POLJOPRIVREDA

POLJOPRIVREDA

POLJOPRIVREDA

Odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Kapitalna ulaganja, 2019. godina

24. prosinca 2019.

Odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Animalna proizvodnja, 2019. godina

24. prosinca 2019.

Odluke o odobravanju isplate novčanih potpora klijentima koji su ispunili uvjete za dodjelu novčane potpore – Biljna proizvodnja, 2019. godina

24. prosinca 2019.

Odluka i Program utroška namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva

20. prosinca 2019.

Obrazac prijave na Javni poziv za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva

19. prosinca 2019.

Javni poziv o raspodjeli namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva

19. prosinca 2019.

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za raspodjelu namjenskih sredstava za zaštitu i unapređenje ribarstva

19. prosinca 2019.

Odluka o usvajanju projekta Karta uporabne vrijednosti zemljišta na području HNŽ-K, 9.10.2012.god.

11. rujna 2019.

Odluka o obračunu katastarskog prihoda od zemljišta (Sl.l.RBiH, 3794)

11. rujna 2019.

Odluka o davanju sug. jedinicama lok. samouprave u kojima nije konstituirano Općin-Gradsko vij. za dodjelom koncesije (N.n.HNŽ-K 0717)

11. rujna 2019.
Scroll to top