnik u maslinicima, maslinina muha (Bactrocera oleae), nije bila prisutna u mjeri da pređe prag štetnosti. Iz tog razloga nije bilo potrebno koristiti zaštitna sredstva, odnosno štiti maslinike od ovog štetnika te Zavod nije davao preporuke za zaštitu.

17. listopada 2022. Pregleda

Ministar Donko Jović nazočio 12. festivalu hrane “Konjic Food fest 2022”

Donko Jović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanske županije nazočio je  svečanom otvorenju 12. festivala hrane „Konjic Food Fest 2022“. Tom prigodom ministar Jović je istaknuo da kada se nešto godinama radi u suradnji sa svim razinama – Grad, Županija i FBiH, onda to mora dati rezultate.

Mi u Ministarstvu smo zadovoljni sajamskim manifestacijama i to je nešto što godinama sufinanciramo, a ono na čemu želimo raditi u sljedećem razdoblju jeste da dio novca izdvajamo za brendiranje i zaštitu domaćih proizvoda i proizvodnje. Takvi proizvodi podižu vrijednost, ne samo poljoprivrednoga proizvoda, već upotpunjuju i turističku ponudu. Nama i jeste cilj u Strategiji ruralnog razvitka Županije uvezati poljoprivredu, turizam i ekologiju. Konjic ima jako dobre potencijale za sve to i vjerujem da ćemo kroz zajedničku suradnju uvijek imati razumijevanje za takve projekte. Ove godine ćemo pomoći u brendiranju i zaštiti repovačkog sira i rajčice iz Buturović Polja, a vjerujemo da nećemo na tomu stati te kako ćemo sljedeće godine krenuti s još nekim proizvodima s područja Konjica”, zaključio je ministar Jović

Ovogodišnji, 12. po redu festival hrane „Konjic Food Fest 2022“ organizirao je Savez poljoprivrednih udruga Konjic pod pokroviteljstvom Grada Konjica. Ove godine Festival je okupio rekordan broj izlagača iz cijele BiH, ukupno 88, koji su svoje proizvode izložili na 108 štandova.

12. listopada 2022. Pregleda

aa

Scroll to top