ZAVOD ZA ZEMLJIŠTE

ZAVOD ZA ZEMLJIŠTE I OBRASCI

ZAVOD ZA ZEMLJIŠTE I OBRASCI

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST ZA TRAJNU PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

19. listopada 2023.

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST ZA PRIVREMENU PROMJENU NAMJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

19. listopada 2023.

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST ZA PRIVOĐENJE PAŠNJAKA DRUGOJ KULTURI

19. listopada 2023.

ZAHTJEV ZA SUGLASNOST NA DUGOROČNI PROGRAM KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

19. listopada 2023.

aa

Scroll to top