OBAVIJESTI

OBAVIJESTI

OBAVIJESTI

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki MPŠV H-NŽ za 2020.godinu

23. rujna 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 22/19

30. lipnja 2020.

Naputak – Županijske novčane potpore 2020. godinu

13. svibnja 2020.

Uputstvo – Kantonalne novčane podrške 2020. godinu

13. svibnja 2020.

Obrasci – Naputak za 2020. hr. jezik

13. svibnja 2020.

Obrasci – Uputstvo za 2020. bos. jezik

13. svibnja 2020.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

11. svibnja 2020.

Obavijest/preporuka za poljoprivredne proizvođače, vinogradare i voćare

11. svibnja 2020.

Preporuka vinogradarima, preporuka voćarima

7. svibnja 2020.

Program utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji..za 2020. godinu

5. svibnja 2020.

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki MPŠV H-NŽ za 2020.godinu

23. rujna 2020.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, Konkurentski postupak 22/19

30. lipnja 2020.

Naputak – Županijske novčane potpore 2020. godinu

13. svibnja 2020.

Uputstvo – Kantonalne novčane podrške 2020. godinu

13. svibnja 2020.

Obrasci – Naputak za 2020. hr. jezik

13. svibnja 2020.

Obrasci – Uputstvo za 2020. bos. jezik

13. svibnja 2020.

Obavijest poljoprivrednim proizvođačima

11. svibnja 2020.

Obavijest/preporuka za poljoprivredne proizvođače, vinogradare i voćare

11. svibnja 2020.

Preporuka vinogradarima, preporuka voćarima

7. svibnja 2020.

Program utroška novčanih sredstava za novčane potpore u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji..za 2020. godinu

5. svibnja 2020.
Scroll to top