Ostali propisi i akti

Odluka o utvrđivanju predmeta koncesije koji će se dodjeljivati putem postupka javnog poziva (N.n.HNŽ 0513)

Odluka O Utvrđivanju Predmeta Koncesije Koji će Se Dodjeljivati Putem Postupka Javnog Poziva (N.n.HNŽ 0513)

10. ožujka 2020. Pregleda

Poslovnik o radu Vlade Hercegovačko-neretvanske županije-kantona (N.n.HNŽ 0804, 0105)

Poslovnik O Radu Vlade Hercegovačko Neretvanske županije Kantona (N.n.HNŽ 0804)

Poslovnik O Radu Vlade Hercegovačko Neretvanskog Kantona (Sl.n.HNŽ 0804)

Ispravka O Poslovniku Vlade Hercegovačko Neretvanske županije Kantona (N.n.HNŽ 0105)

Ispravka O Poslovniku Vlade Hercegovačko Neretvanskog Kantona (SL.n.HNK 0105)

10. ožujka 2020. Pregleda

Uredba o načelima za utvrđivanje ustrojstva županijskih tijela uprave i upravnih organizacija (N.n.HNŽ 0100)

Uredba O Načelima Za Utvrđivanje Ustrojstva županijskih Tijela Uprave I Upravnih Organizacija (N.n.HNŽ 0100)

Uredba O Načelima Za Utvrđivanje Uređenja Kantonalnih Tijela Uprave I Upravnih Organizacija (Sl.n.HNK 0100)

10. ožujka 2020. Pregleda

Ustav HNŽ-K (N.n.HNŽ 0298), Amandmani I-XII

Ustav HNŽ K (N.n.HNŽ 0298)

Amandmani Na Ustav HNŽ K, I XII

10. ožujka 2020. Pregleda

Uredba o primjeni Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (N.n.HNŽ 0112, 0114)

Uredba O Primjeni Zakona O Državnoj Službi U Federaciji BiH U Hercegovačko Neretvanskoj županiji (N.n.HNŽ 0112)

Uredba O Dopuni Uredbe O Primjeni Zakona O Državnoj Službi U Federaciji BiH U Hercegovačko Neretvanskoj županiji (N.n.HNŽ 0114)

20. veljače 2020. Pregleda

Izvod iz Proračuna Hercegovačko-neretvanske županije-kantona za 2020, a koji se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (N.n.HNŽ 1019)

Izvod Iz Proračuna Hercegovačko Neretvanske županije Kantona Za 2020, Koji Se Odnosi Na Ministarstvo Poljoprivrede, šumarstva I Vodoprivrede(N.n.HNŽ 1019)

28. siječnja 2020. Pregleda

Zakon o namještenicima u organima državne službe u FBiH (Sl.n.FBiH 4905)

Zakon O Namještenicima U Organima Državne Službe U FBiH (Sl.nFBiH 4905)

11. rujna 2019. Pregleda

Zakon o državnoj službi u FBiH(Sl.n.FBiH 2903, 2304, 3904, 5404, 6705, 0806, 0412)

Zakon O Državnoj Službi U FBiH(Sl.n.FBiH 2903)

Zakon O Državnoj Službi IZMJENE 2304, 3904, 5404, 6705, 0806, 0412

11. rujna 2019. Pregleda

Zakon o upravnim sporovima (Sl.n.FBiH 0905)

Zakon O Upravnim Sporovima (Sl.n.FBiH 0905)

11. rujna 2019. Pregleda

Strategija razvitka Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2017.-2020. godine (N.n.HNŽ 0617)

Strategija Razvitka Hercegovačko Neretvanske županije Za Razdoblje 2017. 2020. Godine (N.n.HNŽ 0617)

11. rujna 2019. Pregleda
Scroll to top