PROPISI/AKTI

PROPISI/AKTI

PROPISI/AKTI

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020. – Subvencija nabave traktora i priključaka za traktor

11. studenoga 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020. – Subvencija nabave novih motokultivatora i priključaka za motokultivator

11. studenoga 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020. – Subvencija nabave nove opreme za natapanje

11. studenoga 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020. – Podizanje novih nasada voća

28. listopada 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020.- Podizanje novih nasada vinograda

28. listopada 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020.- Podizanje novih nasada maslina

28. listopada 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020.- Proizvodnja grožđa-stari nasad

28. listopada 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020.- Proizvodnja šljive-stari nasad

28. listopada 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020.- Proizvodnja smokve-stari nasad

28. listopada 2020.

Odluka o odobravanju isplate županijskih novčanih potpora 2020.- Proizvodnja šipka-stari nasad

28. listopada 2020.
Scroll to top