PROPISI/AKTI

PROPISI/AKTI

PROPISI/AKTI

Odluka o utvrđivanju predmeta koncesije koji će se dodjeljivati putem postupka javnog poziva (N.n.HNŽ 0513)

10. ožujka 2020.

Pravilnik o obliku i sadržaju upisnika savjetodavaca (N.n.HNŽ 0115)

10. ožujka 2020.

Pravilnik o obliku i sadržaju upisnika pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje privatne savjetodavne djelatnosti (N.n.HNŽ 0115)

10. ožujka 2020.

Privremeni kantonalni-županijski operativni plan obrane od poplava HNK-Ž -Poplavno područje Čapljina i Hutovo Blato (N.n.HNŽ 0213)

10. ožujka 2020.

Poslovnik o radu Vlade Hercegovačko-neretvanske županije-kantona (N.n.HNŽ 0804, 0105)

10. ožujka 2020.

Uredba o načelima za utvrđivanje ustrojstva županijskih tijela uprave i upravnih organizacija (N.n.HNŽ 0100)

10. ožujka 2020.

Ustav HNŽ-K (N.n.HNŽ 0298), Amandmani I-XII

10. ožujka 2020.

Uredba o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (N.n.HNŽ 0112, 0114)

20. veljače 2020.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

20. veljače 2020.

Obavijest Ureda za Europske integracije Vlade Federacije BiH: Projektni dokument EU4Agri – Podrška Europske unije za konkurentnost poljoprivrede i ruralni razvoj u BiH

4. veljače 2020.
Scroll to top